100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  14113 Change
. 8821 Change
, 7698 Change
 .  5430 Change
. 4385 Ignore
... ...  ...  3931 Change
 (  ( 2949 Change
 :  2843 Change
chính là trính nhà trính nhà 2659 Ignore All
là người nhà người nhà người 2612 Ignore All
 (   (  ( 2593 Change
là người nhà người nhà người 2149 Ignore
hoá hóa hóa 2082 Change
 : “  : “  : “  2059 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 2043 Ignore All
.   2031 Change
chính là trính nhà trính nhà 1996 Ignore
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1954 Ignore All
(  (  ( 1821 Ignore
là cái nhà cái nhà cái 1746 Ignore All
hoà hòa hòa 1487 Change
ra từ gia từ gia từ 1482 Ignore All
là con nhà con nhà con 1459 Ignore All
thấy không thái không thái không 1417 Ignore All
1318 Change
Ừm Ừm 1303 Ignore All
Suýt Sít Sít 1300 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 1242 Ignore All
lên người nên người nên người 1240 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 1230 Ignore All
Giê 1203 Ignore
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 1199 Ignore All
.   1136 Change
chốc lát chốc lác chốc lác 1136 Ignore All
v v 1110 Ignore
 ...  ...  ...  1100 Change
người là người nhà người nhà 1075 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 1063 Ignore All
c c 1045 Change
 ?  1041 Change
duỗi dủi dủi 1031 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 1016 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 1002 Ignore All
 ,  992 Change All
văn hoá văn hóa văn hóa 964 Change
,   963 Change
nhốt lốt lốt 950 Ignore All
bệch bệt bệt 940 Ignore All
(*)  (*)  (*) 937 Ignore All
. 917 Change All
cực kì cực kỳ cực kỳ 916 Change
c c 907 Ignore
rống róng róng 895 Ignore All
v v 891 Change
cho hai cho hay cho hay 890 Ignore All
chậc chặc chặc 886 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 883 Change
b b 835 Ignore
là mấy nhà máy nhà máy 832 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 806 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 804 Change
là ta nhà ta nhà ta 803 Ignore All
quản lí quản lý quản lý 798 Change
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 784 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 784 Ignore All
cưỡi cưới cưới 783 Ignore All
ra trong da trong da trong 779 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 778 Ignore All
kỹ kỹ 771 Change
khoá khóa khóa 755 Change
lên vai lên dây lên dây 735 Ignore All
toà tòa tòa 733 Change
kĩ năng kỹ năng kỹ năng 727 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 722 Ignore All
ko co không 721 Change
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 719 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 710 Change
 (  ( 710 Change All
(  (  ( 709 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 705 Ignore All
giẫm dẫm dẫm 699 Ignore All
, 699 Change All
chặt tay trặc tay trặc tay 693 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 685 Change
chậu châu châu 685 Ignore All
[  [  [ 676 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 674 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 668 Ignore All
dãy dãi dãi 657 Ignore All
 )  651 Change
cúp cúp 650 Ignore All
b b 649 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 642 Ignore
cong lên công lênh công lênh 626 Ignore All
nhưng những lưng lửng lưng lửng 625 Ignore All
: 617 Change
cuả của của 616 Change
, 616 Ignore
lí do lý do lý do 615 Change
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 613 Ignore All