Cập nhật Từ điển

Để cho VSpell ngày càng chính xác, chúng tôi thường xuyên cập nhật từ điển. Mỗi lần quí vị dùng VSpell, khi thấy VSpell đề nghị sai, hoặc thiếu từ, bấm nút Thêm vào hoặc Lấy ra, chúng tôi lưu lại trong cơ sở dữ liệu.

Đây là danh sách những từ hiện đang lưu, chúng tôi sẽ kiểm tra lại và sau đó sẽ thêm hoặc bớt trong lần cập nhật từ điển kế tiếp. Xin cảm ơn quí vị đã hỗ trợ VSpell.

Các từ sẽ thêm vào

,                  : ,               : ,              : ,   : (,  (, ! , ! . , !!!, , !" . , " ., % , %., %; , ( , ) , , , , , ,.., ,.. , ,..., ,…., . , . . ., . . . ., .. , .. ); , ..., ... ). , ....) , .”, : , : ... ? , : .... ? , : ..... ? , : “, :    , :    / , ; , ? , ? (, ? ), ?? , ??!! , ??? , ?” , }.,         (,             (,                         (,             (,  (,  : ,  ; ,  đường,  sửa chữa,  tình, ​​của, 
Basic, ! , !  , �'�", �'�", �''�"", �''�"", "..., %  , (, ), )  , ) ., )., ).  , );, ,, ,  , , ., ,  , ,,.., ,., ,... , ., .  , .                    , . ( , . ,  , . . .  , . , .(, .., ..., ... , ...., ....., ......, ........., : , :  , :  , ?, ?   , ? ( , ?  , ?" ( , @@CcMp1, @@CCwm3, @@JFALe, @@tKrEe, @@xwOAM, [, \, \, ” ( , ”., ”.” ( , „password‟, ‹Phụ, ‼Eo, 『Mê, >Hành, «Thiên, ®­a, µ, †hõy, †hốy, …,  , …., …..., 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR"Z, 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z, 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z, 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR"Z, 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR'Z, 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR'Z, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1 OR 2+105-105-1=0+0+0+1, -1' OR 2+130-130-1=0+0+0+1 or 'kavFu3M0'=', -1 OR 2+171-171-1=0+0+0+1, -1' OR 2+198-198-1=0+0+0+1 or 'GfbV2FQZ'=', -1 OR 2+264-264-1=0+0+0+1, -1 OR 2+271-271-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+293-293-1=0+0+0+1, -1' OR 2+323-323-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+353-353-1=0+0+0+1 or 'mdglru37'=', -1' OR 2+449-449-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+518-518-1=0+0+0+1 or 'Woma8phv'=', -1 OR 2+523-523-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+526-526-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+543-543-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+675-675-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+729-729-1=0+0+0+1, -1 OR 2+747-747-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+816-816-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+858-858-1=0+0+0+1 or 'WTnYUnIm'=', -1' OR 2+876-876-1=0+0+0+1 -- , 1 waitfor delay '0:0:3' -- , 1 waitfor delay '0:0:6' -- , 1 waitfor delay '0:0:6' -- , 1 waitfor delay '0:0:9' -- , 1'", 1'", -1" OR 2+139-139-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+478-478-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+721-721-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+868-868-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+885-885-1=0+0+0+1 -- , 1����%2527%2522, 1����%2527%2522, -1)); waitfor delay '0:0:3' -- , -1)); waitfor delay '0:0:9' -- , -1)); waitfor delay '0:0:9' -- , -1));select pg_sleep(3); -- , -1));select pg_sleep(3); -- , -1));select pg_sleep(9); -- , -1); waitfor delay '0:0:3' -- , -1); waitfor delay '0:0:3' -- , -1); waitfor delay '0:0:6' -- , -1);select pg_sleep(3); -- , -1);select pg_sleep(6); -- , -1);select pg_sleep(6); -- , -1; waitfor delay '0:0:6' -- , -1; waitfor delay '0:0:9' -- , -1; waitfor delay '0:0:9' -- , -1;select pg_sleep(6); -- , -1;select pg_sleep(9); -- , -1;select pg_sleep(9); -- , 21hOk3bQ, 272', 3LVYGkxn'; waitfor delay '0:0:3' -- , 4CsgweRF, 715', 7HJaZNII'; waitfor delay '0:0:3' -- , 88', â, ă, ầ, ẩ, ậ, ậc, accent, acg, acid, Acidcitric, acide, Acide, acids, Acids, add, adrenaline, Advanced, ae, Aerobic, Afghanistan, ah, ải, Airline, Airlines, Ajahn, Albani, alert, Ali, All, Alo, alpha, Alzheimer, àm, ăm, ấm, ắm, American, Americanus, Amino, amngj, Amoni, amQ, amylase, amyloid, án, Ấn, ần, ẫn, ẵn, ản, ăn mặt, ẩn mặt, an nhàn, an nhàng, Ana, Ānāpānasati, anchor, and, Android, ang, ăng cơm, Ăngghen, Angulimāla, àngười, ánh, ãnh, ảnh, Anna, Annê, anpha, ãns, Ansoff, Anton, any, áp, âp, apart, apnea, app, Apple, Aral, Archives, are, ariyasacca, Armani, Art, Asean, Ashwagandha, aspx, Asus, at, ặt, atipatthana, Attap, áu, àu, audit, aùi, Aulelius, Australia, author, awakenings, axit, ây, ãy, ấy, ấy ấy, āyatana, b, bá, Bà, Bặc, bác ấy, bác sỉ, bác sống, bác sỹ, bàg, bài, bài này, baidu, bặm, bán, bàn, bản, bần bật, bán giao, bản lảng, bẩn thiểu, bàn trong, bandrol, bằng, bảng nhân, bảng số, bằng vân, bằng văn, bạnh, Bank, banking, Banner, bảntr, báo, bào, bảo, bào chửa, bảo dưởng, bảo hòa, bao năm, bảo táp, bão vệ, bao vi, báo với, bắp, bar, Baron, Barrett, bất, bắt, bất kì, bật nhất, bất vi, bẳu, bấv, bày, Bãy, bầy đặt, bầy ra, bày trí, bầy trò, bệch, Bến, bền, bền chặc, bện tật, benefit, bệnh, bênh ngoài, bệnh nhận, bênh trong, BenhVienJtAngel, benhvienthammy, Bentley, Benz, Benzodiazepin, benzodiazepin, benzodiazepine, Bernard, beta, bêu riếu, bhanga, bhavana, bhavanga, bị, Bibica, biến, biễn, biển, biềng biệc, biêt, biết, biệt, biêu, biểu, bikini, Bill, Bin, bình, bịnh, bìnhh, bird, bít tất, Bja, bJMgQIaX'));select pg_sleep(6); -- , Black, block, blog, blogger, bloodlink, Bloodlink, Bloomberg, bố, Bồ, bỏ, bộ, bỏ mặt, bổ sung, bỏ xót, Bobgs, Bốỉ, bởi, bôi nhọ, Bojaxhiu, bojjhaṅga, BOjrrr2V'; waitfor delay '0:0:9' -- , bong gòn, bỏng không, bốnphía, Bootstrap, bóp, Bose, Bốt, botox, bra, brand, Brand, Brêtau, Bright, Bring, broken, Brothers, Browning, brX0auQ5')); waitfor delay '0:0:3' -- , bt, bựa, bức rức, buffet, bui, bụi, bùi tai, buiding, bụm, bún chả, bụng, buốc, buộc, bước, bươm, buồn, buôn báng, bươn trải, búp, Burmese, bus, busboy, Business, Buzzfeed, by tommy, c, cá, cã, cả, cả lể, các, c̣ác, các kỳ, các tuyến, cacbon, cách, cách lật, Caddie, caếo, Cafe, café, Cafein, cafein, cạh, cái, cải, cải tiếng, Cairo, Cali, California, calm, calo, calori, calories, Calsium, cảm giát, cảm súc, cãm xúc, Camargo, Cambridge, camera, camerahạt, Campuchia, cần, cặn bả, cận kẻ, cần tránh, Canada, căng bằng, căng cơ, căng để, căng thẳng  bằng, cánh, cành, cảnh, cạnh, Canteen, canxi, cáo, cào, cap, câp, cấp, cập, càphê, carbohydrat, Carbohydrates, carbonic, Cardio, care, carton, Casino, Castro, cắt, cát tuyến, Catalogue, Catecholamine, cation, cấu, cầu, cảu, cầu kì, cầu rồng, cầu vòng, Caùc, câud, cế, cellulase, Center, centimet, Cetana, ch, ch6spiwq')); waitfor delay '0:0:9' -- , chá, chà, chà chộn, Chác, chậc, Chah, Chair, chấm, chạm, chậm vì, chàn, chẳn, chặn đứng, chận đường, chặn đường, chan hòa, chân và, Chand, chẵng, Chẵng, chẳng, chang chác, chăng hoa, chẳng mù, chàng rể, chảnh, chat, chát, chất, chắt lượng, chất rắn, chậu, chau chuốt, cháy, chảy, chạy chạy, ché, chếc, check, chèm, chếnh, chép, Chí, chĩ, chỉ, chi nhân, chỉ qua, chỉ vậy, chia sẽ, chiềm, chiếm đóng, chiến lượt, chiến s, chiến sĩ, chiến sỹ, chiết ra, chiết suất, chièu, chiều, chih, Chihuahua, Chile, Chín, China, chính, chính giửa, chính là, chính sát, chính tã, chính tả, chịu, Chlesterol, chỏ, chỏ, cho biếc, chơ chọi, chổ dựa, cho hai, cho nhà, cho vây, choại, chốc lát, chờchăm, choé, chổi, chời, chời lạnh, cholesterol, Chọn, chóng, chống, chong chong, chông nom, chống trọi, choviệc, Chowbey, chỏy, chp, chronic, chtu, chú, chủ, chụ, chử, chủ chương, chũ nghỉa, chưa😛, chứa, chữa, chua sót, chuẩn, chuận, chuc, chức, chum, chùn bước, chúng, chũng, chung dạ, chũng loại, chúngta, Chuo, chuối, chuồi, chuổi, chườm, chương chình, Chương3, chút, Chuyến, chuyển, chuyện, chuyễn biến, chuyển dần, chuyện vui, cịn, circadian, City, CityGML, Ckắc, Classmate, Claude, click, clip, Cloud, cm, co, có, cố, cổ, co dãn, cơ đọng, có hạn, cơ mặt, cở như, cọ sát, cô niêu, côg, coli, Coliforms, Collaery, Collection, com, Combo, come, comico, comment, Commonwealth, computer, còn, cộn, con sẽ, conex, công, cõng, Cỗng, công công, công diệt, cộng giới, cong lên, công nhân, công với, cộng với, công›, Constrexim, container, content, Convention, coong, Copper, copy, Corona, Coronavirus, cortisol, Cotton, counting, countries, Covid, Crab, cramps, Crom, Cronbach, Cruz, ctv, cty, c­ư, cứ, cử, cũ kĩ, cư văn, cuả, cúa, cùa, cũa, của, của, cỮA, cửa, cửa sỗ, cuc, cưc, cục, cực, cực kì, Cúi, cùi, cừi, cujc, Cūlakamma, cún, cùng, cũng, cũng cố, củng được, cúng kiến, cuôc, cuộc, cước, cưộc, cuôì, cuỗi, cuời, cười, cưỡi, cưởi, cười gằn, cười nhạt, cươiw, cườm, cuồn, Cuông, cường, cường, cưỡng, cuốp, cươp, cụp, cushion, Customer, cứu, cyber, cycle, cyiokin, d, đ, ð, đ3p, d5lc9g8j'));select pg_sleep(3); -- , dã, Đà, đã, Đ̣à, đã khác, đã kít, da mất, đà nạt, đã phá, dạ sắt, đã tự, da vì, đắc, đặc, Ðặc, daì, dài, dải, đâi, đại, dài dài, dài nhưng, đại quý, dài và, đại viện, dam, dạm, đám, Đãm, đảm, dẫn, đàn, đấn, đẫn, Ðàn, dằn dặc, dân dẫn, dan hàng, dân oan, dân rất, dần và, dằn vặt, dằn xé, dàng, dạng, đáng, Đảng, Ðang, đằng đẵng, dâng hương, đăng kí, dạng liên, dạng nhân, dang tay, đang thanh, đánh, Ðánh, danhầ, Danlambao, dáo, đào, đạo, đảoXin, đạp, đập máy, đấp ứng, dapoxetine, Darras, dat, dát, dất, dẩt, đăt, đất, Đạt, Ðạt, đặt biệt, đất đỏ, đắt khách, đặt mìn, đặt sai, đặt biệt, data, date, dẫu, dạu, đầu, dau dau, đầu đọc, đầu sông, đầu , David, Davis, dãy, dạy, dậy, đáy, đầy, đẩy, đạy, Ðây, đầy các, dây cáp, dây dẫn, dãy dụa, đầy rẫy, dậy sống, dạy thì, dày vò, đaya, đayca, dâydssss, đâykkjhgfds, đâynucnao, đâyTrông, dBA, dc, đc, dčșng, ddau, ddeed, dDU7OTw3'));select pg_sleep(3); -- , dễ, dể, đè, Đề, đề, đễ, để, đệ, dể dàng, đề suất, để tiến, Dear, Dega, đêh, Dehli, delayed, Delhi, Deli, đẻm, dền, đên, đến, đền, đến hai, đến lược, đen nhánh, denchumdep, đênh, dentrangtridep, đềo, Ðèo, dép, đep, đẹp, Deshbandu, Design, đêu, đếu, đều, Devi, dex, Dhamma, di sản, dia, Dĩa, dịa, địa, địa lí, diamond, diang, dịch, đích, Did, điéch, diếm, Diệm, điếm, điềm tĩnh, diễn, diện, Điện, diễn ga, diển tiến, Điêp, Diesel, diết, Dietary, điều, điẺu, Ðiều, điều bác, điều cha, điều hoà, điều lí, diệu ngọt, dĩm, đỉn, địng, đings, dình, dịnh, định, Ðịnh, Director, discount, disorder, Diva, DJhpVYAd');select pg_sleep(6); -- , dLnG71L2');select pg_sleep(6); -- , dó, dò, dộ, đó, đổ, độ, đỡ, đở, Ḍo, đỗ bễ, dở chứng, đổ thừa, đoại, Doan, đoàn, đòan, Ðoàn, đòan thể, Doang, dóc, đốc, đọc, độc, đợc, đọc bản, đọc dữ, đọc giả, đọc trước, đốcJCông, dỏi, dơi, dổi, đói, đối, Đồi, đổi, Đời, đợi, Ðổi, đội ngủ, dời rạc, đối sử, Đôla, dồm, dởm, đơm, dớn, đón, đợn, dộn dàng, Donald, dồng, dộng, Đồng, đồng, động, Ðồng, đồng đồng, đồng loã, đòng lòng, đòng thời, độnh, đƣợc, doojdngj, dớp, dopamine, DoS, dớt, đợt, đợt sống, downy, doyen, ÐQc, Drive, Drone, Ds, đt, dự, dư ăn, dù gì, du hí, dũa, dứa, Duẩn, dục, đúc, đưc, Đức, đưcọ, dụcvới, dúi, đùi, duïng, dùm, dựmg, dúng, dùng, Dũng, dụng, dựng, đung, Đứng, đứng, dung cảm, Dunlng, đượ, duoc, duợc, đươc, đưọc, được, được, đ­ược, được tiến, đượcra, duỗi, dưới, đuôi, đuổi, đưới, dướng, dưỡng, dưởng, đường, đưỡng, đưps, Dursley, dứt, dứt bỏ, Duterte, Dwarikadesh, Dwarikadesk, ẽ, ệ, each, early, East, Edison, eEol6dTz')); waitfor delay '0:0:6' -- , Electric, Element, Eli, Elise, Elizabeth, Elma, ểm, Email, Emanuel, En, Én, ến, endophins, endorphin, Energy, êng, Engine, English, Enhanced, enzyme, Enzyme, ép, epinephrine, Escherichia, Essopiclone, Estella, Esthetique, Estrogen, ết, Ethanol, ếu, ều, European, Everest, Everett, express, Express, Expresss, Eye, Eznyme, f, Fabbvier, Fabvier, facebook, faith, Falcon™, families, fan, far, Fat, Fatimah, Fatty, Fax, Federik, Feel, Festival, ffffffffffffffffffffff, Fiber, fibrinogen, File, Fix, flagship, Flexio, FLSmidth, focus, Fofmula, Font, football, for, Ford, forecast, Formosa, Formsa, forum, Frankel, Frederick, Frequency, Fresh, from, Front, Full, function, Für, g, g1PrdGkl'); waitfor delay '0:0:3' -- , gacjh, gái, Gala, gam, game, găn, gần, gắn, gản, gần gủi, gangster, ganh tỵ, Gap, găp, gấp, gập, gặp, gập gềnh, Garbage, Garden, gắt, gạt, Gate, Gavin, gày, gây mất, Gaza, Gđ, gề, Gemini, geminitrading, gen, gène, General, Genève, Gesotec, ggiác, Ghandi, ghệ, ghẻ tiền, ghét, ghét bỏ, ghét mướt, ghìm, GHz, gì, gi chuyển, gì gì, giá, già, giâ, gỉa, già cả, già dặn, giã từ, giá với, giác, giấc, giắc ngủ, giai, giải, giải bài, giải bày, giai đọan, giám, giàm, giẫm, giảm, Gíam, giận, gỉan, Giắng, Giảng, giăng đầy, giang nang, giảngvdaivà, Gianh, Giáo, giào, giáo dụ, giao mặt, giáp giới, giất, giau, giầu, giấu tích, giãy dụa, giày và, giè giặt, Gièm, gien, giễu, gii2, giio, gìm, gìn giử, Gio, giờ, giở chứng, Gioi, giõi, giới, giôùi, gĩp, GISTs, giữ, giử, giử, giử gìn, giừa, giửa, giương miệng, giương oai, giúp, giúp đở, giúp dùm, giúp lau, Giữ–Thở, giữu, Glasser, Glastonbury, Glucozage, Glycolic, glymphatic, gmail, gò, gô, gõ, gỏ, gốc, gói, gối, Gọi, gội, gọl, Golan, Golf, Goliath, gồm, gón, gồn, gọn lỏn, gỏng, Gonxha, good, google, gột, gov, gr, gram, Greater, Green, GreenViet, Group, grown, gTOu1C4W'); waitfor delay '0:0:9' -- , gữi, gửi, guide, gười, gút mắc, gv, Gwen, gym, h, h55sNMPJ'));select pg_sleep(9); -- , Hạ», hắc hủi, haf, Haha, hại, hai chữ, hai là, Half, hậm, hăn, hằn, hạn, hàng, h­­­­­­àng, Hạng, hàng da, hàng hoá, hàng hóa, hàng ra, hàng sách, hàng vi, hành, Hạnh, hạnh, Hànộimới, háp, hấp, hập, Harchapiri, hát, hàt, hầu, hậu, Hawkins, hãy, hay nhà, hay thân, hãy tin, hệ, hệ, Healthy, heap, Hehehe, helo, hẽm, hèn nhát, Hephaestus, Here, hết, hets, hệu, heuristic, hhoạt, hi sinh, hi vọng, Hie, hieän, hieáu, hiểm, hien, hiền, hiện, hiệp, hiều, hiểu, hiệu, hiểu nhầm, high, hihi, Hillary, Himalaya, Hindu, hình, Histaff, histamin, hít, Hít–, hk0jofA8';select pg_sleep(9); -- , hn, hNếu, hồ, hổ, họ, hoá, Hoà, hoả, hòa, hỏa, họa, hóa da, hoá đơn, hóa đơn, hoá học, hoà tan, hoả táng, hoá thành, hoa thì, họa vô đươn chí, hoăc, hoặc, hoặc nhà, hoạch, họach, hoàn, hòan, hoàn thiên, hòan thiện, hoành, hoạt, họat động, hoc, học, ḥoc, học dã, học kì, học với, Hôị, hõi, hồi, hỗi, hội, Holdings, Holland, Holocen, Holy, Hợn, hồng, hỏng, hồng quang, hỡnh, Hỡnh, Hồô, Hood, hooi, hơp, hợp, hợptác, hợptốt, hormon, hormone, hot, Hotline, House, http, https, huh, Hừm, huơ, hưởn, Huong, hướng, hướng, hưởng, hướng dẩn, HướngdẫnHStìmhiểukếtcấucủavănbảnthuyếtminh, hựp, Huperzia, hutmo, hutmobung, hửu, hửu nghị, huỷ, huyến, Huyệt, Huyng, Huỳnh, Hydro, hydroclorid, ỉ lại, I1ofCZ95, ỉàm, Ib, Idiopathic, iệc, iên, iện, iếng, iều, if, if(now()=sysdate(),sleep(3),0), if(now()=sysdate(),sleep(3),0), ìm, im liềm, Imagery, Immanuel, inbox, inches, Independent, Indian, Indonesia, Info, Infographics, inox, Insight, insomnia, Instagram, insulin, Intel®, Interactive, Internet, investigated, iodua, iới, iOS, IoT, Ipad, Iphone, Iron, is, isoflavones, It, ít, iue, Jagaro, jan, JavaScript, Jean, Jie, Jin, John, Jose, Josef, jtangelhospital, Jude, jxSRHEdD'; waitfor delay '0:0:6' -- , JyI=, JyI=, k, K18fBXfA'); waitfor delay '0:0:9' -- , Kacip, kali, Kami, Kamma, Kanjimall, Kant, karaoke, Karofi, karuna, Kasich, kava, Kāyagatāsati, Kế, kẻ, keát, Kedenmath, Kedernath, kém, ken, kến, kéo, kết, kẹt, kếtluận, Key, kg, khả, khả nặng, khác, khắc, Khaccop, khach, khách, khai khoáng, khám bệnh, khán chiếng, kháng, khẳng, kháng giả, Khanhs, khao khác, khát, Khẩu, Khí, khí, khí quá, khiếm, khiến, khio, khmer, khó, khổ, khó dậy, khó khăng, khỗ sỡ, khoá, khoản, khoảng, khoát tay, khóc, khoẻ, khóe, khỏe, khoẻ mạnh, khoen, khói, khỏi, khổi, khói nữa, khoibf, khong, không giận, khôngấ, khốp, khuẩn, khuất mắt, Khục, khục, khuyếch, khuyễn, khuyết, khủyu, kĩ, Kỉ, kì cục, kì diệu, kí hiệu, kì khôi, kì lạ, kỉ luật, kĩ lưỡng, kĩ năng, kỉ niệm, kĩ thuật, kí ức, kích, kịch, kie, kiế, kiếm, kiễm tra, kiến, kiện, kiêng kị, Kienlongbank, kiếp, kiết, kiễu, kiểu, kihp, Kilnscan, kind, kính, kinhnghiemhutmo, kịp, kipj, Kirubelawit, Kishan, Kitô, kiv, kkông, KktaFJqg');select pg_sleep(9); -- , km, km2, km3, know, ko, Kon, kơnia, kV, ký, kỳ, Kỹ, kỹ luật, kỷ lưỡng, kỹ niệm, kỳ sang, kỹ thuật, l, Là, là, –là, là báo, là buông, là cái, là con, là đá, là hoang, là khách, lạ kì, là lo, lạ mặc, là người, là nhà, là nước, là sách, là sát, là sư, là ta, là tiêu, là tôi, là trường, là tu, là vợ, là xe, lac, lạc, lắc rắc, Lactide, Laden, Lady, Lahay, lại, lại lửa, lại mặc, Lăk, Lala, Lall, làm, làm làm, làm nhanh, làm nòng, làm quay, làm vài, làm việt, làmbh, lán, lần, lẩn lộn, lẫn lục, lần nữa, lần nửa, làn nước, lẫn tâm, Làng, lẵng, lẳng, lặng, lăng không, lãng mạng, làng nhạc, lãng tai, lang tràng, lắng xuống, lành, lãnh, lảnh, lạnh, lão nhân, lão trúng, laodong, laøm, lâp, lập, lập bản, lập lại, lấp những, laptop, Las, Lasch, last, lắt lay, lất phất, lấu, Lầu, Law, lày, lây động, lế, lẹ làng, League, Led, Leenin, leg, Lema, lên người, lên trên, lên vai, Lênin, lẽo đẽo, lếp, level, Lexus, lí do, lí thuyết, lí trí, lí tưởng, Lich, Lích, lịch sử, lick, lien, Liên, liền, lĩÊn, liên hoan, liệt sỹ, liệu, Life, life, Lifetime, Light, Ligười, like, lile, Ling, linh, Lính, linh dị, linh thiên, link, linon, livestream, lm, lMRF3UZ1');select pg_sleep(3); -- , lo học, lổ hổng, lơ lững, loài, loại, loạn, loanh, Lobata, lốc là, logic, lôgic, logo, lôĩ, lối, lổi, lời, lợi, lỗi lòng, lồi ra, lỗm, Lôn, lớn, lớn, lóng, lòng, lỏng, lởng, lòng ngực, lóng tay, lòng tinh, lookbook, Lotus, love, Love, low, luậm, luatminhkhue, lúc, lưc, lực, lục dục, Luca, Lugdi, lựm, lun, Lunesta, luợc, lước, lười biến, luốn, lượng, lựơng, lượng rác, lướt qua, luu, lũy, luyên, luyện, lý, ly với, lymph, m, m2, mà, ma tuý, Mac, Mác, Maca, mạch, Made, madhuragga, magie, magnesium, mắh, Mahāsatipatthana, Mahasi, mái, mại, mai mắn, mái móc, Maiken, mail, Majestic, Maketing, makeup, Malaysia, Maltodextrin, Maltrodextrin, măn, mắn, mẩn, màn sương, mạng, mãng cầu, mang di, mạng\, mạnh, mạnh dạng, mảnh liệt, mạnh mẻ, mặp, Marble, Maria, Maric, Mark, Marketing, Marterial, Massachusetts, Massage, massage, mat, mát, mất, mắt, mặt, mặt dù, mặt sinh, mặt thuận, mật trận, Mathura, matrix, matter, máu, Mậu, mặU, mâu thuẩn, mày, mậy, may mắng, may sau, mc2, McDonald, mề, Meditation, Melatonin, melatonin, mếm, mềm, memory, Memory, mên, menu, Mercesdes, merchant, Merriam, Messenger, mết, mệt, metta, Mexico, MFi, mg, mh, Mĩ, mĩ tục, mịa, miền, miễn cưỡng, miển phí, miệng, Milanda, mile, Milk, mĩm, mĩm cười, mình, mỉnh, minh hoạ, mini, Mix, Mixfruit, Mixfruits, mJ9xuXYT';select pg_sleep(3); -- , mm, mở, mô phổng, mổ sẻ, mộc, mộc tóc, model, Modern, Modflow, module, mỗi, mỏi, mổi, mọi, mới, mời, Ṃôi, mới mẽ, Momo, Monetary, mông ước, Montessori, Montreal, Morenza, morning, morphine, Moskva, mot, môt, một, một dây, một lồng, một mựt, Movement, muầ, Mùa, muacả, mục, mũi, Muji, mung, Muổi, muốn, muộn, muông, muốt, mụt tiêu, my, mỳ, Mỹ, Myanmar, Myspace, n, Nabanita, Nagasana, Nāgasena, nahf, nail, NailArtist, nằm, Namdưới, nằmsâu, nạn, nân cao, nan y, nắng, Nẵng, năng lẫn, năng lục, năng nhân, nặng nhất, năng sinh, nâng niêu, nãnh, nạnh nùng, Nani, nào, não, ñaõ, não và, nạp, Napoleon, Narair, nation, nấu, navigation, này, nay lại, này này, nầy nhỉ, này sinh, này xin, ne, ñeå, Necker, Nedergaard, nehĩ, nên chân, nên cơn, nên nước, nền tản, nẽo đường, neo trèo, nẹp, net, network, Nếu, nếu, nẹũ, New, Newsom, next, ng, ngã nghiêng, ngã nhào, ngả tư, ngân, ngẫn, ngành, ngào, ngày, ngầy, ngàydiễn, nge, ngh, nghành, nghày, NghệAn, nghệm, nghen, nghêng, ngheo, nghẹo, nghệp, nghĩ, nghỉ, nghị, nghĩ ngơi, nghỉa, nghiac, nghiệm, Nghiên, Nghiêp, nghiẹp, nghiệp, Nghiệp, nghiệp, nghiệt, nghìn, nghũ, ngi, ngiêm, ngiệm, ngộ, ngoài, Ngoài, ngòai, ngoại xâm, Ngoãnh, Ngọc, ngoẹo, ngòi, ngồi, ngok, ngón, ngõn, ngƣời, ngọt, ngoui, ngủ, ngữ, ngứa, ngửa, ngực, ngùng ngụt, nguoi, người, Người, người, ngưới, người là, người lái, người lấy, người nấy, nguôn, nguồn, Nguơn, nguỔn, nguồn góc, nguỵ trang, nguyệch, nguyên, Nguyên, Nguyễn, Nguyển, nguyên lí, nguyn, ngyuễn, nh, nhà, nhậ, nhà cầu, nhà là, nhà mấy, nhà người, nhà nhà, nhả nước, nhà sách, nhà sàn, nhà tôi, nhà trồng, nhắc nhỡ, nhái có, nhằm, nhầm lẫn, nhận, nhận lời, nhãn lồng, nhân rân, nhắn xuống, nhàng, nhánh, nhào vào, Nhập, nhât, nhất, nhật kí, nhất kỹ, nhất những, nhất rất, nhạt thếch, nhấtvới, nhẩy, nhẹ, nhẹ nhàng, nhẹ tay, nheo nheo, nheo nheo., nhgia, nhh, nhỉ, nhi tử, nhi vị, nhiềi, nhiem, nhiễm, nhiệm, nhiệm kì, nhiệmVụ, nhiên, nhiện, nhĩÊn, nhiệt, nhiều, nhiều lĩnh, nhĩm, nhịn, nhìn nhỏ, nhip, Nhíu, nhỏ, nhỏ lẻ, nhọa, nhời, nhóm, nhỗm, nhợn, nhộn nhạo, nhõng nhẽo, nhot, nhốt, nhợt nhạt, như dạy, như giận, như nhà, nhức, nhưn, Nhứn, những, nhửng, những nhà, nhủng nhiểu, nhưng những, nhưngkhông, nhượng, nhuưng, nía, nic, nicotin, Nicotin, niệm, night, Nile, nilon, Nin, nít, nitơ, Nitrat, Nitrit, nitrogen, níu la, nkìn, NnGyN48P'); waitfor delay '0:0:6' -- , nó, nở, nợ, nọ là, no lắng, nổ lực, no nghĩ, nỡ nói, Nobel, node, Noel, nói, nổi, nội, nợi, nổi bật, nội thằng, nỗi tiếng, nớn, nõng, nong lanh, nòng nặc, nồng nàn, nƣớc, not, nous, Now, nử trang, nữa, nửa rồi, nức, núc nhúc, núi, nuốc, nưốc, nước, nước, Ṇước, nước giải, nước là, nước mắc, nười, nuôi lại, nuơng, nuông chiều, nuốt, nướu, núp súp, nứt nẻ, nv, Nv, nvđ, nxb, Nỵ, nylon, ộ, ở, o0o, oan gia, Obama, obby, object, ợc, Ocean, odnvrkvjfmd, Oehler, of, oh, ọi, ok, ổlẵ`, olomon, ồm, on, ồn, Ổn, ờn, ống, ơng, ờng, ợng, ống tuyết, onile, Online, onpage, oo, oong6, Optimization, ơr, Osama, ốt, other, Otto, out, oversea, Oxford, ôxi, Oxy, oxy, ôxy, oxygen, p, Pa, pà, Paace, pagio, Pakistan, Palace, Pāli, Pallas, Pandit, PanNature, paralysis, Pari, Paris, Park, Parkinson, part, Part2, parte, Partner, pass, password, pc46, Peaaca, peaca, Pearson, pectinase, Pennsylvania, Penthouse, Person, Peru, Peruvian, Peter, Petrolimex, PetroVietnam, PetroVN, pH, phâ, phaỉ, phái, phãi, phải, phải cấy, phầm, phẩm, phạm, phấn, phần, Phần, Phạn, phân hoá, phân tán, phandungtin, pháp, pháp lí, phase, phát, Phảt, Phật, phát hoang, phát triễn, phế, phép, phía, phiền, phiển, phiên toà, phiêu bạt, Philippines, Phillipines, phố, phổ, Phốc, phối, phổi, phổi, phom, Phomai, phon, Phõn, phóng, phòng, phông, phơng, phòng ra, phổng vấn, Phopharus, photo, Pht, phù, phụ chương, phù văn, phúc, phưcmg, Phươ, Phuóc, phườn, phuong, phường, phưong, Phường, phượt, phut, phút, piano, piB5zQkb')); waitfor delay '0:0:3' -- , pic, Pikkarainen, Ping, ping, Piston, Plan, Platform, Please, Pleistocen, Plum, poorer, Popp, Porcelain, position, Post, Postasium, potassium, Press, price, Private, Privet, Pro, proanthocyanidin, profile, Progesterone, protease, protein, Psychiatry, psychophysiological, PVcomBank, Qeada, qh, qh1, qh2, qN8DWrJl'; waitfor delay '0:0:6' -- , qoang, qp, Qu, quá, quả, qúa, qua cái, qua mắt, qua mặt, quả pháo, qua tàn, Quậ1, quậc, quán, quản, Quận, quản lí, quản lý, Quận1, Quảng, qủang, quang mang, quạo, quas, qúi, quích, quố, quoác, Quốc, Quới, Quvết, Quy, quý, Qúy, Qũy, quyền, quyển, quyện, quyền chức, quyết, quýt, quytrình, r, ra giấy, ra lăn, ra mất, ra nhập, ra sống, ra sự, ra tăng, ra thế, ra trong, ra từ, rấc, Radio, Rainbow, rakhooir, ràm, Ramelteon, Ramster, rằmtháng, rạn nức, rạn vỡ, rãng, rằng, răng rắt, rằng và, rảnh, rảnh dỗi, rành giật, rãnh rỗi, Rapid, Raspberry, Rassel, rât, rất, rạt rào, ray rức, ray rứt, rẻ, rệc, Recency, Reference, reference, registerd, rèn, rến, reply, reset, resort, Retail, Review, Revolutionary, rhythm, ri dịch, rỉ dịch, Rịa, Richard, riên, riển, riển, riêng phần, riết gióng, Rilixetin, ring, Ritchie, rỏ rệt, Robin, Robot, Rộc, Rochester, Rodrigo, rôi, Rối, rối, rồi, rời chân, rời chỗ, rồi dào, rồi vào, roll, Rolls, rom, ron, rọn rẹp, rống, rộng, Rosel, Rotavirus, Roy, Royce, Rozerem, rủ, rũ bụi, rù rù, rửa, rực rở, rùi, rụi, rũi ro, rừng, rừng lại, ruột già, ruột và, rượu, rựu, s, sa sỉ, sa sôi, sa súc, săc, sắc, sạc, sặc sở, sắc son, sắc son, sach, sách, sạch sẽ, Sahlu, Saigon, Saigontourist, salon, sắm, sảm, Samkhiya, Samsung, sản, sẩn, sẳn sàng, SanFrancisco, sáng, sẵng, sáng lạn, sáng mai, sang tây, Sanghita, Sankara, sao nhãng, sào sạc, Sapindaceae, sarcomas, sất, sắt bén, sát định, sát thực, sâu sấc, sảy ra, sảy thai, Sayadaw, scan, scandal, Scanned, Scanner, Schlebusch, science, Sciens, screen, sẽ, sẻ, sẹ, se duyên, SeABank, Sean, Search, seen, Seiza, Selassie, Selenium, sem, sẽn, Seo, sếp, sẹp, sếp, , serotonin, Serum, server, Shanti, Shantideva, share, She, shipper, Shitz, shop, shopdrawing, show, showbiz, showroom, Shuba, sieu, sig, Silica, silicon, Simplicity, sỉn, sịn, Singapore, sỉnh, sinh lí, sinh mạng, SixDegrees, Size, Sky, slẻ, sleep, Sleep, Slogan, smartphone, sñ, snoring, só, số, sở, sỡ dĩ, sỡ hữu, số nhà, sơ suất, sơ xuất, Sốc, social, sofa, Solar, Somerset, Sonata, sống, sống xót, sot, Sound, South, Soy, sp, Spa, Sprinkler, Sputnik, squads, SSRIs, St, staff, Stalin, Stamina, standee, Stanford, Stanima, Start, state, States, sticker, Stonycreek, stress, studyinjapan, style, sủ, sư, sử, sự, su hướng, sử lý, su thế, sũa, sữa chữa, sửa chửa, sữa đổi, suất, suất hiện, Subha, sức, súc động, sức khoẻ, Sunfat, sứng đáng, sững sờ, sửng sờ, sửng xốt, Sunrise, suờn, suống, sưởng, Super, Sushil, sutta, suy nghỉ, suýt, sweep, sx, sỹ, Sydney, Synconhub, Syria, t, tả, taân, tác, tắc thở, Tách, Tae, Taekwondo, Tagline, tái, Tài, tại, tài chín, tại chổ, tai co, tái lập, tám, tâm, tắm, tắm giữa, tâm lí, tán, tấn, tận, tận, tân gia, tan sự, tằn tiện, tạng, tăng khoảng, tăng năng, tăng tăng, tăng thời, tạo, Tạo, tạp, tập, tập chung, tạp khí, tập quá, Tất, tất, tắt, tật, tau, Tàu, tẩu, taxi, Tây, tay vị, tế, té ngửa, tea, team, téc, Tecco, Techcombank, Ted, Tej, Telex, templado, tện, Tenis, tennis, tệp, Tero, Terols, terrestris, terror, Tesa, test, Testosterone, tet, Tết, Teup, textylen, th, thâ, Thả, thả, thaân, thác, thạc sỹ, Thaco, thái, thải, thầm, thắm, thẩm, thảm hoạ, thẩm mĩ, thẫm mỹ, thần, thạn, thận, thần kin, thần quá, thẫn thờ, tháng, thẳng, thằng dân, tháng từ, thánh, thành, thành cong, thanh tỉnh, thành』, thanhnien, Thanksgiving, Thảo, thão luận, thất, thật, thất lưng, thầu, thấy, Thầy, thẩy, thày bói, thây đổi, thấy không, thế, Thể, thể chắt, thế kỉ, thể nâng, thể nhân, theá, theå, them, thêo, thếo, theo giỏi, Théologie, they, thí, Thì, thị, thi nâng, thich, Thích, ThíchTrí, thieáu, thiên, Thiên, Thiền, thiện, thiềng, thiết, Thiếu, thiệu, thiếu xót, thỉnh thoản, ThịnhLT, Thit, thịt, thl, thọ, Thỡ, Thở, thở, thở thang, thọ trung, thoả mãn, thoả thuận, thoải, thoại, thóai hóa, thoăn, thoát, thời, thời kì, thời kỳ, Thomas, thòng, thống, thong qua, thread, Thú, thù, thủ, thụ, Thứ, thú dị, thửa, thuan, thuân, thuần, thuật, thuật, Thuật›, thuc, thúc, Thưc, thức, thực, thúc dục, thực tiễn, thực tiển, thụce, thứctừ, thuế, thum, thụm, thuôc, thuốc, thuộc, thước, thuog, thuờng, thưòng, thường, thường thấy, thuỷ, Thủy, thuỷ lợi, thuỷ sản, thuỷ sảng, thýờng, tỉ mĩ, tíc, tích, tích ra, tiềm kiếm, tiềm thức, tiến, Tiền, tiễn, tiển biệt, tiến sỹ, tiền xử, tiếng, tiệng, tiếp, tiếp súc, tiết, Tiễu, tiêu giao, Tile, Tiles, tím, tìm, Tín, tìn, tin chắc, tin dịch, tín mạng, tin mật, tin thần, tina, Ting, tính, Tình, Tĩnh, tỉnh, tịnh, tỉnh chưởng, tính đồ, tính lý, tỉnh tâm, tình trạng, típ, tir, tivi, Tk, TNTchuyên, tố, Tỗ, tổ, to nhõ, tổ trức, toà, toạ, Tòa, tọa, toạ lạc, toạ thiền, toa2n, toán, toàn, toẵng, Toc, tóc, tớch, Today, toé, Toggle, tối, tomorrow, tồn, tổn, tổng, Tongkat, tƣơng, tƣợng, top, toplist, tot, tôt, tốt, tour, Township, tp, tquản, tr, Trách, trách, trách niệm, Trade, trah, trãi, trầm, Trấn, trán lệ, trân thật, trân tình, tranchl, trắng, trảng, trạng, trang viện, tránh, tranh cải, tránh điện, Trát, trau dồi, trâue, trave, tre, trể, trẻ gây, Treaties, Treaty, trểo, trh, trí, trì, trị, tri kỉ, trịa, Trias, Tribulus, triểm, triên, triển, triêt, trieu, triểu, triệu, trim, tring, trình, trình bài, trính nhà, tró, trò, trỡ, trở, trợ, trở lên, trở nên, trò truyện, Trog, trôi dạt, trổi dậy, trôi trải, trời và, trống, trổng, trọng, trờng, trƣng, trống chải, trông nom, trống rõng, tròngg, trrong, trụ, trừ, trừ khi, trú trọng, trưc, trực, truck, true, Trump, trưng, trưng bài, trunng, trước, trước, trược, truoex, truong, truòng, truởng, trường, trường, tr­ường, trưởng, trừơng, trưởng hoảng, trương trình, trượt, truững, truửng, trưững, truỵ, trùy, truyÊn, truyền, truyvền, tryền, TTr, tù, t­ư, tư­, tụ, Từ, tử, tự, tự xin, tuabin, tuần, tuần lể, tục, tức, tức khoảng, túi, túi sách, Tùng, tuổi, tuơng, tưởng, tượng, tứu, tuỳ, tùy, tuỳ theo, tụyến, tuyên chuyền, tuyết, two, Typ, type, typo, ü, ữ, ự, ữa, uận, Úc, Ucraina, uiì, ưình, Ulisses, ultimately, ưm, Ừm, ũng, ứng, ừng, ững, Unify, United, uốc, ươi, uốn nước, uống, ương, ưỡng, up, Úp, username, ữu, ừực, uỷ, ủy, uyện, v, và, vấ, ṿà, và cả, va cam, và cất, và đời, vaät, vacxin, vàdđ, vaf, vài lần, vài vạn, vài vòng, valerian, Valley, Value, vam, vẫm, vấn, vẫn, vận, vẫn chứng, văn hoá, văn hóa, vẫn rất, văn thái, vằn vặt, vẫng, văng vẳng, vành, vao, vào, vạo, vàphong, vật, vật, vặt dụng, vật này, vất rất, vất vưỡn , Vatican, vàu, vậy, vay trò, vậycười, VbYrJfFN';select pg_sleep(9); -- , VDxC9Gag');select pg_sleep(6); -- , về, vể, vệ, vẽ đẹp, về già, vẽ vang, vector, Vegas, Velvet, vền, Venezuela, vềphương, vest, vệt, vẻy, vì, vị, vi rút, vi tinh, Viaga, viâtj, vid, video, videogame, vịdiện, Vidūdabha, viêc, việc, việc một, việc nam, việc nhận, việc xử, viện, viên mang, Vienna, Viet, viêt, viẹt, Việt, việt lam, Vietcombank, Vietnam, Việtnam, view, viğc, VinAI, Vinamilk, Vinaphone, VinFast, Vinfast, Vingroup, Vinpearl, VinService, violin, Vipassana, Viresh, Virginia, virus, visamula, Visual, vitamin, Vitamins, vn, VnSat, võ, vỡ lẻ, vô lí, vô vàng, với, với bản, Với chũi, với điều, với hạt, với kỳ, với nội, volume, vón, vọn, vọng, vọt, voucher, vôùi, VSpell, vư, vụ, vừ, vự, vưc, vực, vững, vung vãi, Vườn, vướn bận, vươn ra, vươn vấn, vươngs, vuốt, vựt, vv, walking, Wang, want, war, Warburg, Warier, Washington, Wave, web, website, Webster, week, Wetertoo, will, Winnebago, without, World, Worldwide, Worthington, ww, www, x, xâ, xã, xạ, xa mạc, xà nách, xác, xách, xám sịt, xạn, xán lạng, xản suất, xẳng, xấp xỉ, xâu rộng, xâu sắc, xấy, xảy, xay sát, xay xát, xẽ, xe mình, xe nữa, xém, xếp, xét sử, xích nô, xiết chặt, xiêu ngã, xilanh, xịn, xin lổi, xin nghi, xin việc, xinh nhật, xinn, xiviw, xnWcxwQF'));select pg_sleep(3); -- , xoá, xoã, xoá bỏ, xoá tên, xoay sở, xong là, xồng xộc, xót, xTRƯỜNG, xư, xứ, xữ, xử, xử dụng, xử lí, xữ lý, xụ mặt, xử oan, xúa, xuat, xuát, xuất, xuấTrong, xúc, xúi giục, xui xẻo, xùm, xum xuê, xước, xuong, xuống, xửu, xuyen, xWB3izY0'); waitfor delay '0:0:9' -- , xx, xylanh, ý, y15, Yamaha, yes, yêt, Yeu, yêu, yều, yõ, Yoga, York, You, Youtube, Yue, Yugoslavia, yy, z, Zaleplon, zem, Zhou, Zika, Zin, zkWQTiQg';select pg_sleep(9); -- , zLQeetmH';select pg_sleep(6); -- , ZOHchs8A')); waitfor delay '0:0:9' -- , Zombies, zz, α, β, βEWOM, βPR

Các từ sẽ lấy ra

, , (, [, {., ….. , ! , ! , !!!, , �'�", �''�"", % , (, ) , ) . , ), , * . , , , ,,,,, ,... , ,.... , . , . , . " , . (, .. , ... , ...)., ....... , ............, ..….…………………………………………………….., ./., : , :  …. / …. /...., : (, :    / , : ........................ , :) , :) , :............... , :………….; , ; , ? , ?? , ??!! , ??? , @@fOups, @@K5OeC, @@snQ7N, @@txhzJ, \, }., }., ”. , …. , …. , ….. , ……. , 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR"Z, 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z, 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR"Z, 0jsSyi42')); waitfor delay '0:0:9' -- , 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR'Z, 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR'Z, 1, 1, 1, -1' OR 2+12-12-1=0+0+0+1 or 'XuOL83FJ'=', -1 OR 2+195-195-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+240-240-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+252-252-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+268-268-1=0+0+0+1 or 'B9UAcGQU'=', -1 OR 2+300-300-1=0+0+0+1, -1' OR 2+414-414-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+549-549-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+641-641-1=0+0+0+1, -1 OR 2+667-667-1=0+0+0+1, -1 OR 2+790-790-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+815-815-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+856-856-1=0+0+0+1, -1' OR 2+862-862-1=0+0+0+1 or 'XumRsrQB'=', -1' OR 2+906-906-1=0+0+0+1 or 'E8dEiAur'=', -1' OR 2+995-995-1=0+0+0+1 -- , 1 waitfor delay '0:0:6' -- , 1 waitfor delay '0:0:9' -- , 1'", -1" OR 2+205-205-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+371-371-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+48-48-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+845-845-1=0+0+0+1 -- , 1����%2527%2522, -1)); waitfor delay '0:0:3' -- , -1)); waitfor delay '0:0:9' -- , -1));select pg_sleep(3); -- , -1));select pg_sleep(6); -- , -1));select pg_sleep(9); -- , -1); waitfor delay '0:0:3' -- , -1); waitfor delay '0:0:6' -- , -1);select pg_sleep(3); -- , -1);select pg_sleep(6); -- , -1);select pg_sleep(9); -- , -1; waitfor delay '0:0:3' -- , -1; waitfor delay '0:0:6' -- , -1; waitfor delay '0:0:9' -- , -1;select pg_sleep(3); -- , -1;select pg_sleep(6); -- , 119', 255', 432VIwZ3'; waitfor delay '0:0:3' -- , 6CX6Fi45, 7o3gwX8n'));select pg_sleep(9); -- , à, acrylonitril, adsense, ai, alkoxy, am, âm, amoni, an nhàn, ăn riêng, ăn tiệc, án văn, ảng, áp giải, Asean, Asia, ắt, Australia, axit, b, baby, Balance, bạn, bần dân, bạn già, bàn giao, bán lẻ, bản số, bàng quan, bành trướng, bảntr, bao, báo giới, báo giới, báo giới, bao lăm, bảo vệ, bất, bất kỳ, bày đặt, bầy nhầy, bền bỉ, bên trong, bệnh nặng, bệt, biên bản, biết, biểu, Bín, bịp, bla, bổ sung, bởi, Brest, bsF1QqLv'); waitfor delay '0:0:3' -- , bữa nay, buffet, bước, bưởi, buồm, buôn, business, bứt rứt, BxFwQqHd');select pg_sleep(6); -- , ca, cả, các, cắc, cặc, calories, cảm xúc, cần chánh, căn cơ, cặn kẽ, cặn kẽ, cắn rứt, cập, cát kỳ, cát tuyến, categories, cation, cau, cáu bẳn, câu chuyện, center, chà là, chà và, chà và, chà và, chà và, chạm trổ, chan chát, chận đứng, chân thành, chẳng, chanh, chanh, chát, chặt chẽ, chất lượng, châu, chảy xiết, che, chênh, chỉ dụ, chìa khóa, chia sẻ, chiên, chiến lược, chiến sĩ, chiểu, chiều chuộng, chín chữ, chinh, chính tả, chõ, cho hay, cho là, chốc lác, chỗi, chông chà, chông chà, chống chọi, chong chong, chống lại, chữ, chu kỳ, chú trọng, chua xót, chủng loại, chuyển vần, co, có, cô độc, cố gắng, có hạng, cóc, coccoc, con sẻ, cong cong, công giới, cộng giới, công năng, công ty, copolyme, cót, cu, cua, của, của, cực kỳ, Cụi, Cụi, Cultures, cũng như, cước, Cuống, cuồng, cương, cương giới, đa, đã đảo, đà lạt, dạ sắc, da trong, đả tự, đắc, đặc tính, dãi, đại, dại chữ, dai dẳng, đại lý, dài nhằng, Dẫm, Đảm, dân công, dân công, dần dà, dân số, dằn vật, dạng bản, danh, danh, Dào, đập, dập dềnh, dắt, dạt dào, đau, đầu độc, dày công, dạy dỗ, dễ, dễ dãi, dễ dàng, để tiếng, để tiếng, Deluxe, đến, đen lánh, dép, đều, đi, di sảng, dìa, địa lý, dịch, diên hàng, diễn ra, điện thoại, diệp nhục, dịu dàng, do, đõ, đổ bể, độc bản, độc hại, độc nhất, đội ngũ, đôi tay, dòm, dồn, dòng, dông, đóng góp, dừ, du hý, đủ mặc, dự toán, dủi, dưng, dụng, dựng, đước, được, được, đường sá, dứt, duyệt nhận, dwois, e, e, e, e, epoxycyclohexyl, ẹt, ete, êu, Europe, Experiences, fsd, Fx6uP83t');select pg_sleep(6); -- , g, game, gần, gần gũi, ganh tị, ganh tị, ganh tị, gây gỗ, ghề, ghen, gi, gỉ, Gia, già cả, già đời, già gan, già giang, gia nhập, gia sự, gia từ, giả từ, giấc hoa, giai đoạn, gián sắc, giáo, Giẫu, giày dép, giây giây, giây phút, giộ, giỗi, giổi, giọng, giọng, giũa, giụa, gõ, gọi, Golden, google, Gopatel, Gora, GyAvCrwG';select pg_sleep(3); -- , gym, hải học, hâm, hàng hóa, hàng xóm, Harvard, hạt, hay là, hẹp, hiên, hiện, hiếp, Hiếu, hình, HKbQOY8K'; waitfor delay '0:0:6' -- , hơ, hóa, hòa, họa, hoặc, hoạc giới, hoạt, hoạt động, hóc, hóc, hóc, hóc, hóc, hộc hộc, học kỳ, học tập, hồng đan, Hotel, Hotline, http, Hụi, hướng, hướng dẫn, hữu hạn, hy sinh, hy sinh, hy vọng, i, i, i, i, ĩ, iáo, ích dụng, ích kỷ, if(now()=sysdate(),sleep(3),0), if(now()=sysdate(),sleep(9),0), im lìm, inh, iodo, Jasna, JbXmcz6m';select pg_sleep(9); -- , JyI=, karaoke, kết, kêu, khắc, khắc phục, khách, khám bện, khàn khàn, khẩn trương, kheo, khiếu nại, khóa, không, khớp, khư, khuyên, kiềm chế, kiểm tra, kính dân, kinh dị, kmmZM41d'));select pg_sleep(6); -- , kỹ, kỳ hạn, kỳ hạn, ký hiệu, kỷ luật, kỹ lưỡng, kỹ năng, kỷ niệm, kỷ niệm, kỹ sư, kỹ thuật, KzJmPPZu');select pg_sleep(6); -- , l\, là, là là, làm chay, làm chay, lăm lăm, lầm lẫn, lâm ly, làm vậy, làm việc, làm việc, lần lữa, lần lữa, lăng nhăng, lắng xuống, lang y, lãnh, lạnh lùng, lạnh ngắc, lão già, lấp lánh, lắt rắt, lặt vặt, laze, LBZiG2lJ')); waitfor delay '0:0:6' -- , lẹ làng, lẹ làng, lè nhè, lễ phục, lém lĩnh, lên dây, lên  đồng, lênh chênh, liều mạng, litô, ḷng, lo, lỡ hẹn, Lỗi, lời, lợi, lồi lõm, lớn, lũ, lựa chọn, lúc, lưng lửng, lưu thủy, Luuhoaithuong0801, lzaNdONb'; waitfor delay '0:0:3' -- , Mác, mặc kệ, mạnh dạn, mạnh mẽ, mật sinh, mẫu, mẩu chuyện, mẩu chuyện, MD3zvrHD'));select pg_sleep(3); -- , mềm, mệnh lệnh, mét, metacrylamid, metacrylat, metyl, miễn cưởng, minibar, mmJZperC')); waitfor delay '0:0:9' -- , mỗi, mọi, mới, môn hạn, mốt, mức, mực, mừng, muộn màng, nai lưng, nại tính, nài xin, nãn, nặng lời, nặng tay, nền tảng, nếp, nét, nét, ng, ngài, ngắn, ngẩn, ngày, nghề, nghểnh cổ, nghèo, nghỉ ngơi, nghiệp, ngoại, ngu xuẩn, ngươi, người, người nhà, nguồn, nguyễn, nguyên tắc, nguyệt, nhà  khách, nhà cái, nhà chồng, nhà chồng, nhà chồng, nhà chồng, nhà con, nhà đá, nhà khách, nhà ngươi, nhà người, nhà nước, nhà nước, nhà nước, nhà quan, nhà sách, nhà ta, nhà tiêu, nhà trường, nhải, nhàm chán, nhẫn nại, nhăn nhó, nhân sĩ, nhân sinh, nhân số, nhân viên, nhất, nhật, nhật ký, nhếch, nhiên, nhiều, nhíp, nho học, nhỏng nhẻo, nhót, như vậy, nhưng, những, những là, Ninh, nỗ lực, Nobel, nổi bật, nổi lửa, non nước, nồng nàn, Noxus, nữ giới, nữ trang, nước hoa, nuông chìu, nứt rạn, ổ, Oa, oa tàng, offpage, offset, ôi, ôi, ơi, onpage, óp, org, oZBkUmif';select pg_sleep(6); -- , Palace, patent, Patent, phái, phẫn nộ, phân táng, phát, phát quan, phát triển, phenolic, phép, phở, phồm, phồng da, phương hướng, ping, poly, polyme, polystyren, PRV50E6W'); waitfor delay '0:0:9' -- , quá, quá trình, quản lý, ra mặt, ra oai, rắc, rầy rà, rề rà, ren, resort, rét mướt, Rình, rLxiKapc, rô, rợ, rõ ràng, rõ rệt, roi, rồi, rỏm, rởm, rợn, rộn rã, rộn ràng, rộng rãi, Royal, rù rì, rui, ruột rà, ruột rà, sa, sắc bén, sặc sỡ, săm soi, sẵn, sản phẩm, sẵn sàng, sắp, sập, sầu, sâu sắc, sen, Sêp, Sét, sheet, Sì, sĩ, sĩ, Sỉ, Sỉ, siêu nhân, Simplicity, sinh, sinh nhật, sít, so, số là, sơ sài, so sánh, sóc, sóc, sót, spa, Stivenson, styren, sử, sửa chữa, sửa đổi, sức khỏe, sum suê, sùng sục, sung sướng, sứt mẻ, suy nghĩ, suyễn, tái lạp, tái lạp, tâm lý, tâm lý, tân nương, tạo hóa, táp, tấp, tập, tạp số, tập trung, tất cả, tắt mắt, Táu, tàu, tệ, té ngã, tên, thái không, thẩm, thẩm mỹ, thành công, thất lạc, thay đổi, thế giới, thèm, thi cử, thì ra, thích, thiếc, thiết, thỏa thuận, Thor, thuấn, thuẫn, thuận, thực, thúc đẩy, thum, thuờn, thường thái, thủy lợi, thuyết gia, tia, tiện, tiền nhà, tiếng, tiêu hóa, tình, tĩnh tọa, toàn, toàn, tởm, trà trộn, trặc gân, trặc tay, trách nhiệm, Trải, trạm, trăn trở, trân trọng, trạng, trăng già, trang trải, tranh thủ, trật, trau giồi, Travelling, trầy, tre, trẻ con, tri kỷ, triêng, trình, trính nhà, trính nhà, trính nhà, trìu mến, trọ, trở, trở nên, trơ trọi, trời, trời già, trời lạnh, trộm, trông nom, trừ diệt, truân, Trũi, trụm, trước, trượt, Truyền, truyện vui, tù, từ hàn, Từ23h, Tủng, tùy, tuyến dẫn, tuyên truyền, Tyr, Unsual, ướt dề, uretan, út, Ưu, ủy, ủy thác, và, vác, văn hóa, văn nhân, vắng mặt, vãng sự, văng vẳng, vật nài, vắt vẻo, vd7Zenrh'));select pg_sleep(3); -- , vẻ đẹp, vì thế, vi vút, vi vút, việc, việc làm, Viết, việt, việt nam, VImPVi3M');select pg_sleep(3); -- , VmXcNAns'); waitfor delay '0:0:3' -- , với, vồng, vớt, voucher, vương gia, WAeQDfUe')); waitfor delay '0:0:6' -- , website, wifi, wiki, wikipedia, xà lách, xa xôi, xác định, xác định, xác suất, xác thực, xâm nhập, xát, xảy ra, xen lẫn, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, xi, xích lô, xiêu xiêu, xỉn, xin lỗi, xoạc, xoài, xối xả, xót xa, XSxn4Fqn';select pg_sleep(9); -- , xu hướng, xử lý, xử sự, xuất, xuất gia, xuất sắc, xước, Xuyên, xuyết, YhllTd0Q'; waitfor delay '0:0:6' -- , YXrNctLo'); waitfor delay '0:0:9' --