Cập nhật Từ điển

Để cho VSpell ngày càng chính xác, chúng tôi thường xuyên cập nhật từ điển. Mỗi lần quí vị dùng VSpell, khi thấy VSpell đề nghị sai, hoặc thiếu từ, bấm nút Thêm vào hoặc Lấy ra, chúng tôi lưu lại trong cơ sở dữ liệu.

Đây là danh sách những từ hiện đang lưu, chúng tôi sẽ kiểm tra lại và sau đó sẽ thêm hoặc bớt trong lần cập nhật từ điển kế tiếp. Xin cảm ơn quí vị đã hỗ trợ VSpell.

Các từ sẽ thêm vào

,                  : ,               : ,              : ,   : (,  (, ! , ! . , !!!, , % , %., %; , ( , ) , , , , , ,.., ,.. , ,…., . , . . ., . . . ., .. , .. ); , ..., ... ). , ....) , : , : ... ? , : .... ? , : ..... ? , : “, :    , :    / , ; , ? , ? (, ? ), ?? , ??!! , ??? , }.,         (,             (,                         (,             (,  (,  : ,  ; ,  sửa chữa,  tình, 
Basic, �'�", �'�", �''�"", �''�"", "..., %  , (, )  , ) ., ).  , );, ,, ,  , , ., ,  , ,,.., ,., ,... , ., .  , .                    , . , .(, .., ..., ... , ...., ....., : , :  , :  , ?, ? ( , ?" ( , @@CcMp1, @@CCwm3, @@JFALe, @@tKrEe, @@xwOAM, [, \, \, ‹Phụ, 『Mê, «Thiên, µ, †hõy, †hốy, …,  , …., 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR"Z, 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z, 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z, 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR"Z, 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR'Z, 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR'Z, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1 OR 2+105-105-1=0+0+0+1, -1' OR 2+130-130-1=0+0+0+1 or 'kavFu3M0'=', -1 OR 2+171-171-1=0+0+0+1, -1' OR 2+198-198-1=0+0+0+1 or 'GfbV2FQZ'=', -1 OR 2+264-264-1=0+0+0+1, -1 OR 2+271-271-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+293-293-1=0+0+0+1, -1' OR 2+323-323-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+353-353-1=0+0+0+1 or 'mdglru37'=', -1' OR 2+449-449-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+518-518-1=0+0+0+1 or 'Woma8phv'=', -1 OR 2+523-523-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+526-526-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+543-543-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+675-675-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+729-729-1=0+0+0+1, -1 OR 2+747-747-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+816-816-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+858-858-1=0+0+0+1 or 'WTnYUnIm'=', -1' OR 2+876-876-1=0+0+0+1 -- , 1 waitfor delay '0:0:3' -- , 1 waitfor delay '0:0:6' -- , 1 waitfor delay '0:0:6' -- , 1 waitfor delay '0:0:9' -- , 1'", 1'", -1" OR 2+139-139-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+478-478-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+721-721-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+868-868-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+885-885-1=0+0+0+1 -- , 1����%2527%2522, 1����%2527%2522, -1)); waitfor delay '0:0:3' -- , -1)); waitfor delay '0:0:9' -- , -1)); waitfor delay '0:0:9' -- , -1));select pg_sleep(3); -- , -1));select pg_sleep(3); -- , -1));select pg_sleep(9); -- , -1); waitfor delay '0:0:3' -- , -1); waitfor delay '0:0:3' -- , -1); waitfor delay '0:0:6' -- , -1);select pg_sleep(3); -- , -1);select pg_sleep(6); -- , -1);select pg_sleep(6); -- , -1; waitfor delay '0:0:6' -- , -1; waitfor delay '0:0:9' -- , -1; waitfor delay '0:0:9' -- , -1;select pg_sleep(6); -- , -1;select pg_sleep(9); -- , -1;select pg_sleep(9); -- , 21hOk3bQ, 272', 3LVYGkxn'; waitfor delay '0:0:3' -- , 4CsgweRF, 715', 7HJaZNII'; waitfor delay '0:0:3' -- , 88', â, ă, ầ, ẩ, ậ, ậc, accent, acg, acid, Acidcitric, acide, Acide, acids, Acids, add, adrenaline, Advanced, ae, Aerobic, Afghanistan, ải, Airline, Airlines, Ajahn, alert, Ali, Alo, alpha, Alzheimer, àm, ăm, ấm, ắm, American, Americanus, Amino, amngj, Amoni, amQ, amyloid, án, Ấn, ần, ẫn, ản, ăn mặt, ẩn mặt, an nhàn, an nhàng, Ana, Ānāpānasati, anchor, and, Android, ang, ăng cơm, Angulimāla, àngười, ánh, ảnh, anpha, ãns, Anton, any, áp, âp, apart, apnea, app, Apple, Aral, Archives, are, ariyasacca, Ashwagandha, at, ặt, atipatthana, àu, Aulelius, Australia, author, awakenings, axit, ây, ãy, ấy, ấy ấy, āyatana, b, bá, Bà, bác ấy, bác sỉ, bác sống, bài, bài này, baidu, bặm, bán, bàn, bản, bần bật, bán giao, bản lảng, bàn trong, bandrol, bằng, bảng nhân, bảng số, bằng vân, bằng văn, bạnh, Bank, banking, Banner, bảntr, báo, bào, bảo, bảo hòa, bao năm, bao vi, bắp, bar, Baron, Barrett, bất, bắt, bất kì, bẳu, bấv, bày, bầy trò, bệch, bền, bền chặc, bện tật, bệnh, bênh ngoài, bệnh nhận, bênh trong, Bentley, benzodiazepin, Benzodiazepin, benzodiazepine, Bernard, beta, bêu riếu, bhanga, bhavana, bhavanga, bị, Bibica, biến, biễn, biển, biềng biệc, biết, biệt, biêu, biểu, Bill, Bin, bình, bịnh, bìnhh, bít tất, Bja, bJMgQIaX'));select pg_sleep(6); -- , Black, blog, blogger, bố, Bồ, bỏ, bộ, bỏ mặt, bỏ xót, Bobgs, Bốỉ, bởi, bôi nhọ, bojjhaṅga, BOjrrr2V'; waitfor delay '0:0:9' -- , bỏng không, bốnphía, Bootstrap, bóp, Bose, Bốt, botox, bra, Brêtau, Browning, brX0auQ5')); waitfor delay '0:0:3' -- , bựa, bức rức, buffet, bui, bụi, bùi tai, buiding, bụm, bún chả, bụng, buộc, bước, bươm, buồn, buôn báng, Burmese, bus, busboy, Buzzfeed, c, cá, cã, cả, các, c̣ác, các tuyến, cacbon, cách, cách lật, Caddie, Cafe, café, Cafein, cafein, cái, cải, cải tiếng, Cairo, Cali, California, calm, calo, calori, calories, Calsium, cảm súc, cãm xúc, Cambridge, camera, camerahạt, Campuchia, cần, cặn bả, cận kẻ, cần tránh, Canada, căng bằng, căng cơ, căng để, căng thẳng  bằng, cánh, cành, cảnh, Canteen, canxi, cáo, cào, cap, câp, cấp, cập, càphê, carbohydrat, Carbohydrates, carbonic, Cardio, care, carton, Castro, cát tuyến, Catalogue, Catecholamine, cation, cấu, cầu, cảu, cầu kì, cầu rồng, cầu vòng, câud, Center, Cetana, ch, ch6spiwq')); waitfor delay '0:0:9' -- , chá, chà, chà chộn, Chác, chậc, Chah, Chair, chạm, chậm vì, chẳn, chặn đứng, chặn đường, chan hòa, chân và, Chand, chẵng, Chẵng, chẳng, chang chác, chẳng mù, chat, chát, chất, chất rắn, chậu, chau chuốt, chảy, chạy chạy, chếc, check, chèm, chếnh, chỉ, chỉ vậy, chia sẽ, chiềm, chiếm đóng, chiến s, chiến sĩ, chiến sỹ, chiết suất, chièu, chiều, chih, Chihuahua, Chile, Chín, China, chính, chính giửa, chính là, chính sát, chính tã, chính tả, Chlesterol, chỏ, chỏ, cho biếc, chơ chọi, chổ dựa, cho hai, cho nhà, cho vây, choại, chốc lát, chổi, chời lạnh, cholesterol, Chọn, chống, chong chong, choviệc, Chowbey, chỏy, chronic, chtu, chú, chủ, chụ, chử, chũ nghỉa, chứa, chua sót, chuẩn, chuận, chuc, chức, chum, chùn bước, chúng, chũng, chũng loại, chúngta, chuối, chuổi, chườm, chương chình, Chương3, chút, chuyện, chuyễn biến, chuyển dần, circadian, City, CityGML, Ckắc, Classmate, Claude, click, clip, cm, co, có, cố, cổ, cơ đọng, có hạn, cơ mặt, cở như, cọ sát, cô niêu, coli, Coliforms, Collaery, com, come, Commonwealth, computer, còn, con sẽ, conex, công, cõng, Cỗng, công công, cộng giới, công nhân, công với, cộng với, công›, Constrexim, container, Convention, coong, Copper, copy, Corona, Coronavirus, cortisol, countries, Covid, Crab, cramps, Crom, Cronbach, Cruz, cty, cứ, cử, cũ kĩ, cư văn, cuả, cúa, cùa, cũa, của, của, cỮA, cửa sỗ, cuc, cưc, cực, Cúi, cùi, cujc, Cūlakamma, cún, cùng, cũng, củng được, cuôc, cuộc, cước, cưộc, cuôì, cuỗi, cuời, cười, cưỡi, cưởi, cươiw, cườm, cuồn, cường, cuốp, cươp, cụp, cushion, cứu, cyber, cyiokin, d, đ, d5lc9g8j'));select pg_sleep(3); -- , dã, Đà, đã, Đ̣à, đã kít, da mất, đà nạt, đã phá, dạ sắt, đã tự, da vì, đắc, đặc, Ðặc, daì, dài, dải, đâi, đại, dài dài, dài và, đại viện, dam, Đãm, đảm, dẫn, đàn, đấn, đẫn, Ðàn, dằn dặc, dan hàng, dân oan, dân rất, dằn vặt, dàng, dạng, đáng, Đảng, Ðang, đằng đẵng, dâng hương, đăng kí, dạng liên, dạng nhân, dang tay, đánh, Ðánh, danhầ, Danlambao, dáo, đào, đạo, đảoXin, đạp, đập máy, dapoxetine, Darras, dat, dát, dất, đất, Đạt, Ðạt, đặt biệt, đất đỏ, đắt khách, data, date, dẫu, dạu, đầu, đầu đọc, đầu , David, dãy, dạy, dậy, đáy, đẩy, đạy, Ðây, đầy các, dây cáp, đầy rẫy, dạy thì, đaya, đayca, dâydssss, đâykkjhgfds, đâynucnao, đâyTrông, dBA, đc, ddau, ddeed, dDU7OTw3'));select pg_sleep(3); -- , dễ, dể, đè, Đề, đề, đễ, để, đệ, dể dàng, đề suất, để tiến, Dega, đêh, Dehli, delayed, Delhi, đẻm, dền, đên, đến, đền, đến hai, đen nhánh, denchumdep, đênh, dentrangtridep, Ðèo, dép, đep, đẹp, Deshbandu, đếu, đều, Devi, dex, Dhamma, di sản, Dĩa, địa lí, diamond, diang, dịch, đích, điéch, diếm, Diệm, điếm, điềm tĩnh, diễn, diễn ga, diển tiến, Điêp, Diesel, diết, Dietary, điều, điẺu, Ðiều, điều bác, điều hoà, điều lí, diệu ngọt, đings, dình, định, Ðịnh, disorder, DJhpVYAd');select pg_sleep(6); -- , dLnG71L2');select pg_sleep(6); -- , dò, dộ, đó, đổ, độ, đỡ, đở, Ḍo, đỗ bễ, dở chứng, đổ thừa, đoại, đoàn, Ðoàn, đòan thể, Doang, dóc, đọc, độc, đợc, đọc bản, đọc dữ, đọc giả, đọc trước, đốcJCông, dỏi, dơi, dổi, đói, đối, Đồi, đổi, Đời, đợi, Ðổi, dời rạc, đối sử, dồm, dởm, đơm, dớn, đón, dộn dàng, Donald, dồng, dộng, đồng, Đồng, động, Ðồng, đồng loã, đòng lòng, đòng thời, độnh, doojdngj, dớp, dopamine, dớt, đợt sống, downy, ÐQc, Drive, Drone, Ds, đt, dự, dư ăn, du hí, dũa, dứa, Duẩn, dục, đúc, đưc, Đức, đưcọ, dụcvới, dúi, đùi, duïng, dùm, dựmg, dúng, dùng, dụng, dựng, Đứng, đứng, đượ, duợc, đươc, được, được, đ­ược, được tiến, duỗi, dưới, đuổi, đưới, dướng, dưỡng, dưởng, đường, đưỡng, đưps, Dursley, Duterte, Dwarikadesh, Dwarikadesk, ẽ, ệ, each, early, East, Edison, eEol6dTz')); waitfor delay '0:0:6' -- , Eli, Elise, Elizabeth, Elma, Email, Emanuel, En, ến, endophins, endorphin, Energy, Engine, English, Enhanced, ép, epinephrine, Escherichia, Essopiclone, Estella, Estrogen, ết, Ethanol, ều, European, Everest, Everett, express, Express, Expresss, Eye, f, Fabbvier, Fabvier, facebook, faith, Falcon™, fan, far, Fat, Fatimah, Fatty, Fax, Federik, Festival, Fiber, fibrinogen, File, Fix, flagship, focus, Fofmula, football, for, forecast, Formosa, Formsa, forum, Frankel, Frederick, from, Front, Full, function, Für, g, g1PrdGkl'); waitfor delay '0:0:3' -- , gacjh, gái, Gala, gam, game, găn, gần, gắn, gản, gần gủi, ganh tỵ, Gap, găp, gấp, gập, gặp, gập gềnh, Garden, gạt, Gate, gày, gây mất, Gaza, gề, gen, gène, General, Genève, ggiác, Ghandi, ghẻ tiền, ghét, ghét mướt, GHz, gì, gi chuyển, gì gì, giá, già, giâ, gỉa, già cả, già dặn, giã từ, giá với, giác, giấc, giắc ngủ, giai, giải, giải bài, giải bày, giai đọan, giám, giàm, giảm, giận, gỉan, Giắng, Giảng, giăng đầy, giang nang, giảngvdaivà, Giáo, giào, giáo dụ, giất, giau, giầu, giấu tích, giãy dụa, giày và, giè giặt, giễu, giio, gìm, gìn giử, Gio, giờ, giở chứng, Gioi, giõi, giới, gĩp, GISTs, giử, giử, giử gìn, giừa, giửa, giúp, giúp đở, giúp dùm, giúp lau, Giữ–Thở, giữu, Glasser, Glastonbury, Glucozage, glymphatic, gmail, gò, gô, gỏ, gốc, gói, gối, gội, Golan, Golf, Goliath, gón, gồn, gọn lỏn, good, google, gột, gov, gr, gram, Greater, Green, GreenViet, Group, grown, gTOu1C4W'); waitfor delay '0:0:9' -- , gữi, guide, gười, gút mắc, Gwen, gym, h, h55sNMPJ'));select pg_sleep(9); -- , Hạ», haf, hại, hai chữ, hai là, Half, hậm, hăn, hằn, hạn, hàng, h­­­­­­àng, hàng da, hàng hoá, hàng ra, hàng sách, hàng vi, hành, Hạnh, hạnh, Hànộimới, háp, hấp, Harchapiri, hát, hàt, hầu, hậu, Hawkins, hãy, hay nhà, hay thân, hãy tin, hệ, hệ, Healthy, Hehehe, hẽm, hèn nhát, Here, hết, hệu, heuristic, hhoạt, hi sinh, Hie, hieáu, hien, hiền, hiện, hiệp, hiều, hiểu, hiệu, hiểu nhầm, hihi, Hillary, Himalaya, Hindu, hình, Histaff, histamin, hít, Hít–, hk0jofA8';select pg_sleep(9); -- , hn, hNếu, hồ, hổ, họ, hoá, Hoà, hoả, hòa, hỏa, hóa da, hoá đơn, hóa đơn, hoá học, hoà tan, hoá thành, họa vô đươn chí, hoăc, hoặc, hoặc nhà, hoạch, họach, hoàn, hòan, hoàn thiên, hòan thiện, hoành, hoạt, họat động, hoc, học, ḥoc, học dã, học với, hõi, hồi, hỗi, hội, Holdings, Holocen, Holy, hồng, hồng quang, hỡnh, Hỡnh, Hồô, hooi, hơp, hợp, hợptốt, hormon, hormone, Hotline, House, http, huh, Hừm, huơ, hưởn, hướng, hưởng, hướng dẩn, hựp, Huperzia, hửu, hửu nghị, huỷ, Huyệt, Huyng, Hydro, hydroclorid, ỉ lại, I1ofCZ95, ỉàm, Ib, Idiopathic, iệc, iện, iếng, if(now()=sysdate(),sleep(3),0), if(now()=sysdate(),sleep(3),0), ìm, im liềm, Immanuel, inbox, inches, Independent, Indian, Indonesia, Info, Infographics, inox, Insight, insomnia, Instagram, insulin, Intel®, Interactive, Internet, iodua, iOS, IoT, Ipad, Iphone, Iron, is, isoflavones, It, ít, iue, Jagaro, jan, Jean, Jie, John, Jose, Josef, Jude, jxSRHEdD'; waitfor delay '0:0:6' -- , JyI=, JyI=, k, K18fBXfA'); waitfor delay '0:0:9' -- , Kacip, kali, Kami, Kamma, Kanjimall, Kant, karaoke, Karofi, karuna, Kasich, kava, Kāyagatāsati, Kế, kẻ, Kedenmath, Kedernath, kém, kến, kéo, kết, kg, khả, khả nặng, khác, khắc, Khaccop, khach, khách, khai khoáng, khám bệnh, khán chiếng, kháng, khẳng, kháng giả, Khanhs, khát, Khí, khí, khiếm, khiến, khio, khmer, khó, khổ, khó dậy, khó khăng, khỗ sỡ, khoá, khoảng, khoát tay, khóc, khoẻ, khóe, khỏe, khoẻ mạnh, khoen, khói nữa, khoibf, khong, không giận, khốp, khuẩn, khuất mắt, khuyếch, khuyết, khủyu, kĩ, Kỉ, kì cục, kì diệu, kí hiệu, kì lạ, kỉ luật, kĩ năng, kỉ niệm, kí ức, kích, kịch, kie, kiế, kiễm tra, kiến, kiện, kiếp, kiết, kiễu, kiểu, kind, kính, kịp, Kirubelawit, Kishan, Kitô, kiv, kkông, KktaFJqg');select pg_sleep(9); -- , km, know, ko, Kon, kơnia, kV, kỳ, Kỹ, kỷ lưỡng, kỹ niệm, kỳ sang, kỹ thuật, l, Là, là, –là, là báo, là buông, là cái, là con, là đá, là hoang, là khách, lạ kì, là lo, là người, là nhà, là nước, là sách, là sát, là sư, là ta, là tiêu, là tôi, là trường, là xe, lạc, lắc rắc, Lactide, Laden, Lady, Lahay, lại, lại lửa, lại mặc, Lăk, Lala, Lall, làm, làm làm, làm nhanh, làm nòng, làm quay, làm vài, làm việt, làmbh, lần, lẩn lộn, lẫn lục, lần nữa, lần nửa, làn nước, lẫn tâm, Làng, lẵng, lẳng, lặng, lăng không, lãng mạng, làng nhạc, lang tràng, lành, lảnh, lạnh, lão nhân, lão trúng, lâp, lập, lập lại, lấp những, Lasch, last, lắt lay, lất phất, lấu, Law, lày, lây động, lế, lẹ làng, League, Led, Leenin, leg, Lema, lên người, lên trên, lên vai, Lênin, lếp, Lexus, lí do, lí thuyết, lí trí, lí tưởng, Lich, Lích, lick, lien, Liên, lĩÊn, liên hoan, liệt sỹ, liệu, Life, life, Light, Ligười, lile, linh, linh thiên, link, linon, lm, lMRF3UZ1');select pg_sleep(3); -- , lo học, lổ hổng, lơ lững, loài, loại, loạn, loanh, Lobata, logic, logo, lôĩ, lối, lổi, lời, lợi, lỗi lòng, lỗm, Lôn, lớn, lớn, lóng, lòng, lỏng, lởng, lòng ngực, lóng tay, lookbook, Lotus, love, Love, luậm, lúc, lực, lục dục, Luca, Lugdi, lựm, lun, Lunesta, lước, lười biến, lượng, lựơng, lượng rác, lướt qua, luu, lũy, luyên, luyện, lý, ly với, lymph, m, m2, mà, ma tuý, Mac, Maca, mạch, Made, madhuragga, magie, magnesium, mắh, Mahāsatipatthana, Mahasi, mái, mại, mai mắn, mái móc, Maiken, mail, Majestic, makeup, Malaysia, Maltodextrin, Maltrodextrin, măn, mắn, mẩn, màn sương, mạng, mãng cầu, mang di, mạng\, mạnh, mạnh dạng, mảnh liệt, mạnh mẻ, mặp, Marble, Maria, Maric, Marketing, Massachusetts, massage, Massage, mat, mát, mất, mắt, mặt, mặt sinh, mặt thuận, Mathura, matter, máu, mặU, mày, mậy, may sau, McDonald, mề, Meditation, Melatonin, melatonin, mếm, mềm, menu, Merriam, Messenger, mết, mệt, metta, Mexico, MFi, mg, mh, Mĩ, mĩ tục, mịa, miền, miễn cưỡng, miển phí, miệng, Milanda, mile, Milk, mĩm, mĩm cười, mình, mỉnh, minh hoạ, mini, Mixfruit, Mixfruits, mJ9xuXYT';select pg_sleep(3); -- , mm, mở, mô phổng, mộc, mộc tóc, model, Modflow, module, mỗi, mỏi, mổi, mọi, mới, mời, Ṃôi, mới mẽ, Momo, Montessori, Montreal, Morenza, morning, morphine, mot, môt, một, một dây, Movement, Mùa, mục, mũi, mung, muốn, muộn, muông, muốt, mụt tiêu, my, Mỹ, Myanmar, Myspace, n, Nabanita, Nagasana, Nāgasena, nail, NailArtist, nằm, Namdưới, nằmsâu, nân cao, nan y, nắng, Nẵng, năng lẫn, năng lục, năng nhân, năng sinh, nâng niêu, nãnh, nạnh nùng, Nani, nào, não, não và, nạp, Napoleon, Narair, nation, nấu, navigation, này, nay lại, này này, nầy nhỉ, này sinh, này xin, ne, Necker, Nedergaard, nên chân, nên cơn, nên nước, nẽo đường, neo trèo, net, network, Nếu, nếu, nẹũ, New, ng, ngã nghiêng, ngã nhào, ngân, ngành, ngào, ngày, ngầy, nge, ngh, nghành, nghày, NghệAn, nghen, nghêng, nghệp, nghĩ, nghỉ, nghị, nghĩ ngơi, nghỉa, nghiac, nghiệm, Nghiên, Nghiêp, nghiẹp, nghiệp, Nghiệp, nghiệp, nghiệt, ngi, ngiêm, ngiệm, ngộ, ngoài, Ngoài, ngòai, Ngoãnh, ngòi, ngồi, ngón, ngõn, ngọt, ngủ, ngữ, ngứa, ngửa, ngực, nguoi, người, Người, người, ngưới, người là, người lái, người nấy, nguôn, nguồn, Nguơn, nguỔn, nguồn góc, nguyệch, nguyên, Nguyên, Nguyễn, Nguyển, nguyn, nh, nhà, nhậ, nhà cầu, nhà nhà, nhả nước, nhà sách, nhà sàn, nhà tôi, nhà trồng, nhắc nhỡ, nhái có, nhằm, nhầm lẫn, nhận, nhận lời, nhãn lồng, nhân rân, nhàng, nhào vào, Nhập, nhât, nhất, nhất kỹ, nhất những, nhất rất, nhạt thếch, nhẩy, nhẹ, nhẹ nhàng, nhẹ tay, nheo nheo, nheo nheo., nhh, nhỉ, nhiềi, nhiem, nhiễm, nhiệm, nhiệmVụ, nhiên, nhiện, nhĩÊn, nhiệt, nhiều, nhiều lĩnh, nhĩm, nhịn, nhìn nhỏ, nhip, Nhíu, nhỏ, nhỏ lẻ, nhọa, nhời, nhóm, nhỗm, nhợn, nhộn nhạo, nhõng nhẽo, nhot, nhốt, nhợt nhạt, như dạy, như giận, như nhà, nhức, nhưn, Nhứn, những, nhửng, những nhà, nhủng nhiểu, nhưng những, nhuưng, nía, nic, Nicotin, nicotin, niệm, night, Nile, nilon, Nin, nít, nitơ, Nitrat, Nitrit, nitrogen, níu la, nkìn, NnGyN48P'); waitfor delay '0:0:6' -- , nó, nở, nợ, nọ là, no lắng, nổ lực, no nghĩ, Nobel, node, Noel, nói, nổi, nội, nợi, nổi bật, nội thằng, nỗi tiếng, nớn, nõng, nồng nàn, Now, nử trang, nữa, nức, núi, nuốc, nước, Ṇước, nước giải, nước là, nước mắc, nười, nuơng, nuông chiều, nuốt, nướu, núp súp, nứt nẻ, nv, Nv, nvđ, Nỵ, nylon, ộ, ở, o0o, oan gia, Obama, obby, ợc, Ocean, Oehler, of, oh, ọi, ok, ổlẵ`, ồm, on, ồn, Ổn, ờn, ống, ơng, ờng, ợng, ống tuyết, Online, onpage, oo, oong6, Optimization, Osama, other, Otto, out, oversea, Oxford, ôxi, Oxy, oxy, ôxy, oxygen, p, Pa, pà, Paace, pagio, Pakistan, Pāli, Pandit, PanNature, paralysis, Pari, Paris, Parkinson, Peaaca, peaca, Pennsylvania, Penthouse, Person, Peru, Peruvian, Peter, Petrolimex, PetroVietnam, PetroVN, pH, phâ, phaỉ, phái, phãi, phải, phầm, phạm, phấn, Phần, phần, Phạn, phân hoá, phân tán, pháp, phase, phát, Phật, phát hoang, phát triễn, phế, phép, phía, phiền, phiển, phiên toà, Philippines, Phillipines, phố, phổ, Phốc, phối, phổi, phổi, phom, Phomai, phon, Phõn, phóng, phòng, phông, Phopharus, photo, Pht, phù, phụ chương, phù văn, phúc, phưcmg, Phươ, phườn, phưong, phượt, phut, phút, piano, piB5zQkb')); waitfor delay '0:0:3' -- , pic, Pikkarainen, ping, Ping, Plan, Platform, Please, Pleistocen, Plum, Popp, Porcelain, position, Post, Postasium, potassium, Press, price, Private, Privet, proanthocyanidin, profile, Progesterone, protein, Psychiatry, psychophysiological, PVcomBank, Qeada, qh, qh1, qh2, qN8DWrJl'; waitfor delay '0:0:6' -- , qoang, qp, Qu, quá, quả, qúa, qua cái, qua mặt, quả pháo, qua tàn, Quậ1, quậc, quán, quản, quản lí, Quận1, Quảng, qủang, quang mang, quạo, quas, qúi, quích, Quốc, Quới, Quvết, Quy, quý, Qúy, Qũy, quyển, quyện, quyền chức, quyết, quýt, quytrình, ra giấy, ra lăn, ra mất, ra sự, ra thế, ra trong, ra từ, Radio, Rainbow, rakhooir, ràm, Ramelteon, Ramster, rằmtháng, rạn nức, rạn vỡ, rằng, răng rắt, rằng và, rảnh, rành giật, rãnh rỗi, Rapid, Raspberry, Rassel, rât, rất, ray rức, ray rứt, rẻ, rệc, rèn, reply, resort, Revolutionary, rhythm, riên, riển, riển, riết gióng, Rilixetin, ring, rỏ rệt, Rochester, Rodrigo, rôi, rối, Rối, rồi, rời chỗ, rồi vào, roll, rọn rẹp, rống, rộng, Rosel, Rotavirus, Roy, Rozerem, rủ, rũ bụi, rù rù, rửa, rực rở, rùi, rũi ro, rừng, rừng lại, ruột già, ruột và, rượu, rựu, s, sa súc, sắc, sạc, sắc son, sắc son, sach, sách, sạch sẽ, Sahlu, Saigon, salon, sắm, sảm, Samkhiya, Samsung, sản, sẳn sàng, sáng, sẵng, sáng lạn, sáng mai, sang tây, Sanghita, Sankara, sao nhãng, sào sạc, Sapindaceae, sarcomas, sất, sắt bén, sát định, sát thực, sâu sấc, sảy ra, Sayadaw, scan, scandal, Scanned, Schlebusch, Sciens, sẽ, sẻ, sẹ, se duyên, SeABank, Sean, Search, seen, Seiza, Selassie, Selenium, sem, sẽn, sếp, sếp, , serotonin, Shanti, Shantideva, share, She, Shitz, shop, show, showroom, Shuba, sieu, sig, Silica, Simplicity, Singapore, sỉnh, sinh lí, sinh mạng, SixDegrees, Size, Sky, slẻ, sleep, Sleep, smartphone, sñ, snoring, số, sỡ dĩ, sỡ hữu, số nhà, sơ suất, sơ xuất, Sốc, social, Solar, Somerset, Sonata, sống, sống xót, Sound, South, Soy, sp, Spa, Sputnik, SSRIs, St, Stalin, Stamina, standee, Stanford, Stanima, state, States, Stonycreek, stress, studyinjapan, sủ, sử, sự, su hướng, sử lý, su thế, sữa chữa, sửa chửa, sữa đổi, suất, suất hiện, Subha, sức, súc động, sức khoẻ, Sunfat, sứng đáng, sững sờ, sửng sờ, Sunrise, suờn, suống, Super, Sushil, sutta, suýt, sỹ, Sydney, Synconhub, Syria, t, tả, taân, tác, tắc thở, Tách, tái, Tài, tại, tài chín, tại chổ, tai co, tái lập, tâm, tắm, tâm lí, tán, tấn, tận, tận, tan sự, tằn tiện, tạng, tăng khoảng, tăng năng, tăng tăng, tăng thời, tạo, Tạo, tạp, tập, tập chung, tạp khí, tập quá, tất, Tất, tắt, tật, Tàu, tẩu, taxi, Tây, tay vị, tế, tea, team, téc, Tecco, Ted, Tej, Telex, Tenis, tennis, tệp, Tero, Terols, terrestris, terror, Tesa, test, Testosterone, tet, textylen, th, thâ, Thả, thả, thác, thạc sỹ, Thaco, thái, thải, thầm, thắm, thẩm, thảm hoạ, thẩm mĩ, thẫm mỹ, thần, thạn, thận, thần kin, thần quá, thẫn thờ, thẳng, thánh, thành, thành cong, thanh tỉnh, thành』, Thanksgiving, Thảo, thão luận, thất, thật, thất lưng, thầu, thấy, Thầy, thẩy, thày bói, thây đổi, thấy không, thế, Thể, thể chắt, thể nâng, them, thêo, they, thí, Thì, thị, thi nâng, thich, Thích, ThíchTrí, thiên, Thiên, Thiền, thiện, thiết, Thiếu, ThịnhLT, thl, thọ, Thỡ, Thở, thở, thở thang, thoả mãn, thoả thuận, thoải, thóai hóa, thoăn, thoát, thời, thời kì, Thomas, thòng, thống, thong qua, thread, thù, thủ, thụ, Thứ, thú dị, thửa, thuan, thuần, thuật, thuật, Thuật›, thuc, thúc, Thưc, thức, thực, thực tiễn, thực tiển, thứctừ, thum, thụm, thuôc, thuốc, thuộc, thước, thuog, thuờng, thưòng, thường, thường thấy, thuỷ, Thủy, thuỷ lợi, thuỷ sản, thuỷ sảng, thýờng, tỉ mĩ, tích, tích ra, tiềm kiếm, tiến, Tiền, tiển biệt, tiền xử, tiếng, tiếp, tiết, tiêu giao, Tile, Tiles, tím, tìm, tin chắc, tin dịch, tin mật, tin thần, Ting, tính, Tình, Tĩnh, tỉnh, tịnh, tỉnh chưởng, tính đồ, tỉnh tâm, tình trạng, típ, tivi, Tk, TNTchuyên, tố, tổ, to nhõ, tổ trức, toà, toạ, tọa, toạ lạc, toạ thiền, toa2n, toán, toàn, tóc, tớch, Today, toé, Toggle, tối, tồn, tổn, tổng, Tongkat, top, toplist, tot, tôt, tốt, tour, Township, tp, tr, Trách, trách, trách niệm, Trade, trãi, trầm, Trấn, trán lệ, trân thật, tranchl, trắng, trạng, trang viện, tránh, tránh điện, Trát, trau dồi, trâue, trave, tre, trể, trẻ gây, Treaties, Treaty, trí, trì, trị, tri kỉ, trịa, Trias, Tribulus, triểm, triên, triển, triêt, trieu, triệu, trim, trình, trính nhà, trò, trỡ, trở, trợ, trở lên, trở nên, trò truyện, trôi dạt, trôi trải, trời và, trống, trổng, trọng, trờng, trống chải, trông nom, trống rõng, tròngg, trrong, trụ, trừ, trưc, truck, true, Trump, trưng bài, trunng, trước, trược, truong, truởng, trường, trường, tr­ường, trưởng, trừơng, trương trình, trượt, truững, truửng, trưững, trùy, truyÊn, truyền, truyvền, tryền, TTr, tù, tụ, Từ, tử, tự, tuabin, tuần, tuần lể, tục, tức, tức khoảng, túi, tuổi, tuơng, tưởng, tượng, tứu, tuỳ, tuyên chuyền, tuyết, two, Typ, type, typo, ü, ự, ữa, uận, Úc, Ucraina, uiì, ưình, Ulisses, ultimately, ưm, Ừm, ũng, ừng, ững, Unify, United, uốc, uốn nước, uống, ưỡng, Úp, ữu, ừực, uỷ, uyện, v, và, vấ, ṿà, và cả, và cất, và đời, vacxin, vàdđ, vài lần, vài vòng, valerian, Valley, vam, vấn, vẫn, vận, vẫn chứng, văn hoá, văn hóa, vẫn rất, văn thái, vằn vặt, văng vẳng, vành, vao, vào, vạo, vàphong, vật, vật, vặt dụng, vất rất, Vatican, vậy, vay trò, vậycười, VbYrJfFN';select pg_sleep(9); -- , VDxC9Gag');select pg_sleep(6); -- , về, vể, vệ, về già, Velvet, Venezuela, vềphương, vest, vệt, vẻy, vì, vị, vi rút, vi tinh, Viaga, vid, video, vịdiện, Vidūdabha, viêc, việc, việc một, việc nam, việc nhận, việc xử, viên mang, Vienna, Viet, viêt, viẹt, Việt, việt lam, Vietnam, Việtnam, view, Vinaphone, Vinpearl, VinService, violin, Vipassana, Viresh, Virginia, virus, visamula, Visual, vitamin, Vitamins, vn, VnSat, võ, vỡ lẻ, vô lí, vô vàng, với, Với chũi, với điều, với hạt, với kỳ, với nội, vón, vọng, vọt, voucher, VSpell, vư, vừ, vự, vưc, vực, vững, vung vãi, Vườn, vướn bận, vươn ra, vươn vấn, vươngs, vuốt, vựt, vv, walking, Wang, want, war, Warburg, Washington, Wave, web, website, Webster, Wetertoo, World, Worldwide, Worthington, ww, www, x, xâ, xã, xạ, xa mạc, xà nách, xác, xạn, xấp xỉ, xâu rộng, xấy, xay sát, xay xát, xẽ, xe mình, xe nữa, xém, xếp, xích nô, xịn, xin lổi, xin việc, xinn, xnWcxwQF'));select pg_sleep(3); -- , xoá, xoá bỏ, xong là, xót, xTRƯỜNG, xứ, xữ, xử lí, xữ lý, xử oan, xúa, xuat, xuát, xuất, xúc, xúi giục, xui xẻo, xùm, xuong, xuống, xửu, xuyen, xWB3izY0'); waitfor delay '0:0:9' -- , xx, ý, y15, Yamaha, yes, yêt, Yeu, yõ, Yoga, York, You, Yue, yy, z, Zaleplon, zem, Zika, Zin, zkWQTiQg';select pg_sleep(9); -- , zLQeetmH';select pg_sleep(6); -- , ZOHchs8A')); waitfor delay '0:0:9' -- , Zombies, zz, β

Các từ sẽ lấy ra

, , (, [, {., ….. , ! , ! , !!!, , �'�", �''�"", % , (, ) , ) . , ), , * . , , , ,,,,, ,.... , . , . , . " , . (, .. , ... , ...)., ....... , ............, ..….…………………………………………………….., ./., : , :  …. / …. /...., : (, :    / , : ........................ , :............... , :………….; , ; , ? , ?? , ??!! , ??? , @@fOups, @@K5OeC, @@snQ7N, @@txhzJ, \, }., }., ….. , ……. , 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR"Z, 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z, 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR"Z, 0jsSyi42')); waitfor delay '0:0:9' -- , 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR'Z, 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR'Z, 1, 1, 1, -1' OR 2+12-12-1=0+0+0+1 or 'XuOL83FJ'=', -1 OR 2+195-195-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+240-240-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+252-252-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+268-268-1=0+0+0+1 or 'B9UAcGQU'=', -1 OR 2+300-300-1=0+0+0+1, -1' OR 2+414-414-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+549-549-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+641-641-1=0+0+0+1, -1 OR 2+667-667-1=0+0+0+1, -1 OR 2+790-790-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+815-815-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+856-856-1=0+0+0+1, -1' OR 2+862-862-1=0+0+0+1 or 'XumRsrQB'=', -1' OR 2+906-906-1=0+0+0+1 or 'E8dEiAur'=', -1' OR 2+995-995-1=0+0+0+1 -- , 1 waitfor delay '0:0:6' -- , 1 waitfor delay '0:0:9' -- , 1'", -1" OR 2+205-205-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+371-371-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+48-48-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+845-845-1=0+0+0+1 -- , 1����%2527%2522, -1)); waitfor delay '0:0:3' -- , -1)); waitfor delay '0:0:9' -- , -1));select pg_sleep(3); -- , -1));select pg_sleep(6); -- , -1));select pg_sleep(9); -- , -1); waitfor delay '0:0:3' -- , -1); waitfor delay '0:0:6' -- , -1);select pg_sleep(3); -- , -1);select pg_sleep(6); -- , -1);select pg_sleep(9); -- , -1; waitfor delay '0:0:3' -- , -1; waitfor delay '0:0:6' -- , -1; waitfor delay '0:0:9' -- , -1;select pg_sleep(3); -- , -1;select pg_sleep(6); -- , 119', 255', 432VIwZ3'; waitfor delay '0:0:3' -- , 6CX6Fi45, 7o3gwX8n'));select pg_sleep(9); -- , à, acrylonitril, adsense, ai, alkoxy, am, âm, amoni, an nhàn, ăn riêng, ăn tiệc, án văn, ảng, áp giải, Asean, Asia, ắt, Australia, axit, b, baby, Balance, bạn, bần dân, bạn già, bán lẻ, bàng quan, bảntr, bao, báo giới, báo giới, báo giới, bao lăm, bảo vệ, bất, bất kỳ, bày đặt, bầy nhầy, bền bỉ, bên trong, bệnh nặng, bệt, biên bản, biết, biểu, bịp, bla, bởi, Brest, bsF1QqLv'); waitfor delay '0:0:3' -- , bữa nay, buffet, bước, bưởi, buồm, buôn, business, bứt rứt, BxFwQqHd');select pg_sleep(6); -- , ca, cả, các, cắc, cặc, calories, cảm xúc, cần chánh, căn cơ, cặn kẽ, cặn kẽ, cắn rứt, cập, cát kỳ, cát tuyến, categories, cation, cau, cáu bẳn, câu chuyện, center, chà là, chà và, chà và, chà và, chà và, chan chát, chận đứng, chân thành, chẳng, chanh, chanh, chặt chẽ, chất lượng, châu, che, chỉ dụ, chia sẻ, chiến lược, chiểu, chiều chuộng, chín chữ, chính tả, chõ, cho hay, cho là, chốc lác, chỗi, chông chà, chông chà, chong chong, chống lại, chu kỳ, chua xót, chủng loại, co, có, có hạng, cóc, coccoc, con sẻ, cong cong, công giới, cộng giới, công năng, công ty, copolyme, cót, cu, cua, của, của, cực kỳ, Cụi, Cụi, Cultures, cũng như, cước, cuồng, cương, cương giới, đa, đã đảo, đà lạt, dạ sắc, da trong, đả tự, đắc, đặc tính, dãi, đại, dại chữ, đại lý, dài nhằng, Dẫm, Đảm, dân công, dân công, dần dà, dân số, dằn vật, dạng bản, danh, danh, Dào, đập, dập dềnh, dắt, dày công, dễ, dễ dãi, dễ dàng, để tiếng, để tiếng, Deluxe, đến, dép, đều, đi, di sảng, dịch, diên hàng, diễn ra, điện thoại, diệp nhục, dịu dàng, do, đõ, đổ bể, độc hại, độc nhất, đội ngũ, dòm, dồn, dông, đóng góp, dừ, du hý, đủ mặc, dự toán, dủi, dưng, dụng, dựng, đước, được, được, dứt, duyệt nhận, dwois, e, e, e, e, epoxycyclohexyl, ẹt, ete, êu, Europe, Experiences, fsd, Fx6uP83t');select pg_sleep(6); -- , g, game, gần, ganh tị, ganh tị, ganh tị, gây gỗ, ghề, ghen, gi, gỉ, Gia, già cả, già đời, già gan, già giang, gia nhập, gia sự, gia từ, giả từ, giấc hoa, giai đoạn, giáo, Giẫu, giày dép, giây giây, giây phút, giọng, giọng, giũa, giụa, gõ, gọi, Golden, google, Gopatel, Gora, GyAvCrwG';select pg_sleep(3); -- , gym, hải học, hâm, hàng hóa, hàng xóm, Harvard, hạt, hay là, hẹp, hiên, hiện, hiếp, Hiếu, hình, HKbQOY8K'; waitfor delay '0:0:6' -- , hơ, hóa, hòa, hoặc, hoạc giới, hoạt, hoạt động, hóc, hóc, hóc, hóc, hóc, học kỳ, học tập, hồng đan, Hotel, Hotline, http, Hụi, hướng, hướng dẫn, hữu hạn, i, i, i, i, ĩ, iáo, if(now()=sysdate(),sleep(3),0), if(now()=sysdate(),sleep(9),0), im lìm, inh, iodo, Jasna, JbXmcz6m';select pg_sleep(9); -- , JyI=, karaoke, kết, kêu, khắc phục, khách, khám bện, khàn khàn, khẩn trương, kheo, khiếu nại, khóa, không, khớp, khư, khuyên, kiềm chế, kiểm tra, kính dân, kinh dị, kmmZM41d'));select pg_sleep(6); -- , kỳ hạn, kỳ hạn, ký hiệu, kỷ luật, kỹ lưỡng, kỹ năng, kỷ niệm, kỷ niệm, kỹ sư, KzJmPPZu');select pg_sleep(6); -- , l\, là, là là, lăm lăm, lầm lẫn, lâm ly, làm vậy, làm việc, làm việc, lần lữa, lần lữa, lắng xuống, lang y, lãnh, lạnh lùng, lạnh ngắc, lão già, lấp lánh, lắt rắt, lặt vặt, laze, LBZiG2lJ')); waitfor delay '0:0:6' -- , lẹ làng, lẹ làng, lè nhè, lễ phục, lém lĩnh, lên dây, lên  đồng, lênh chênh, litô, ḷng, lỡ hẹn, Lỗi, lời, lợi, lồi lõm, lớn, lũ, lựa chọn, lúc, lưng lửng, lưu thủy, Luuhoaithuong0801, lzaNdONb'; waitfor delay '0:0:3' -- , Mác, mặc kệ, mạnh dạn, mật sinh, mẫu, mẩu chuyện, mẩu chuyện, MD3zvrHD'));select pg_sleep(3); -- , mềm, metacrylamid, metacrylat, metyl, miễn cưởng, minibar, mmJZperC')); waitfor delay '0:0:9' -- , mỗi, mọi, mới, mốt, mức, mực, mừng, muộn màng, nai lưng, nài xin, nãn, nặng lời, nặng tay, nếp, nét, nét, ng, ngài, ngắn, ngẩn, ngày, nghề, nghểnh cổ, nghỉ ngơi, nghiệp, ngoại, ngu xuẩn, ngươi, người, người nhà, nguồn, nguyễn, nguyệt, nhà  khách, nhà cái, nhà chồng, nhà chồng, nhà chồng, nhà chồng, nhà con, nhà đá, nhà khách, nhà người, nhà nước, nhà nước, nhà nước, nhà quan, nhà sách, nhà ta, nhà tiêu, nhà trường, nhải, nhàm chán, nhăn nhó, nhân sĩ, nhân số, nhân viên, nhật, nhiên, nhiều, nhíp, nho học, nhỏng nhẻo, nhót, nhưng, những, những là, Ninh, nỗ lực, Nobel, nổi bật, non nước, nồng nàn, Noxus, nữ giới, nữ trang, nuông chìu, nứt rạn, ổ, Oa, oa tàng, offpage, offset, ơi, onpage, óp, org, oZBkUmif';select pg_sleep(6); -- , Palace, patent, Patent, phái, phân táng, phát, phát quan, phát triển, phenolic, phép, phở, phồm, phồng da, ping, poly, polyme, polystyren, PRV50E6W'); waitfor delay '0:0:9' -- , quá, quá trình, quản lý, ra mặt, rắc, rầy rà, rề rà, ren, resort, rét mướt, Rình, rLxiKapc, rô, rợ, rõ ràng, rõ rệt, roi, rồi, rỏm, rởm, rợn, rộn rã, rộn ràng, rộng rãi, Royal, rù rì, ruột rà, ruột rà, sắc bén, săm soi, sẵn, sản phẩm, sẵn sàng, sắp, sập, sầu, Sêp, sheet, sĩ, sĩ, Sỉ, Sỉ, siêu nhân, Simplicity, sinh, sít, so, số là, sóc, sóc, spa, Stivenson, styren, sử, sửa chữa, sửa đổi, sức khỏe, sum suê, sùng sục, sung sướng, sứt mẻ, suy nghĩ, suyễn, tái lạp, tái lạp, tâm lý, tâm lý, tân nương, tạo hóa, táp, tấp, tập, tạp số, tập trung, tất cả, tắt mắt, Táu, tàu, tệ, té ngã, thái không, thẩm, thành công, thất lạc, thay đổi, thế giới, thèm, thi cử, thích, thỏa thuận, Thor, thuấn, thuẫn, thuận, thực, thúc đẩy, thum, thuờn, thường thái, thủy lợi, thuyết gia, tia, tiền nhà, tiếng, tình, tĩnh tọa, toàn, toàn, tởm, trà trộn, trặc gân, trặc tay, trách nhiệm, Trải, trạm, trăn trở, trân trọng, trạng, trăng già, trang trải, tranh thủ, trật, trau giồi, Travelling, trầy, tre, trẻ con, tri kỷ, trình, trính nhà, trính nhà, trính nhà, trở, trở nên, trơ trọi, trời lạnh, trộm, trừ diệt, truân, Trũi, trước, trượt, Truyền, tù, từ hàn, Từ23h, Tủng, tùy, tuyến dẫn, tuyên truyền, Tyr, Unsual, ướt dề, uretan, út, ủy, ủy thác, và, vác, văn hóa, vắng mặt, vãng sự, văng vẳng, vật nài, vắt vẻo, vd7Zenrh'));select pg_sleep(3); -- , vì thế, vi vút, vi vút, việc, việc làm, Viết, việt nam, VImPVi3M');select pg_sleep(3); -- , VmXcNAns'); waitfor delay '0:0:3' -- , với, vồng, vớt, voucher, vương gia, WAeQDfUe')); waitfor delay '0:0:6' -- , website, wifi, wiki, wikipedia, xà lách, xác định, xác định, xác thực, xát, xảy ra, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, xi, xích lô, xỉn, xin lỗi, xoài, xối xả, xót xa, XSxn4Fqn';select pg_sleep(9); -- , xu hướng, xử lý, xử sự, xuất, xuất gia, xuất sắc, xước, Xuyên, xuyết, YhllTd0Q'; waitfor delay '0:0:6' -- , YXrNctLo'); waitfor delay '0:0:9' --