100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  13329 Change
. 7613 Change
, 7586 Change
 .  5070 Change
. 4251 Ignore
... ...  ...  3645 Change
 (  ( 2809 Change
 :  2747 Change
chính là trính nhà trính nhà 2594 Ignore All
là người nhà người nhà người 2547 Ignore All
 (   (  ( 2468 Change
 : “  : “  : “  2056 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 2005 Ignore All
hoá hóa hóa 1996 Change
.   1962 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1910 Ignore All
là người nhà người nhà người 1897 Ignore
chính là trính nhà trính nhà 1857 Ignore
(  (  ( 1781 Ignore
là cái nhà cái nhà cái 1721 Ignore All
ra từ gia từ gia từ 1469 Ignore All
hoà hòa hòa 1455 Change
là con nhà con nhà con 1433 Ignore All
thấy không thái không thái không 1399 Ignore All
Ừm Ừm 1288 Ignore All
Suýt Sít Sít 1279 Ignore All
1276 Change
lướt qua nước hoa nước hoa 1222 Ignore All
lên người nên người nên người 1222 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 1209 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 1187 Ignore All
.   1127 Change
chốc lát chốc lác chốc lác 1120 Ignore All
Giê 1117 Ignore
người là người nhà người nhà 1064 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 1055 Ignore All
 ?  1027 Change
duỗi dủi dủi 1022 Ignore All
v v 1013 Ignore
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 1010 Ignore All
c c 992 Change
vài lần dài nhằng dài nhằng 991 Ignore All
,   959 Change
nhốt lốt lốt 941 Ignore All
 ...  ...  ...  938 Change
bệch bệt bệt 935 Ignore All
(*)  (*)  (*) 932 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 932 Change
 ,  904 Change All
rống róng róng 889 Ignore All
chậc chặc chặc 884 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 881 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 879 Change
c c 869 Ignore
Uỷ Ủy Ủy 864 Change
. 849 Change All
v v 841 Change
là mấy nhà máy nhà máy 825 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 803 Ignore All
b b 799 Ignore
là ta nhà ta nhà ta 791 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 779 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 777 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 776 Ignore All
cưỡi cưới cưới 775 Ignore All
ra trong da trong da trong 774 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 769 Change
quản lí quản lý quản lý 750 Change
khoá khóa khóa 731 Change
kỹ kỹ 730 Change
lên vai lên dây lên dây 728 Ignore All
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 715 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 713 Ignore All
ko co không 706 Change
đến hai đến hay đến hay 699 Ignore All
giẫm dẫm dẫm 692 Ignore All
(  (  ( 692 Ignore All
kĩ năng kỹ năng kỹ năng 686 Change
chặt tay trặc tay trặc tay 679 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 677 Change
chậu châu châu 676 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 672 Ignore All
 (  ( 670 Change All
toà tòa tòa 669 Change
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 660 Change
[  [  [ 659 Ignore All
dãy dãi dãi 653 Ignore All
cúp cúp 648 Ignore All
, 648 Change All
là tôi nhà tôi nhà tôi 646 Ignore All
cong lên công lênh công lênh 623 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 622 Ignore
b b 618 Change
nhưng những lưng lửng lưng lửng 617 Ignore All
cuả của của 614 Change
, 608 Ignore
: 607 Change
 )  605 Change
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 605 Ignore All
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 599 Ignore All