Tốt nghiệp BS ngành Toán/Tin Học từ UCLA; đồng sáng lập trường Việt Ngữ Văn Lang miền Nam California năm 1987; sáng lập Vietnam Business Services, công ty tư vấn thương mại Việt Nam năm 1993; trở về Việt Nam năm 1994 và làm việc cho Peregrine Capital Vietnam trong dự án IT-Star, công ty phân phối sản phẩm cho Hewlette-Packard; quay về Mỹ năm 1996, làm việc với chức vụ kỹ sư phần mềm cho Gemstar TV Guide, Bertelmann Avarto và Farmers Insurance.

Tốt nghiệp BS ngành Vi Tính năm 1992; là kỹ sư firmware cho Micropolis/Stream Logic Corporation and Boeing Corporation.

Tốt nghiệp BA ngành Sử học từ UCLA năm 1987 và bằng Luật từ UC Berkeley năm 1990; hành nghề luật sư ở miền Nam California.

Tốt nghiêp BS ngành Toán/Tin Học 1987; làm việc với chứ vụ kỹ sư phần mềm cho Gemstar TV Guide và St. Jude Hospital.

Tốt nghiệp BS và MS ngành Kỹ Sư Điện và Điện Toán từ USC năm 1985 và 1987; đồng sáng lập trường Việt Ngữ Văn Lang Nam California; làm việc cho Jet Propulsion Lab, Panavision and Qualcomm.

Tốt nghiệp BA ngành Kinh Tế từ UCLA năm 1987 và Tiến Sĩ Luật từ California Western School of Law năm 1992; hiện đang hành nghề luật sư ở miền Nam California.

Tốt nghiệp BS và MS ngành Điện từ California State University Northridge năm 1987 và 1989; làm việc cho US NAVY từ năm 1989.