Cập nhật Từ điển

Để cho VSpell ngày càng chính xác, chúng tôi thường xuyên cập nhật từ điển. Mỗi lần quí vị dùng VSpell, khi thấy VSpell đề nghị sai, hoặc thiếu từ, bấm nút Thêm vào hoặc Lấy ra, chúng tôi lưu lại trong cơ sở dữ liệu.

Đây là danh sách những từ hiện đang lưu, chúng tôi sẽ kiểm tra lại và sau đó sẽ thêm hoặc bớt trong lần cập nhật từ điển kế tiếp. Xin cảm ơn quí vị đã hỗ trợ VSpell.

Các từ sẽ thêm vào

,                  : ,               : ,              : ,   : (,  (, ! , ! . , !!!, , !" . , " ., % , %., %; , ( , ) , , , , , ,.. , ,.., ,..., ,…., . , . . ., . . . ., .. , .. ); , ..., ... ). , ....) , .”, : , : ... ? , : .... ? , : ..... ? , : “, :    , :    / , ; , ? , ? (, ? ), ?? , ??!! , ??? , ?” , }.,         (,             (,                         (,             (,  (,  : ,  ; ,  đường,  sửa chữa,  tình, ​​của, 
Basic, ! , !  , �'�", �'�", �''�"", �''�"", "..., %  , (, ), )  , ) ., )., ).  , );, ,, ,  , , ., ,  , ,,.., ,., ,... , ., .  , .                    , . ( , . ,  , . . .  , . , .(, .., ..., ... , ...., ....., ......, ........., : , :  , :  , ?, ?   , ? ( , ?  , ?" ( , @@CcMp1, @@CCwm3, @@JFALe, @@tKrEe, @@xwOAM, [, \, \, ” ( , ”., ”.” ( , „password‟, ‹Phụ, ‼Eo, 『Mê, >Hành, «Thiên, ®­a, µ, †hõy, †hốy, …,  , …., …..., 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR"Z, 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z, 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z, 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR"Z, 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR'Z, 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR'Z, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1 OR 2+105-105-1=0+0+0+1, -1' OR 2+130-130-1=0+0+0+1 or 'kavFu3M0'=', -1 OR 2+171-171-1=0+0+0+1, -1' OR 2+198-198-1=0+0+0+1 or 'GfbV2FQZ'=', -1 OR 2+264-264-1=0+0+0+1, -1 OR 2+271-271-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+293-293-1=0+0+0+1, -1' OR 2+323-323-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+353-353-1=0+0+0+1 or 'mdglru37'=', -1' OR 2+449-449-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+518-518-1=0+0+0+1 or 'Woma8phv'=', -1 OR 2+523-523-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+526-526-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+543-543-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+675-675-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+729-729-1=0+0+0+1, -1 OR 2+747-747-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+816-816-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+858-858-1=0+0+0+1 or 'WTnYUnIm'=', -1' OR 2+876-876-1=0+0+0+1 -- , 1 waitfor delay '0:0:3' -- , 1 waitfor delay '0:0:6' -- , 1 waitfor delay '0:0:6' -- , 1 waitfor delay '0:0:9' -- , 1'", 1'", -1" OR 2+139-139-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+478-478-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+721-721-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+868-868-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+885-885-1=0+0+0+1 -- , 1����%2527%2522, 1����%2527%2522, -1)); waitfor delay '0:0:3' -- , -1)); waitfor delay '0:0:9' -- , -1)); waitfor delay '0:0:9' -- , -1));select pg_sleep(3); -- , -1));select pg_sleep(3); -- , -1));select pg_sleep(9); -- , -1); waitfor delay '0:0:3' -- , -1); waitfor delay '0:0:3' -- , -1); waitfor delay '0:0:6' -- , -1);select pg_sleep(3); -- , -1);select pg_sleep(6); -- , -1);select pg_sleep(6); -- , -1; waitfor delay '0:0:6' -- , -1; waitfor delay '0:0:9' -- , -1; waitfor delay '0:0:9' -- , -1;select pg_sleep(6); -- , -1;select pg_sleep(9); -- , -1;select pg_sleep(9); -- , 21hOk3bQ, 272', 3LVYGkxn'; waitfor delay '0:0:3' -- , 4CsgweRF, 715', 7HJaZNII'; waitfor delay '0:0:3' -- , 88', â, ă, ầ, ẩ, ậ, ậc, accent, acg, acid, Acidcitric, acide, Acide, acids, Acids, add, adrenaline, Advanced, ae, Aerobic, Afghanistan, ah, ải, Airline, Airlines, Ajahn, aKhoản, Albani, alert, Ali, All, Alo, alpha, Alzheimer, àm, ăm, ấm, ắm, American, Americanus, Amino, amngj, Amoni, amply, amQ, amylase, amyloid, án, Ấn, ần, ẫn, ẵn, ản, ăn mặt, ẩn mặt, an nhàn, an nhàng, Ana, Ānāpānasati, anchor, and, Android, ang, ăng cơm, Ăngghen, Angulimāla, àngười, ánh, ãnh, ảnh, ảnhhưởng, Anna, Annê, anpha, ãns, Ansoff, Anton, any, áp, âp, apart, apnea, app, Apple, Aral, Archives, are, ariyasacca, Armani, Art, Asano, Asanzo, asanzo, AsanzoViệt, Asean, Ashwagandha, aspx, Asus, at, ặt, atipatthana, Attap, áu, àu, audit, aùi, Aulelius, Australia, author, awakenings, axit, ây, ãy, ấy, ấy ấy, āyatana, b, bá, Bà, Bặc, bác ấy, bác sỉ, bác sống, bác sỹ, bàg, bài, bài này, baidu, bặm, bán, bàn, bản, bần bật, bán giao, bản lảng, bẩn thiểu, bàn trải, bàn trong, bandrol, bằng, bảng nhân, bảng số, bằng vân, bằng văn, bằngnhững, bạnh, Bank, banking, Banner, bảntr, báo, bào, bảo, bào chửa, bảo dưởng, bảo hòa, bao năm, bảo táp, bão vệ, bao vi, báo với, bắp, bar, Baron, Barrett, bất, bắt, bất kì, bật nhất, bất vi, bắtđầu, bẳu, bấv, bày, Bãy, bầy đặt, bầy ra, bày trí, bầy trò, bệch, Bến, bền, bền chặc, bện tật, benefit, bệnh, bênh ngoài, bệnh nhận, bênh trong, BenhVienJtAngel, benhvienthammy, Bentley, Benz, benzodiazepin, Benzodiazepin, benzodiazepine, Bernard, beta, bêu riếu, bhanga, bhavana, bhavanga, bị, Bibica, bìcũng, biến, biễn, biển, biềng biệc, biệnpháp, biêt, biết, biệt, biêu, biểu, bikini, Bill, Bin, bình, bịnh, bìnhh, bird, bít tất, Bja, bJMgQIaX'));select pg_sleep(6); -- , Black, block, blog, blogger, bloodlink, Bloodlink, Bloomberg, bố, Bồ, bỏ, bộ, bỏ mặt, bổ sung, bỏ xót, Bobgs, Bốỉ, bởi, bôi nhọ, Bojaxhiu, bojjhaṅga, BOjrrr2V'; waitfor delay '0:0:9' -- , BộKhoa, bong gòn, bỏng không, bốnphía, Bootstrap, bóp, Bose, Bốt, botox, bra, brand, Brand, Brêtau, Bright, Bring, broken, Brothers, Browning, brX0auQ5')); waitfor delay '0:0:3' -- , bt, bựa, bức rức, buffet, bui, bụi, bùi tai, buiding, bụm, bún chả, bụng, buốc, buộc, bước, bươm, buồn, buôn báng, bươn trải, búp, Burmese, bus, busboy, Business, Buzzfeed, by tommy, c, cá, cã, cả, cả lể, các, c̣ác, các kỳ, các tuyến, cacbon, cácchữ, cácđiểm, cách, cách lật, cácnhân, cáctổ, Caddie, caếo, Cafe, café, Cafein, cafein, cạh, cái, cải, cải tiếng, Cairo, Cali, California, calm, calo, calori, calories, Calsium, cảm giát, cảm súc, cãm xúc, Camargo, Cambridge, camera, camerahạt, Campuchia, cần, cặn bả, cận kẻ, cần tránh, Canada, cầnbiết, cầncố, căng bằng, căng cơ, căng để, căng thẳng  bằng, cánh, cành, cảnh, cạnh, cầntăng, Canteen, cầnthiết, canxi, cáo, cào, cap, câp, cấp, cập, càphê, carbohydrat, Carbohydrates, carbonic, Cardio, care, carton, Casino, Castro, cắt, cát tuyến, Catalogue, Catecholamine, cation, cấu, cầu, cảu, cầu kì, cầu rồng, cầu vòng, cầubồi, Caùc, cầucả, câud, cế, cellulase, Center, centimet, Cetana, ch, ch6spiwq')); waitfor delay '0:0:9' -- , chá, chà, chà chộn, Chác, chậc, Chah, Chair, chấm, chạm, chậm vì, chàn, chẳn, chặn đứng, chận đường, chặn đường, chan hòa, chân và, chân chọng, chặncác, Chand, chẵng, Chẵng, chẳng, chang chác, chăng hoa, chẳng mù, chàng rể, chảnh, chat, chát, chất, chắt lượng, chất rắn, chấtlượng, chậu, chau chuốt, cháy, chảy, chạỵ, chạy chạy, ché, chếc, check, chèm, chếnh, chép, Chí, chĩ, chỉ, chi nhân, chỉ qua, chỉ vậy, chia sẽ, chỉdẫn, chiềm, chiếm đóng, chiến lượt, chiến s, chiến sĩ, chiến sỹ, chiết ra, chiết suất, chièu, chiều, chih, Chihuahua, Chile, Chín, China, chính, chính giửa, chính là, chính sát, chính tã, chính tả, chínhcho, chịu, Chlesterol, chỏ, chỏ, cho biếc, chơ chọi, chổ dựa, cho hai, cho nhà, cho vây, choại, chốc lát, chờchăm, choé, chổi, chời, chời lạnh, cholesterol, Chọn, chóng, chống, chong chong, chông nom, chống trọi, choviệc, Chowbey, chỏy, chp, chronic, chtu, chú, chủ, chụ, chử, chủ chương, chũ nghỉa, chưa😛, chứa, chữa, chua sót, chuẩn, chuận, chuc, chức, chứcnăng, chum, chùn bước, chúng, chũng, chung dạ, chũng loại, chứngminh, chứngnhận, chúngta, Chuo, chướcnhằm, chuối, chuồi, chuổi, chườm, chương chình, Chương3, chút, chủthể, Chuyến, chuyển, chuyện, chuyễn biến, chuyển dần, chuyện vui, chữZ, cịn, circadian, City, CityGML, Ckắc, Classmate, Claude, click, clip, Cloud, cm, co, có, cố, cổ, co dãn, cơ đọng, có hạn, cơ mặt, cở như, cọ sát, cô niêu, côg, cơhội, cókết, coli, Coliforms, Collaery, Collection, com, Combo, come, comico, comment, Commonwealth, computer, còn, cộn, con sẽ, còncho, conex, công, cõng, Cỗng, công công, công diệt, cộng giới, cong lên, công nhân, công với, cộng với, công›, côngtác, côngty, côngviệc, Constrexim, container, content, Convention, coong, cổphần, Copper, copy, Core, Corona, Coronavirus, cortisol, Cotton, counting, countries, Covid, CPngày, Crab, cramps, Crom, Cronbach, Cruz, ctv, cty, c­ư, cứ, cử, cũ kĩ, cư văn, cuả, cúa, cùa, cũa, của, của, cỮA, cửa, cửa sỗ, củadoanh, củaLuật, củariêng, cuc, cưc, cục, cực, cực kì, Cúi, cùi, cừi, cujc, Cūlakamma, cún, cùng, cũng, cũng cố, củng được, cúng kiến, cungcấp, cũngkhiến, cũngnhư, cuôc, cuộc, cước, cưộc, cuôì, cuỗi, cuời, cười, cưỡi, cưởi, cười gằn, cười nhạt, cươiw, cườm, cuồn, Cuông, cường, cường, cưỡng, cuốp, cươp, cụp, cushion, Customer, cứu, cyber, cycle, cyiokin, d, đ, ð, đ3p, d5lc9g8j'));select pg_sleep(3); -- , dã, Đà, đã, Đ̣à, đã khác, đã kít, da mất, đà nạt, đã phá, dạ sắt, đã tự, da vì, đắc, đặc, Ðặc, daì, dài, dải, đâi, đại, dài dài, dài nhưng, đại quý, dài và, đại viện, dam, dạm, đám, Đãm, đảm, đảmbảo, dẫn, đàn, đấn, đẫn, Ðàn, dằn dặc, dân dẫn, dan hàng, dân oan, dân rất, dần và, dằn vặt, dằn xé, dàng, dạng, đáng, Đảng, Ðang, đằng đẵng, dâng hương, đăng kí, dạng liên, dạng nhân, dang tay, đang thanh, đăngký, đánh, Ðánh, danhầ, Danlambao, dânsự, dáo, đào, đạo, đảoXin, đạp, đập máy, đấp ứng, dapoxetine, Darras, đarủi, dat, dát, dất, dẩt, đăt, đất, Đạt, Ðạt, đặt biệt, đất đỏ, đắt khách, đặt mìn, đặt sai, đặt biệt, data, date, dẫu, dạu, đầu, dau dau, đầu đọc, đầu sông, đầu , dấuhiệu, đầulọc, đầutiên, David, Davis, dãy, dạy, dậy, đáy, đầy, đẩy, đạy, Ðây, đầy các, dây cáp, dây dẫn, dãy dụa, đầy rẫy, dậy sống, dạy thì, dày vò, đaya, đayca, dâydssss, đầyđủ, đâykkjhgfds, đâynucnao, đâyTrông, đầу, dBA, dc, đc, dčșng, ddau, ddeed, dDU7OTw3'));select pg_sleep(3); -- , dễ, dể, đè, Đề, đề, đễ, để, đệ, dể dàng, đề suất, để tiến, Dear, đểbảo, đểchống, Dega, đểgắn, đêh, Dehli, delayed, Delhi, Deli, đẻm, đềmang, dền, đên, đến, đền, đến hai, đến lược, đen nhánh, denchumdep, đênh, đếnnhững, dentrangtridep, đềo, Ðèo, dép, đep, đẹp, Deshbandu, Design, đêu, đếu, đều, Devi, dex, Dhamma, di sản, dia, Dĩa, dịa, địa, địa lí, diamond, diang, dịch, đích, dịchvụ, Did, điéch, diếm, Diệm, điếm, điềm tĩnh, diễn, diện, Điện, diễn ga, diển tiến, Điêp, Diesel, diết, Dietary, điều, điẺu, Ðiều, điều bác, điều cha, điều hoà, điều lí, diệu ngọt, đikèm, dĩm, đỉn, địng, đings, dình, dịnh, định, Ðịnh, địnhđược, địnhhướng, địnhmức, địnhtại, Director, discount, disorder, Diva, DJhpVYAd');select pg_sleep(6); -- , dLnG71L2');select pg_sleep(6); -- , dó, dò, dộ, đó, đổ, độ, đỡ, đở, Ḍo, đỗ bễ, dở chứng, đổ thừa, đoại, Doan, đoàn, đòan, Ðoàn, đòan thể, Doang, doanhhàng, doanhnghiệp, dóc, đốc, đọc, độc, đợc, đọc bản, đọc dữ, đọc giả, đọc trước, đốcJCông, dỏi, dơi, dổi, đói, đối, Đồi, đổi, Đời, đợi, Ðổi, đội ngủ, dời rạc, đối sử, Đôla, dồm, dởm, đơm, dớn, đón, đợn, dộn dàng, Donald, dồng, dộng, Đồng, đồng, động, Ðồng, đồng đồng, đồng loã, đòng lòng, đòng thời, ĐôngPhương, độnh, đƣợc, doojdngj, dớp, dopamine, DoS, dớt, đợt, đợt sống, downy, doyen, ÐQc, Drive, Drone, Ds, đt, dự, dư ăn, dù gì, du hí, dũa, dứa, Duẩn, dục, đúc, đưc, Đức, đưcọ, dụcvới, dúi, đùi, duïng, dùm, dựmg, dúng, dùng, Dũng, dụng, dựng, đung, Đứng, đứng, dung cảm, dụngchủ, dùngvà, Dunlng, đượ, duoc, duợc, đươc, đưọc, được, được, đ­ược, được tiến, đượcCục, đượcnhững, đượcra, duỗi, dưới, đuôi, đuổi, đưới, dướng, dưỡng, dưởng, đường, đưỡng, đưps, Dursley, dứt, dứt bỏ, Duterte, Dwarikadesh, Dwarikadesk, ẽ, ệ, each, early, East, Edison, eEol6dTz')); waitfor delay '0:0:6' -- , Electric, Element, Eli, Elise, Elizabeth, Elma, ểm, Email, Emanuel, En, Én, ến, endophins, endorphin, Energy, êng, Engine, English, Enhanced, enzyme, Enzyme, ép, epinephrine, Escherichia, Essopiclone, Estella, Esthetique, Estrogen, ết, Ethanol, ếu, ều, European, Everest, Everett, express, Express, Expresss, Eye, Eznyme, f, Fabbvier, Fabvier, facebook, faith, Falcon™, families, fan, far, Fat, Fatimah, Fatty, Fax, Federik, Feel, Festival, ffffffffffffffffffffff, Fiber, fibrinogen, File, Fix, flagship, Flexio, FLSmidth, focus, Fofmula, Font, football, for, Ford, forecast, Formosa, Formsa, forum, Frankel, Frederick, Frequency, Fresh, from, Front, Full, function, Für, g, g1PrdGkl'); waitfor delay '0:0:3' -- , gacjh, gái, Gala, gam, game, găn, gần, gắn, gản, gần gủi, gangster, ganh tỵ, Gap, găp, gấp, gập, gặp, gập gềnh, Garbage, Garden, gas, gắt, gạt, Gate, Gavin, gày, gây mất, Gaza, Gđ, gề, Gemini, geminitrading, gen, gène, General, Genève, Gesotec, ggiác, Ghandi, ghệ, ghẻ tiền, ghét, ghét bỏ, ghét mướt, ghìm, GHz, gì, gi chuyển, gì gì, giá, già, giâ, gỉa, già cả, già dặn, giã từ, giá với, giác, giấc, giắc ngủ, giađình, giai, giải, giải bài, giải bày, giai đọan, giám, giàm, giẫm, giảm, Gíam, giận, gỉan, Giắng, Giảng, giăng đầy, giang nang, giảngvdaivà, Gianh, giành, Giáo, giào, giáo dụ, giao mặt, giáp giới, giất, giatăng, giau, giầu, giấu tích, giãy dụa, giày và, Giấychứng, giấyphép, giè giặt, Gièm, gien, giễu, gii2, giio, gìm, gìn giử, Gio, giờ, giở chứng, Gioi, giõi, giới, giôùi, gĩp, GISTs, giữ, giử, giử, giử gìn, giừa, giửa, giương miệng, giương oai, giúp, giúp đở, giúp dùm, giúp lau, giúpdoanh, Giữ–Thở, giữu, Glasser, Glastonbury, Glucozage, Glycolic, glymphatic, gmail, gò, gô, gõ, gỏ, gốc, gói, gối, Gọi, gội, gọl, Golan, Golf, Goliath, gồm, gón, gồn, gọn lỏn, gỏng, Gonxha, good, google, gột, gov, gr, gram, Greater, Green, GreenViet, Group, grown, gTOu1C4W'); waitfor delay '0:0:9' -- , gữi, gửi, guide, gười, gút mắc, gv, Gwen, gym, h, h55sNMPJ'));select pg_sleep(9); -- , Hạ», hắc hủi, haf, Haha, hại, hai chữ, hai là, hạicủa, hàilòng, HảiQuan, hạivề, Half, hậm, hăn, hằn, hạn, hạnchế, hàng, h­­­­­­àng, Hạng, hàng da, hàng hoá, hàng hóa, hàng ra, hàng sách, hàng vi, hàngđầu, hànggiả, hànghóa, hàngnhái, hành, Hạnh, hạnh, hànhvi, Hànộimới, háp, hấp, hập, Harchapiri, hát, hàt, hầu, hậu, Hawkins, hãy, hay nhà, hay thân, hãy tin, haykhông, hệ, hệ, Healthy, heap, Hehehe, helo, hẽm, hèn nhát, Hephaestus, hẹpphạm, Here, hết, hets, hệu, heuristic, hhoạt, hi sinh, hi vọng, Hie, hieän, hieáu, hiểm, hien, hiền, hiện, hiệp, hiều, hiểu, hiệu, hiểu nhầm, hiệuAsanzo, hiệumà, high, hihi, Hillary, Himalaya, Hindu, hình, hìnhlà, hìnhthành, Histaff, histamin, hít, Hít–, hk0jofA8';select pg_sleep(9); -- , hn, hNếu, hồ, hổ, họ, hoá, Hoà, hoả, hòa, hỏa, họa, hóa da, hoá đơn, hóa đơn, hoá học, hoà tan, hoả táng, hoá thành, hoa thì, họa vô đươn chí, hóabằng, hoăc, hoặc, hoặc nhà, hoạch, họach, hóachính, hoàn, hòan, hoàn thiên, hòan thiện, hoành, hóanhư, hoạt, họat động, hóavà, hoc, học, ḥoc, học dã, học kì, học với, Hôị, hõi, hồi, hỗi, hội, hồicho, Holdings, Holland, Holocen, Holy, Home, Hợn, hồng, hỏng, hồng quang, Hỡnh, hỡnh, Hồô, Hood, hooi, hơp, hợp, hợpkhông, hợptác, hợptốt, hormon, hormone, hot, Hotline, House, http, https, Huflit, huh, Hừm, HưngHòa, huơ, hưởn, Huong, hướng, hướng, hưởng, hướng dẩn, HướngdẫnHStìmhiểukếtcấucủavănbảnthuyếtminh, hướngvà, hựp, Huperzia, hutmo, hutmobung, hửu, hửu nghị, hữutrí, huỷ, huyến, Huyệt, Huyng, Huỳnh, Hydro, hydroclorid, ỉ lại, I1ofCZ95, i3, i5, i7, ỉàm, Ib, Idiopathic, iệc, iên, iện, iếng, iều, if, if(now()=sysdate(),sleep(3),0), if(now()=sysdate(),sleep(3),0), ìm, im liềm, Imagery, Immanuel, inbox, inches, Independent, Indian, Indonesia, Info, Infographics, inox, Insight, insomnia, Instagram, insulin, Intel, Intel®, Interactive, Internet, investigated, iodua, iới, iOS, IoT, Ipad, Iphone, Iron, is, isoflavones, It, ít, iue, Jagaro, jan, JavaScript, Jean, Jie, Jin, John, Jose, Josef, jtangelhospital, Jude, jxSRHEdD'; waitfor delay '0:0:6' -- , JyI=, JyI=, k, K18fBXfA'); waitfor delay '0:0:9' -- , Kacip, kali, Kami, Kamma, Kanjimall, Kant, karaoke, Karofi, karuna, Kasich, kava, Kāyagatāsati, Kế, kẻ, keát, Kedenmath, Kedernath, kém, kèmtheo, ken, kến, kéo, kết, kẹt, kếtluận, Key, kg, khả, khả nặng, khác, khắc, kháccó, Khaccop, khach, khách, khácnhau, khai khoáng, khám bệnh, khán chiếng, kháng, khẳng, kháng giả, Khanhs, khao khác, khát, Khẩu, Khí, khí, khí quá, khiếm, khiến, khio, khmer, khó, khổ, khó dậy, khó khăng, khỗ sỡ, khoá, khoản, khoảng, khoát tay, khóbắt, khóc, khoẻ, khóe, khỏe, khoẻ mạnh, khoen, khói, khỏi, khổi, khói nữa, khoibf, khong, không giận, khôngấ, khốp, khuẩn, khuất mắt, Khục, khục, khuếch, khuyếch, khuyễn, khuyên nhũ, khuyết, khủyu, kĩ, Kỉ, kì cục, kì diệu, kí hiệu, kì khôi, kì lạ, kỉ luật, kĩ lưỡng, kĩ năng, kỉ niệm, kĩ thuật, kí ức, kích, kịch, kie, kiế, kiếm, kiễm tra, kiến, kiện, kiêng kị, Kienlongbank, kiếp, kiết, kiễu, kiểu, kihp, Kilnscan, Kimono, kind, kính, kínhãn, kinhdoanh, kinhnghiemhutmo, kịp, kipj, Kirubelawit, Kishan, Kitô, kiv, kkông, KktaFJqg');select pg_sleep(9); -- , km, km2, km3, know, ko, Kon, kơnia, kV, ký, kỳ, Kỹ, kỹ luật, kỷ lưỡng, kỹ niệm, kỳ sang, kỹ thuật, kýthương, l, Là, là, –là, là báo, là buông, là cái, là con, là đá, là hoang, là khách, lạ kì, là lo, lạ mặc, là người, là nhà, là nước, là sách, là sát, là sư, là ta, là tiêu, là tôi, là trường, là tu, là văn, là vợ, là xe, lac, lạc, lắc rắc, Lactide, Laden, Lady, Lahay, lại, lại lửa, lại mặc, Lăk, Lala, Lall, làm, làm làm, làm nhanh, làm nòng, làm quay, làm vài, làm việt, làmbh, lán, lần, lẩn lộn, lẫn lục, lần nữa, lần nửa, làn nước, lẫn tâm, Làng, lẵng, lẳng, lặng, lăng không, lãng mạng, làng nhạc, lãng tai, lang tràng, lãng vãng, lắng xuống, lành, lãnh, lảnh, lạnh, lẫnvới, lão nhân, lão trúng, laodong, laøm, lâp, lập, lập bản, lập lại, lấp những, laptop, Las, Lasch, last, lắt lay, lất phất, lấu, Lầu, lâu đầy, lâudài, Law, lày, lây động, lế, lẹ làng, League, Led, Leenin, leg, Lema, lên người, lên trên, lên vai, lệnguyên, Lênin, lẽo đẽo, lếp, level, Lexus, lí do, lí thuyết, lí trí, lí tưởng, Lich, Lích, lịch sử, lick, lien, Liên, liền, lĩÊn, liên hoan, liệt sỹ, liệu, Life, life, Lifetime, Light, Ligười, like, lile, Ling, linh, Lính, linh dị, linh thiên, link, linon, livestream, lm, lMRF3UZ1');select pg_sleep(3); -- , lo học, lổ hổng, lơ lững, loài, loại, loạn, loanh, Lobata, lốc là, logic, lôgic, logo, lôĩ, lối, lổi, lời, lợi, lỗi lòng, lồi ra, lợinhuận, lỗm, Lôn, lớn, lớn, lộn sộn, lóng, lòng, lỏng, lởng, lòng ngực, lóng tay, lòng tinh, lònướng, lookbook, Lotus, love, Love, low, luậm, luatminhkhue, luậtvề, lúc, lưc, lực, lục dục, Luca, Lugdi, lựm, lun, Lunesta, luợc, lước, lười biến, luốn, lượng, lựơng, lượng rác, lướt qua, luu, lũy, luyên, luyện, lý, ly với, lymph, m, m2, mà, ma tuý, Mac, Mác, Maca, MacBook, mạch, màcông, macOS, Made, madhuragga, màdoanh, magie, magnesium, mắh, Mahāsatipatthana, Mahasi, mái, mại, mai mắn, mái móc, Maiken, mail, Majestic, Maketing, makeup, Malaysia, Maltodextrin, Maltrodextrin, măn, mắn, mẩn, màn sương, mạng, mãng cầu, mang di, mạng\, Mạnglưới, mạnh, mạnh dạng, mảnh liệt, mạnh mẻ, mặp, Marble, Maria, Maric, Mark, Marketing, Marterial, Massachusetts, massage, Massage, mat, mát, mất, mắt, mặt, mắt cỡ, mắt cở, mặt dù, mặt sinh, mặt thuận, mật trận, Mathura, matrix, matter, máu, Mậu, mặU, mâu thuẩn, mày, mậy, may mắng, may sau, máyép, mc2, McDonald, mề, Meditation, Melatonin, melatonin, mếm, mềm, Memory, memory, mên, menu, Mercesdes, merchant, Merriam, Messenger, mết, mệt, metta, Mexico, MFi, mg, mh, Mĩ, mĩ tục, mịa, miền, miễn cưỡng, miển phí, miệng, Milanda, mile, Milk, mĩm, mĩm cười, mình, mỉnh, minh hoạ, mini, Mix, Mixfruit, Mixfruits, mJ9xuXYT';select pg_sleep(3); -- , mm, mở, mô phổng, mổ sẻ, mộc, mộc tóc, model, Modern, Modflow, module, mỗi, mỏi, mổi, mọi, mới, mời, Ṃôi, mới mẽ, Momo, Monetary, mông ước, Montessori, Montreal, Morenza, morning, morphine, Moskva, mot, môt, một, một dây, một lồng, một mựt, Movement, muầ, Mùa, muacả, mục, mụctiêu, mũi, Muji, mung, Muổi, muốn, muộn, muông, muốt, mụt tiêu, my, mỳ, Mỹ, Myanmar, Myspace, n, Nabanita, Nagasana, Nāgasena, nahf, nail, NailArtist, nằm, nảm, Namdưới, nằmở, nằmsâu, nạn, nân cao, nan y, nãng, nắng, Nẵng, năng cao, năng lẫn, năng lục, năng nhân, nặng nhất, năng sinh, nâng niêu, nângcao, năngcung, nãnh, nạnh nùng, Nani, nào, não, ñaõ, não và, nạp, Napoleon, Narair, nation, nấu, navigation, này, nay lại, này này, nầy nhỉ, này sinh, này xin, nàyđang, ne, ñeå, Necker, Nedergaard, nehĩ, nên chân, nên cơn, nên nước, nền tản, nênthương, nênviệc, nẽo đường, neo trèo, nẹp, net, nétnhưng, network, Nếu, nếu, nẹũ, New, Newsom, next, ng, ngã nghiêng, ngã nhào, ngả tư, ngân, ngẫn, ngành, ngào, ngày, ngầy, ngày06, ngàycàng, ngàydiễn, ngaytại, nge, ngh, nghành, nghày, NghệAn, nghệm, nghen, nghêng, ngheo, nghẹo, nghệp, nghĩ, nghỉ, nghị, nghĩ ngơi, nghỉa, nghiac, nghiệm, Nghiên, Nghiêp, nghiẹp, nghiệp, Nghiệp, nghiệp, nghiệpđã, nghiệpđều, nghiệpnói, nghiệptrong, nghiệpViệt, nghiệt, nghìn, nghũ, ngi, ngiêm, ngiệm, ngộ, ngoài, Ngoài, ngòai, ngoại xâm, Ngoãnh, Ngọc, ngoẹo, ngòi, ngồi, ngok, ngón, ngõn, ngƣời, ngọt, ngoui, ngủ, ngữ, ngứa, ngửa, ngực, ngùng ngụt, ngườ, nguoi, người, Người, người, ngưới, người là, người lái, người lấy, người nấy, ngườita, ngườitiêu, nguôn, nguồn, Nguơn, nguỔn, nguồn góc, nguỵ trang, nguyệch, nguyên, Nguyên, Nguyễn, Nguyển, nguyên lí, nguyn, ngyuễn, nh, nhà, nhậ, nhà cầu, nhà là, nhà mấy, nhà người, nhà nhà, nhả nước, nhà sách, nhà sàn, nhà tôi, nhà trồng, nhắc nhỡ, nhái có, nhằm, nhầm lẫn, nhằmtạo, nhận, nhận lời, nhãn lồng, nhân rân, nhắn xuống, nhậnbiết, nhậnđăng, nhàng, nhánh, nhãnhiệu, nhào vào, Nhập, nhàsản, nhât, nhất, nhật kí, nhất kỹ, nhất những, nhất rất, nhạt thếch, nhấtvới, nhẩy, nhẹ, nhẹ nhàng, nhẹ tay, nheo nheo, nheo nheo., nhgia, nhh, nhỉ, nhi tử, nhi vị, nhiềi, nhiem, nhiễm, nhiệm, nhiệm kì, nhiệmVụ, nhiên, nhiện, nhĩÊn, nhiệt, nhiều, nhiều lĩnh, nhiềuyếu, nhĩm, nhịn, nhìn nhỏ, nhip, Nhíu, nhỏ, nhỏ lẻ, nhọa, nhời, nhóm, nhỗm, nhóm9, nhợn, nhộn nhạo, nhõng nhẽo, nhot, nhốt, nhợt nhạt, như dạy, như giận, như nhà, nhức, nhưn, Nhứn, những, nhửng, những nhà, nhủng nhiểu, nhưng những, nhữngchính, nhữnghàng, nhưngkhông, nhữngluồng, nhượng, nhuưng, nía, nic, Nicotin, nicotin, niệm, night, Nile, nilon, Nin, nít, nitơ, Nitrat, Nitrit, nitrogen, níu la, nkìn, nm, NnGyN48P'); waitfor delay '0:0:6' -- , nó, nở, nợ, nọ là, no lắng, nổ lực, no nghĩ, nỡ nói, Nobel, node, Noel, nói, nổi, nội, nợi, nổi bật, nội thằng, nỗi tiếng, nộibộ, nớn, nõng, nong lanh, nòng nặc, nồng nàn, nƣớc, not, nous, Now, nử trang, nữa, nửa rồi, nức, núc nhúc, núi, nuốc, nưốc, nước, nước, Ṇước, nước giải, nước là, nước mắc, nướcvà, nười, nuôi lại, nuơng, nuông chiều, nuốt, nướu, núp súp, nứt nẻ, nv, Nv, nvđ, nxb, Nỵ, nylon, ᴄó, ộ, ở, o0o, oan gia, Obama, obby, object, ợc, Ocean, odnvrkvjfmd, Oehler, of, Officetel, oh, ọi, ok, ổlẵ`, olomon, ồm, on, ồn, Ổn, ờn, ổnđịnh, ống, ơng, ờng, ợng, ống tuyết, onile, Online, onpage, oo, oong6, Optimization, ơr, Osama, ốt, other, Otto, out, oversea, Oxford, ôxi, Oxy, oxy, ôxy, oxygen, p, Pa, pà, Paace, pagio, Pakistan, Palace, Pāli, Pallas, Pandit, PanNature, paralysis, Pari, Paris, Park, Parkinson, part, Part2, parte, Partner, pass, password, pc46, Peaaca, peaca, Pearson, pectinase, Pennsylvania, Penthouse, Person, Peru, Peruvian, Peter, Petrolimex, PetroVietnam, PetroVN, pH, phâ, phaỉ, phái, phãi, phải, phải cấy, phầm, phảm, phẩm, phạm, phạmcác, phẩmcủa, phạmnhãn, phạmquyền, phấn, Phần, phần, Phạn, phân hoá, phân tán, phânbiệt, phandungtin, pháp, pháp lí, phápđánh, phase, phát, Phảt, Phật, phát hoang, phát triễn, pháttriển, phế, phép, phía, phiền, phiển, phiên toà, phiêu bạt, Philippines, Phillipines, phố, phổ, Phốc, phối, phổi, phổi, phom, Phomai, phon, Phõn, phóng, phòng, phông, phơng, phòng ra, phổng vấn, Phopharus, photo, Pht, phù, phụ chương, phù văn, phúc, phưcmg, Phươ, Phuóc, phườn, phuong, phường, phưong, Phường, Phươngđã, phươngtiện, phượt, phut, phút, piano, piB5zQkb')); waitfor delay '0:0:3' -- , pic, Pikkarainen, Ping, ping, Piston, Plan, Platform, Please, Pleistocen, Plum, poorer, Popp, Porcelain, position, Post, Postasium, potassium, Press, price, Private, Privet, Pro, proanthocyanidin, profile, Progesterone, protease, protein, Prộtệin, Psychiatry, psychophysiological, PVcomBank, Qeada, qh, qh1, qh2, qN8DWrJl'; waitfor delay '0:0:6' -- , qoang, qp, Qu, quá, quả, qúa, qua cái, qua mắt, qua mặt, quả pháo, qua tàn, Quậ1, quậc, qualogo, quán, quản, Quận, quản lí, quản lý, Quận1, quánăm, Quảng, qủang, quang mang, quanquản, quạo, quas, quátrình, quảvà, qúi, quích, quố, quoác, Quốc, Quới, Quvết, Quy, quý, Qúy, Qũy, quyđịnh, quyền, quyển, quyện, quyền chức, quyềnđối, quyềnxử, quyết, quýt, quytắc, quytrình, r, ra giấy, ra lăn, ra mất, ra nhập, ra sống, ra sự, ra tăng, ra thế, ra trong, ra từ, rấc, Radio, Rainbow, rakhooir, Ram, ràm, Ramelteon, Ramster, rằmtháng, rạn nức, rạn vỡ, rãng, rằng, răng rắt, rằng và, rảnh, rảnh dỗi, rành giật, rãnh rỗi, ranhững, rápđơn, Rapid, Raspberry, Rassel, rât, rất, rạt rào, ray rức, ray rứt, rẻ, rệc, Recency, Reference, reference, registerd, rèn, rến, reply, reset, resort, Retail, Review, Revolutionary, rhythm, ri dịch, rỉ dịch, Rịa, Richard, riên, riển, riển, riêng phần, riết gióng, Rilixetin, ring, Ritchie, rỏ rệt, Robin, Robot, Rộc, Rochester, Rodrigo, rôi, Rối, rối, rồi, rời chân, rời chỗ, rồi dào, rồi vào, roll, Rolls, rom, ron, rọn rẹp, rống, rộng, rộngcũng, Rosel, Rotavirus, Roy, Royce, Rozerem, rủ, rũ bụi, rù rù, rửa, rực rở, rùi, rụi, rũi ro, rừng, rừng lại, ruột già, ruột và, rượu, rựu, s, sa sỉ, sa sôi, sa súc, săc, sắc, sạc, sặc sở, sắc son, sắc son, sach, sách, sạch sẽ, Sahlu, Saigon, Saigontourist, salon, sắm, sảm, Samkhiya, Samsung, sản, sẩn, sẳn sàng, sảncủa, sảndoanh, SanFrancisco, sáng, sẵng, sáng lạn, sáng mai, sang tây, Sanghita, Sankara, sảnphẩm, sảnxuất, sao nhãng, sào sạc, Sapindaceae, sarcomas, sất, sắt bén, sát định, sát thực, sâu sấc, sảy ra, sảy thai, Sayadaw, scan, scandal, Scanned, Scanner, Schlebusch, science, Sciens, screen, sẽ, sẻ, sẹ, se duyên, SeABank, Sean, Search, seen, Seiza, Selassie, Selenium, sem, sẽn, Seo, sếp, sẹp, sếp, , serotonin, Serum, server, Shanti, Shantideva, share, She, shipper, Shitz, shop, shopdrawing, show, showbiz, showroom, Shuba, sieu, sig, Silica, silicon, Simplicity, sỉn, sịn, Singapore, sỉnh, sinh lí, sinh mạng, SixDegrees, Size, Sky, slẻ, sleep, Sleep, Slogan, smartphone, sñ, snoring, só, số, sở, sỡ dĩ, sỡ hữu, số nhà, sơ suất, sơ xuất, số05, Sốc, social, sofa, sởhữu, Solar, Somerset, Sonata, sống, sống xót, sot, sốtiền, Sound, South, Soy, sp, Spa, Sprinkler, Sputnik, squads, SSRIs, St, staff, Stalin, Stamina, standee, Stanford, Stanima, Start, state, States, sticker, Stonycreek, stress, studyinjapan, style, sủ, sư, sử, sự, su hướng, sử lý, su thế, sũa, sữa chữa, sửa chửa, sữa đổi, sửađổi, suất, suất hiện, Subha, sức, súc động, sức khoẻ, Sunfat, sứng đáng, sững sờ, sửng sờ, sửng xốt, Sunrise, suờn, suống, sưởng, Super, Sushil, sutta, suy nghỉ, suýt, sweep, sx, sỹ, Sydney, Synconhub, Syria, t, tả, taân, tác, tắc thở, Tách, Tae, Taekwondo, Tagline, tái, Tài, tại, tài chín, tại chổ, tai co, tái lập, tám, tâm, tắm, tắm giữa, tâm lí, tán, tấn, tận, tận, tân gia, tan sự, tằn tiện, tạng, tăng khoảng, tăng năng, tăng tăng, tăng thời, tạo, Tạo, tạođộng, tạp, tập, tập chung, tạp khí, tập quá, tất, Tất, tắt, tật, tau, Tàu, tẩu, taxi, Tây, tay vị, tế, té ngửa, tea, team, téc, Tecco, Techcombank, Ted, Tej, Telex, templado, tện, Tenis, tennis, tếp, tệp, Tero, Terols, terrestris, terror, Tesa, test, Testosterone, tet, Tết, Teup, textylen, th, thâ, Thả, thả, thaân, thác, thạc sỹ, Thaco, thái, thải, thầm, thắm, thẩm, thảm hoạ, thẩm mĩ, thẫm mỹ, thamgia, thần, thạn, thận, thần kin, thần quá, thân thiên, thẫn thờ, tháng, thẳng, thằng dân, tháng từ, thánh, thành, thành cong, thanh tỉnh, thành』, thanhnien, thànhtổng, thànhviên, Thanksgiving, Thảo, thão luận, thất, thật, thất lưng, thầu, thấy, Thầy, thẩy, thày bói, thây đổi, thấy không, thế, Thể, thể chắt, thế kỉ, thể nâng, thể nhân, theá, theå, thếgiới, thểkhi, them, thêo, thếo, theo giỏi, theocác, Théologie, thểtiến, they, thí, Thì, thị, thi nâng, thich, Thích, ThíchTrí, thieáu, thiên, Thiên, Thiền, thiện, thiềng, thiết, thiếtbị, thiệthại, Thiếu, thiệu, thiếu xót, thiếucho, thỉnh thoản, ThịnhLT, thìphạm, Thit, thịt, thl, thọ, Thỡ, Thở, thở, thở thang, thọ trung, thoả mãn, thoả thuận, thoải, thoại, thóai hóa, thoăn, thoát, thời, thời kì, thời kỳ, Thomas, thòng, thống, thong qua, thốngphân, thôngtin, thổnước, thread, Thú, thù, thủ, thụ, Thứ, thú dị, thửa, thuan, thuân, thuần, thuật, thuật, Thuật›, thuc, thúc, Thưc, thức, thực, thúc dục, thực tiễn, thực tiển, thụce, thứctừ, thứcvà, thuế, thuhút, thum, thụm, thuôc, thuốc, thuộc, thước, thuộcnhóm, thuộcvào, thuog, thuờng, thưòng, thường, thường thấy, thường100, thươnghiệu, thuỷ, Thủy, thuỷ lợi, thuỷ sản, thuỷ sảng, thýờng, tỉ mĩ, tíc, tích, tích ra, tiềm kiếm, tiềm thức, tiến, Tiền, tiễn, tiển biệt, tiến sỹ, tiền xử, tiếng, tiệng, tiêntrong, tiếp, tiếp súc, tiết, Tiễu, tiêu giao, tiêu huỷ, Tile, Tiles, tím, tìm, Tín, tìn, tin chắc, tin dịch, tín mạng, tin mật, tin thần, tina, tínchất, Ting, tính, Tình, Tĩnh, tỉnh, tịnh, tỉnh chưởng, tính đồ, tính lý, tỉnh tâm, tình trạng, tìnhhình, tinhthần, típ, tir, tivi, Tk, TNTchuyên, tố, Tỗ, tổ, to nhõ, tổ trức, toà, toạ, Tòa, tọa, toạ lạc, toạ thiền, toa2n, toán, toàn, toẵng, Toc, tóc, tớch, Today, toé, Toggle, tối, tomorrow, tồn, tổn, tổng, tơng, Tongkat, tƣơng, tƣợng, top, toplist, tot, tôt, tốt, tốtđẹp, tour, Township, tốxâm, tp, tquản, tr, Trách, trách, trách niệm, Trade, trah, trãi, trầm, Trấn, trán lệ, trân thật, trân tình, tranchl, trắng, trảng, trạng, trang viện, trangweb, tránh, tranh cải, tránh điện, tránhtình, trântrọng, Trát, trau dồi, trâue, trave, tre, trể, trẻ gây, Treaties, Treaty, Trênhàng, trênphạm, trênthị, trểo, trh, trí, trì, trị, tri kỉ, trịa, Trias, Tribulus, triểm, triên, triển, triêt, trieu, triểu, triệu, trim, tring, trình, trình bài, trính nhà, tró, trò, trỡ, trở, trợ, trở lên, trở nên, trò truyện, Trog, trôi dạt, trổi dậy, trôi trải, trời và, trống, trổng, trọng, trờng, trƣng, trống chải, trông nom, trống rõng, trong trên, tròngg, trrong, trụ, trừ, trừ khi, trú trọng, trưc, trực, truck, true, Trump, trưng, trưng bài, trunng, trước, trước, trược, truoex, truong, truòng, truởng, trường, trường, tr­ường, trưởng, trừơng, trưởng hoảng, trương trình, trượt, truững, truửng, trưững, truỵ, trùy, truyÊn, truyền, truyềnđạt, truyềnthông, truyvền, tryền, TTr, tù, t­ư, tư­, tụ, Từ, tử, tự, tự xin, tuabin, tuần, tuần lể, tửAsanzo, tục, tức, tức khoảng, tuệmà, túi, túi sách, Tùng, tuốc, tuổi, tuơng, tưởng, tượng, tứu, tưvấn, tuỳ, tùy, tuỳ theo, tụyến, tuyên chuyền, tuyết, Tùyvào, two, tyĐông, Typ, type, typo, tysẽ, ü, ữ, ự, ữa, uận, Úc, Ucraina, uiì, ưình, Ukraine, Ulisses, ultimately, ưm, Ừm, ũng, ứng, ừng, ững, ứngtiêu, Unify, United, uốc, ươi, uốn nước, uống, ương, ưỡng, up, Úp, username, ữu, ừực, uỷ, ủy, uyện, v, và, vấ, ṿà, và cả, va cam, và cất, và đời, vaät, vàbảo, vàcác, vàcông, vacxin, vàdđ, vaf, vài lần, vài vạn, vài vòng, vàkiểu, vàlà, valerian, Valley, vàlogo, Value, vam, vẫm, vấn, vẫn, vận, vẫn chứng, văn hoá, văn hóa, vẫn rất, văn thái, vằn vặt, vẫng, văng vẳng, vành, vànhiều, vao, vào, vạo, vàphong, vật, vật, vặt dụng, vật này, vất rất, vất vưỡn , vàthường, Vatican, vàu, vậy, vay trò, vậycười, VbYrJfFN';select pg_sleep(9); -- , VDxC9Gag');select pg_sleep(6); -- , về, vể, vệ, vẽ đẹp, về già, vẽ vang, vector, Vegas, Velvet, vền, Venezuela, vềphương, vềquyền, vest, vệt, vềxuất, vẻy, vì, vị, vi rút, vi tinh, Viaga, viâtj, vid, video, videogame, vịdiện, Vidūdabha, viêc, việc, việc một, việc nam, việc nhận, việc xử, việcnày, viện, viên mang, Vienna, Viet, viêt, viẹt, Việt, việt lam, Vietcombank, Vietnam, Việtnam, ViệtNam, view, viğc, VinAI, Vinamilk, Vinaphone, VinFast, Vinfast, Vingroup, Vinpearl, VinService, violin, Vipassana, viphạm, Viresh, Virginia, virus, visamula, Visual, vitamin, Vitamins, Vìthế, vn, vnlaf, VnSat, võ, vỡ lẻ, vô lí, vô vàng, với, với bản, Với chũi, với điều, với hạt, với kỳ, với nội, vớihành, vớikhông, vớinhãn, volume, vón, vọn, vọng, vọt, voucher, vôùi, VSpell, vư, vụ, vừ, vự, vưc, vực, vững, vung vãi, Vườn, vướn bận, vươn ra, vươn vấn, vươngs, vuốt, vựt, vv, walking, Wang, want, war, Warburg, Warier, Washington, Wave, web, website, Webster, week, Wetertoo, will, Winnebago, without, World, Worldwide, Worthington, ww, www, x, xâ, xã, xạ, xa mạc, xà nách, xác, xácđịnh, xách, xám sịt, xâmphạm, xạn, xán lạng, xản suất, xẳng, xấp xỉ, xâu rộng, xâu sắc, xấy, xảy, xay sát, xay xát, xẽ, xe mình, xe nữa, xém, xếp, xét sử, xích nô, xiết chặt, xiêu ngã, xilanh, xịn, xin lổi, xin nghi, xin việc, xinh nhật, xinn, xiviw, xnWcxwQF'));select pg_sleep(3); -- , xoá, xoã, xoá bỏ, xoá tên, xoay sở, xong là, xồng xộc, xót, xTRƯỜNG, xư, xứ, xữ, xử, xử dụng, xử lí, xữ lý, xụ mặt, xử oan, xúa, xuat, xuát, xuất, xuấTrong, xuấtTivi, xuấtxứ, xúc, xúi giục, xui xẻo, xùm, xum xuê, xước, xuong, xuống, xửu, xuyen, xWB3izY0'); waitfor delay '0:0:9' -- , xx, xylanh, ý, y15, Yamaha, yes, yêt, Yeu, yêu, yều, yêucầu, yõ, Yoga, York, You, Youtube, Yue, Yugoslavia, yy, z, Zaleplon, zem, Zhou, Zika, Zin, zkWQTiQg';select pg_sleep(9); -- , zLQeetmH';select pg_sleep(6); -- , ZOHchs8A')); waitfor delay '0:0:9' -- , Zombies, zz, α, β, βEWOM, βPR, ѕạᴄ

Các từ sẽ lấy ra

, , (, [, {., ….. , ! , ! , !!!, , �'�", �''�"", % , (, ) , ) . , ), , * . , , , ,,,,, ,... , ,.... , . , . , . " , . (, .. , ... , ...)., ....... , ............, ..….…………………………………………………….., ./., : , :  …. / …. /...., : (, :    / , : ........................ , :) , :) , :............... , :………….; , ; , ? , ?? , ??!! , ??? , @@fOups, @@K5OeC, @@snQ7N, @@txhzJ, \, }., }., ”. , …. , …. , ….. , ……. , 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR"Z, 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z, 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR"Z, 0jsSyi42')); waitfor delay '0:0:9' -- , 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR'Z, 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR'Z, 1, 1, 1, -1' OR 2+12-12-1=0+0+0+1 or 'XuOL83FJ'=', -1 OR 2+195-195-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+240-240-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+252-252-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+268-268-1=0+0+0+1 or 'B9UAcGQU'=', -1 OR 2+300-300-1=0+0+0+1, -1' OR 2+414-414-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+549-549-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+641-641-1=0+0+0+1, -1 OR 2+667-667-1=0+0+0+1, -1 OR 2+790-790-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+815-815-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+856-856-1=0+0+0+1, -1' OR 2+862-862-1=0+0+0+1 or 'XumRsrQB'=', -1' OR 2+906-906-1=0+0+0+1 or 'E8dEiAur'=', -1' OR 2+995-995-1=0+0+0+1 -- , 1 waitfor delay '0:0:6' -- , 1 waitfor delay '0:0:9' -- , 1'", -1" OR 2+205-205-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+371-371-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+48-48-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+845-845-1=0+0+0+1 -- , 1����%2527%2522, -1)); waitfor delay '0:0:3' -- , -1)); waitfor delay '0:0:9' -- , -1));select pg_sleep(3); -- , -1));select pg_sleep(6); -- , -1));select pg_sleep(9); -- , -1); waitfor delay '0:0:3' -- , -1); waitfor delay '0:0:6' -- , -1);select pg_sleep(3); -- , -1);select pg_sleep(6); -- , -1);select pg_sleep(9); -- , -1; waitfor delay '0:0:3' -- , -1; waitfor delay '0:0:6' -- , -1; waitfor delay '0:0:9' -- , -1;select pg_sleep(3); -- , -1;select pg_sleep(6); -- , 119', 255', 432VIwZ3'; waitfor delay '0:0:3' -- , 6CX6Fi45, 7o3gwX8n'));select pg_sleep(9); -- , à, acrylonitril, adsense, ai, alkoxy, am, âm, amoni, an nhàn, ăn riêng, ăn tiệc, án văn, ảng, áp giải, Asean, Asia, ắt, Australia, axit, b, baby, Balance, bạn, bần dân, bạn già, bàn giao, bán lẻ, bản số, bàng quan, bành trướng, bảntr, bao, báo giới, báo giới, báo giới, bao lăm, bảo vệ, bất, bất kỳ, bày đặt, bầy nhầy, bền bỉ, bên trong, bệnh nặng, bệt, biên bản, biết, biểu, Bín, bịp, bla, bổ sung, bởi, Brest, bsF1QqLv'); waitfor delay '0:0:3' -- , bữa nay, buffet, bước, bưởi, buồm, buôn, business, bứt rứt, BxFwQqHd');select pg_sleep(6); -- , ca, cả, các, cắc, cặc, calories, cảm xúc, cần chánh, căn cơ, cặn kẽ, cặn kẽ, cắn rứt, cáp, cập, cát kỳ, cát tuyến, categories, cation, cau, cáu bẳn, câu chuyện, center, chà là, chà và, chà và, chà và, chà và, chạm trổ, chan chát, chận đứng, chân thành, chẳng, chanh, chanh, chát, chặt chẽ, chất lượng, châu, chảy xiết, che, chênh, chỉ dụ, chìa khóa, chia sẻ, chiên, chiến lược, chiến sĩ, chiểu, chiều chuộng, chín chữ, chinh, chính tả, chõ, cho hay, cho là, chốc lác, chỗi, chông chà, chông chà, chống chọi, chong chong, chống lại, chữ, chu kỳ, chú trọng, chua xót, chủng loại, chuyển vần, co, có, cô độc, cố gắng, có hạng, cóc, coccoc, con sẻ, cong cong, công giới, cộng giới, công năng, công ty, copolyme, cót, cu, cua, của, của, cực kỳ, Cụi, Cụi, Cultures, cũng như, cước, Cuống, cuồng, cương, cương giới, đa, đã đảo, đà lạt, dạ sắc, da trong, đả tự, đắc, đặc tính, dãi, đại, dại chữ, dai dẳng, đại lý, dài nhằng, Dẫm, Đảm, dân công, dân công, dần dà, dân số, dằn vật, dạng bản, danh, danh, Dào, đập, dập dềnh, dắt, dạt dào, đau, đầu độc, dày công, dạy dỗ, dễ, dễ dãi, dễ dàng, để tiếng, để tiếng, Deluxe, đến, đen lánh, dép, đều, đi, di sảng, dìa, địa lý, dịch, diên hàng, diễn ra, điện thoại, diệp nhục, dịu dàng, do, đõ, đổ bể, độc bản, độc hại, độc nhất, đội ngũ, đôi tay, dòm, dồn, dòng, dông, đóng góp, dừ, du hý, đủ mặc, dự toán, dủi, dưng, dụng, dựng, đước, được, được, đường sá, dứt, duyệt nhận, dwois, e, e, e, e, epoxycyclohexyl, ẹt, ete, êu, Europe, Experiences, fsd, Fx6uP83t');select pg_sleep(6); -- , g, game, gần, gần gũi, ganh tị, ganh tị, ganh tị, gây gỗ, ghề, ghen, gi, gỉ, Gia, già cả, già đời, già gan, già giang, gia nhập, gia sự, gia từ, giả từ, giấc hoa, giai đoạn, gián sắc, giáo, Giẫu, giày dép, giây giây, giây phút, giộ, giỗi, giổi, giọng, giọng, giũa, giụa, gõ, gọi, Golden, google, Gopatel, Gora, GyAvCrwG';select pg_sleep(3); -- , gym, hải học, hâm, hàng hóa, hàng xóm, Harvard, hạt, hay là, hẹp, hiên, hiện, hiếp, Hiếu, hình, HKbQOY8K'; waitfor delay '0:0:6' -- , hơ, hóa, hòa, họa, hoặc, hoạc giới, hoạt, hoạt động, hóc, hóc, hóc, hóc, hóc, hộc hộc, học kỳ, học tập, hồng đan, Hotel, Hotline, http, Hụi, hướng, hướng dẫn, hữu hạn, hy sinh, hy sinh, hy vọng, i, i, i, i, ĩ, iáo, ích dụng, ích kỷ, if(now()=sysdate(),sleep(3),0), if(now()=sysdate(),sleep(9),0), im lìm, inh, iodo, Jasna, JbXmcz6m';select pg_sleep(9); -- , JyI=, karaoke, kết, kêu, khắc, khắc phục, khách, khám bện, khàn khàn, khẩn trương, kheo, khiếu nại, khóa, không, khớp, khư, khuyên, kiềm chế, kiểm tra, kính dân, kinh dị, kmmZM41d'));select pg_sleep(6); -- , kỹ, kỳ hạn, kỳ hạn, ký hiệu, kỷ luật, kỹ lưỡng, kỹ năng, kỷ niệm, kỷ niệm, kỹ sư, kỹ thuật, KzJmPPZu');select pg_sleep(6); -- , l\, là, là là, làm chay, làm chay, lăm lăm, lầm lẫn, lâm ly, làm vậy, làm việc, làm việc, lần lữa, lần lữa, lăng nhăng, lắng xuống, lang y, lãnh, lạnh lùng, lạnh ngắc, lão già, lấp lánh, lắt rắt, lặt vặt, laze, LBZiG2lJ')); waitfor delay '0:0:6' -- , lẹ làng, lẹ làng, lè nhè, lễ phục, lém lĩnh, lên dây, lên  đồng, lênh chênh, liều mạng, litô, ḷng, lo, lỡ hẹn, Lỗi, lời, lợi, lồi lõm, lớn, lũ, lựa chọn, lúc, lưng lửng, lưu thủy, Luuhoaithuong0801, lzaNdONb'; waitfor delay '0:0:3' -- , Mác, mặc kệ, mạnh dạn, mạnh mẽ, mật sinh, mẫu, mẩu chuyện, mẩu chuyện, MD3zvrHD'));select pg_sleep(3); -- , mềm, mệnh lệnh, mét, metacrylamid, metacrylat, metyl, miễn cưởng, minibar, mmJZperC')); waitfor delay '0:0:9' -- , mỗi, mọi, mới, môn hạn, mốt, mức, mực, mừng, muộn màng, nai lưng, nại tính, nài xin, nãn, nặng lời, nặng tay, nền tảng, nếp, nét, nét, ng, ngài, ngắn, ngẩn, ngày, nghề, nghểnh cổ, nghèo, nghỉ ngơi, nghiệp, ngoại, ngu xuẩn, ngươi, người, người nhà, nguồn, nguyễn, nguyên tắc, nguyệt, nhà  khách, nhà cái, nhà chồng, nhà chồng, nhà chồng, nhà chồng, nhà con, nhà đá, nhà khách, nhà ngươi, nhà người, nhà nước, nhà nước, nhà nước, nhà quan, nhà sách, nhà ta, nhà tiêu, nhà trường, nhải, nhàm chán, nhẫn nại, nhăn nhó, nhân sĩ, nhân sinh, nhân số, nhân viên, nhất, nhật, nhật ký, nhếch, nhiên, nhiều, nhíp, nho học, nhỏng nhẻo, nhót, như vậy, nhưng, những, những là, Ninh, nỗ lực, Nobel, nổi bật, nổi lửa, non nước, nồng nàn, Noxus, nữ giới, nữ trang, nước hoa, nuông chìu, nứt rạn, ổ, Oa, oa tàng, offpage, offset, ôi, ôi, ơi, onpage, óp, org, oZBkUmif';select pg_sleep(6); -- , Palace, patent, Patent, phái, phẫn nộ, phân táng, phát, phát quan, phát triển, phenolic, phép, phở, phồm, phồng da, phương hướng, ping, poly, polyme, polystyren, PRV50E6W'); waitfor delay '0:0:9' -- , quá, quá trình, quản lý, ra mặt, ra oai, rắc, rầy rà, rề rà, ren, resort, rét mướt, Rình, rLxiKapc, rô, rợ, rõ ràng, rõ rệt, roi, rồi, rỏm, rởm, rợn, rộn rã, rộn ràng, rộng rãi, Royal, rù rì, rui, ruột rà, ruột rà, sa, sắc bén, sặc sỡ, săm soi, sẵn, sản phẩm, sẵn sàng, sắp, sập, sầu, sâu sắc, sen, Sêp, Sét, sheet, Sì, sĩ, sĩ, Sỉ, Sỉ, siêu nhân, Simplicity, sinh, sinh nhật, sít, so, số là, sơ sài, so sánh, sóc, sóc, sót, spa, Stivenson, styren, sử, sửa chữa, sửa đổi, sức khỏe, sum suê, sùng sục, sung sướng, sứt mẻ, suy nghĩ, suyễn, tái lạp, tái lạp, tâm lý, tâm lý, tân nương, tạo hóa, táp, tấp, tập, tạp số, tập trung, tất cả, tắt mắt, Táu, tàu, tệ, té ngã, tên, thái không, thẩm, thẩm mỹ, thành công, thất lạc, thay đổi, thế giới, thèm, thi cử, thì ra, thích, thiếc, thiết, thỏa thuận, Thor, thuấn, thuẫn, thuận, thực, thúc đẩy, thum, thuờn, thường thái, thủy lợi, thuyết gia, tia, tiện, tiền nhà, tiếng, tiêu hóa, tình, tĩnh tọa, toàn, toàn, tởm, trà trộn, trặc gân, trặc tay, trách nhiệm, Trải, trạm, trăn trở, trân trọng, trạng, trăng già, trang trải, tranh thủ, trật, trau giồi, Travelling, trầy, tre, trẻ con, tri kỷ, triêng, trình, trính nhà, trính nhà, trính nhà, trìu mến, trọ, trở, trở nên, trơ trọi, trời, trời già, trời lạnh, trộm, trông nom, trừ diệt, truân, Trũi, trụm, trước, trượt, Truyền, truyện vui, tù, từ hàn, Từ23h, Tủng, tùy, tuyến dẫn, tuyên truyền, Tyr, ửng, Unsual, ướt dề, uretan, út, Ưu, ủy, ủy thác, và, vác, văn hóa, văn nhân, vắng mặt, vãng sự, văng vẳng, vật nài, vắt vẻo, vd7Zenrh'));select pg_sleep(3); -- , vẻ đẹp, vì thế, vi vút, vi vút, việc, việc làm, Viết, việt, việt nam, VImPVi3M');select pg_sleep(3); -- , VmXcNAns'); waitfor delay '0:0:3' -- , với, vồng, vớt, voucher, vương gia, WAeQDfUe')); waitfor delay '0:0:6' -- , website, wifi, wiki, wikipedia, xà lách, xa xôi, xác định, xác định, xác suất, xác thực, xâm nhập, xát, xảy ra, xen lẫn, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, xi, xích lô, xiêu xiêu, xỉn, xin lỗi, xoạc, xoài, xối xả, xót xa, XSxn4Fqn';select pg_sleep(9); -- , xu hướng, xử lý, xử sự, xuất, xuất gia, xuất sắc, xước, Xuyên, xuyết, YhllTd0Q'; waitfor delay '0:0:6' -- , YXrNctLo'); waitfor delay '0:0:9' --