100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  15836 Change
. 10220 Change
, 8560 Change
 .  6048 Change
. 4698 Ignore
... ...  ...  4041 Change
 (  ( 3429 Change
 :  3100 Change
 (   (  ( 2987 Change
chính là trính nhà trính nhà 2861 Ignore All
là người nhà người nhà người 2756 Ignore
là người nhà người nhà người 2696 Ignore All
hoá hóa hóa 2528 Change
chính là trính nhà trính nhà 2481 Ignore
.   2164 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 2120 Ignore All
 : “  : “  : “  2077 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 2013 Ignore All
(  (  ( 1912 Ignore
hoà hòa hòa 1807 Change
là cái nhà cái nhà cái 1783 Ignore All
ra từ gia từ gia từ 1518 Ignore All
là con nhà con nhà con 1497 Ignore All
thấy không thái không thái không 1434 Ignore All
1421 Change
Suýt Sít Sít 1333 Ignore All
Ừm Ừm 1317 Ignore All
 ?  1299 Change
lướt qua nước hoa nước hoa 1261 Ignore All
lên người nên người nên người 1258 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 1256 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 1207 Ignore All
 ,  1206 Change All
Giê 1206 Ignore
v v 1199 Ignore
c c 1164 Change
.   1159 Change
văn hoá văn hóa văn hóa 1146 Change
chốc lát chốc lác chốc lác 1144 Ignore All
. 1137 Change All
 ...  ...  ...  1132 Change
người là người nhà người nhà 1089 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 1075 Ignore All
duỗi dủi dủi 1039 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 1031 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 1019 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 1004 Change
v v 1002 Change
,   994 Change
c c 963 Ignore
Uỷ Ủy Ủy 960 Change
nhốt lốt lốt 957 Ignore All
bệch bệt bệt 948 Ignore All
(*)  (*)  (*) 940 Ignore All
rống róng róng 924 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 917 Change
cho hai cho hay cho hay 907 Ignore All
chậc chặc chặc 904 Ignore All
kỹ kỹ 893 Change
quản lí quản lý quản lý 892 Change
kĩ năng kỹ năng kỹ năng 877 Change
b b 873 Ignore
toà tòa tòa 854 Change
là mấy nhà máy nhà máy 854 Ignore All
khoá khóa khóa 852 Change
, 837 Change All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 824 Ignore
là ta nhà ta nhà ta 821 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 816 Change
giật giật vật vật vật vật 813 Ignore All
 (  ( 811 Change All
cưỡi cưới cưới 793 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 789 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 788 Ignore All
ra trong da trong da trong 786 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 780 Ignore All
ko co không 756 Change
b b 754 Change
, 751 Ignore
lên vai lên dây lên dây 746 Ignore All
thuỷ thủy thủy 740 Change
: 739 Change
đến hai đến hay đến hay 733 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 731 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 729 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 725 Ignore All
là con nhà con nhà con 725 Ignore
(  (  ( 724 Ignore All
 !  712 Change
giẫm dẫm dẫm 706 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 699 Ignore All
[  [  [ 695 Ignore All
Thuỵ Thụy Thụy 692 Change
 )  692 Change
chậu châu châu 691 Ignore All
lí do lý do lý do 687 Change
cuồn cuồng cuồng 682 Ignore All
[  [  [ 681 Ignore
là tôi nhà tôi nhà tôi 679 Ignore All
dãy dãi dãi 667 Ignore All