Dictionary Pending Changes

Để cho VSpell ngày càng chính xác, chúng tôi thường xuyên cập nhật từ điển. Mỗi lần quí vị dùng VSpell, khi thấy VSpell đề nghị sai, hoặc thiếu từ, bấm nút Thêm vào hoặc Lấy ra, chúng tôi lưu lại trong cơ sở dữ liệu.

Đây là danh sách những từ hiện đang lưu, chúng tôi sẽ kiểm tra lại và sau đó sẽ thêm hoặc bớt trong lần cập nhật từ điển kế tiếp. Xin cảm ơn quí vị đã hỗ trợ VSpell.

To be added

,                  : ,               : ,              : ,   : (,  (, ! , ! . , !!!, , % , ( , ) , , , , , ,.. , ,.., ,…., . , . . . ., .. , .. ); , ..., ....) , : , : “, :    , :    / , ; , ? , ? (, ?? , ??!! , ??? , }.,         (,             (,                         (,             (,  (,  : ,  ; ,  sửa chữa, 
Basic, �'�", �'�", �''�"", �''�"", "..., %  , (, )  , ) ., );, ,, ,  , , ., ,  , ,,.., ,., ,... , ., .  , .                    , . , .(, .., ..., ... , ...., ....., : , :  , :  , ?, @@CcMp1, @@CCwm3, @@JFALe, @@tKrEe, @@xwOAM, [, \, \, ‹Phụ, 『Mê, «Thiên, †hõy, †hốy, …,  , …., 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR"Z, 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z, 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z, 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR"Z, 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR'Z, 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR'Z, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1 OR 2+105-105-1=0+0+0+1, -1' OR 2+130-130-1=0+0+0+1 or 'kavFu3M0'=', -1 OR 2+171-171-1=0+0+0+1, -1' OR 2+198-198-1=0+0+0+1 or 'GfbV2FQZ'=', -1 OR 2+264-264-1=0+0+0+1, -1 OR 2+271-271-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+293-293-1=0+0+0+1, -1' OR 2+323-323-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+353-353-1=0+0+0+1 or 'mdglru37'=', -1' OR 2+449-449-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+518-518-1=0+0+0+1 or 'Woma8phv'=', -1 OR 2+523-523-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+526-526-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+543-543-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+675-675-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+729-729-1=0+0+0+1, -1 OR 2+747-747-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+816-816-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+858-858-1=0+0+0+1 or 'WTnYUnIm'=', -1' OR 2+876-876-1=0+0+0+1 -- , 1 waitfor delay '0:0:3' -- , 1 waitfor delay '0:0:6' -- , 1 waitfor delay '0:0:6' -- , 1 waitfor delay '0:0:9' -- , 1'", 1'", -1" OR 2+139-139-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+478-478-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+721-721-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+868-868-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+885-885-1=0+0+0+1 -- , 1����%2527%2522, 1����%2527%2522, -1)); waitfor delay '0:0:3' -- , -1)); waitfor delay '0:0:9' -- , -1)); waitfor delay '0:0:9' -- , -1));select pg_sleep(3); -- , -1));select pg_sleep(3); -- , -1));select pg_sleep(9); -- , -1); waitfor delay '0:0:3' -- , -1); waitfor delay '0:0:3' -- , -1); waitfor delay '0:0:6' -- , -1);select pg_sleep(3); -- , -1);select pg_sleep(6); -- , -1);select pg_sleep(6); -- , -1; waitfor delay '0:0:6' -- , -1; waitfor delay '0:0:9' -- , -1; waitfor delay '0:0:9' -- , -1;select pg_sleep(6); -- , -1;select pg_sleep(9); -- , -1;select pg_sleep(9); -- , 21hOk3bQ, 272', 3LVYGkxn'; waitfor delay '0:0:3' -- , 4CsgweRF, 715', 7HJaZNII'; waitfor delay '0:0:3' -- , 88', â, ă, ẩ, ậ, ậc, accent, acid, Acidcitric, acide, Acide, acids, Acids, add, adrenaline, Advanced, ae, Aerobic, Afghanistan, ải, Airline, Airlines, Ajahn, alert, Ali, alpha, Alzheimer, àm, ăm, ấm, American, Americanus, Amino, amngj, Amoni, amQ, amyloid, án, Ấn, ần, ẫn, ăn mặt, ẩn mặt, an nhàn, an nhàng, Ana, Ānāpānasati, anchor, and, Android, ang, ăng cơm, Angulimāla, àngười, ánh, ảnh, anpha, Anton, áp, âp, apnea, Apple, Aral, Archives, ariyasacca, Ashwagandha, ặt, atipatthana, Australia, awakenings, axit, ãy, ấy, ấy ấy, āyatana, b, bá, Bà, bác sỉ, bác sống, bài, bài này, baidu, bặm, bán, bàn, bản, bần bật, bán giao, bản lảng, bàn trong, bandrol, bằng, bảng số, bằng văn, bạnh, Bank, Banner, bảntr, báo, bào, bảo, bảo hòa, bao năm, bao vi, bắp, bar, Baron, Barrett, bất, bắt, bất kì, bẳu, bấv, bày, bầy trò, bệch, bền, bền chặc, bện tật, bệnh, bênh ngoài, bênh trong, Bentley, Benzodiazepin, benzodiazepin, benzodiazepine, Bernard, beta, bhanga, bhavana, bhavanga, bị, biến, biễn, biển, biết, biệt, biểu, Bill, Bin, bình, bịnh, bìnhh, bít tất, Bja, bJMgQIaX'));select pg_sleep(6); -- , blog, blogger, Bồ, bỏ, bộ, bỏ mặt, bỏ xót, Bốỉ, bởi, bôi nhọ, bojjhaṅga, BOjrrr2V'; waitfor delay '0:0:9' -- , bỏng không, bốnphía, Bootstrap, bóp, Bose, Bốt, bra, Brêtau, Browning, brX0auQ5')); waitfor delay '0:0:3' -- , bựa, bức rức, buffet, bụi, bùi tai, buiding, bún chả, bụng, buộc, bước, bươm, buồn, Burmese, bus, Buzzfeed, c, cá, cã, cả, các, c̣ác, các tuyến, cách, Caddie, Cafe, café, Cafein, cafein, cái, cải, Cali, California, calm, calo, calori, Calsium, cãm xúc, Cambridge, camera, camerahạt, Campuchia, cần, cặn bả, Canada, căng bằng, căng cơ, căng thẳng  bằng, cánh, cành, cảnh, Canteen, canxi, cáo, cào, câp, cấp, cập, càphê, carbohydrat, Carbohydrates, carbonic, Cardio, carton, Castro, cát tuyến, Catalogue, Catecholamine, cation, cầu, cảu, cầu kì, cầu rồng, cầu vòng, câud, Center, Cetana, ch, ch6spiwq')); waitfor delay '0:0:9' -- , chà, chà chộn, Chác, chậc, Chah, Chair, chạm, chậm vì, chẳn, chặn đứng, chặn đường, chan hòa, chân và, Chand, chẵng, Chẵng, chẳng, chẳng mù, chat, chát, chất, chất rắn, chậu, chau chuốt, chảy, chếc, check, chỉ, chỉ vậy, chia sẽ, chiếm đóng, chiến sĩ, chiến sỹ, chiết suất, chièu, chiều, chih, Chihuahua, Chile, Chín, China, chính, chính giửa, chính là, chính sát, chính tã, Chlesterol, chỏ, chơ chọi, chổ dựa, cho hai, cho nhà, cho vây, choại, chốc lát, chổi, chời lạnh, cholesterol, Chọn, chống, chong chong, choviệc, Chowbey, chỏy, chronic, chtu, chú, chủ, chử, chũ nghỉa, chứa, chuẩn, chuận, chuc, chức, chùn bước, chúng, chũng, chũng loại, chúngta, chuối, chuổi, chườm, chương chình, Chương3, chút, chuyện, chuyễn biến, chuyển dần, circadian, City, Ckắc, Classmate, Claude, click, clip, co, có, cố, cổ, cơ đọng, có hạn, cơ mặt, cọ sát, cô niêu, coli, Coliforms, Collaery, com, come, Commonwealth, computer, còn, con sẽ, conex, công, cõng, cộng giới, công nhân, công với, cộng với, công›, Constrexim, Convention, coong, Copper, copy, cortisol, cramps, Crom, Cronbach, Cruz, cty, cứ, cử, cư văn, cúa, cùa, cũa, của, cỮA, cửa sỗ, cưc, cực, Cúi, cùi, cujc, Cūlakamma, cún, cùng, cũng, cuôc, cuộc, cước, cưộc, cuôì, cuời, cười, cưỡi, cưởi, cươiw, cườm, cuồn, cường, cuốp, cươp, cụp, cứu, cyber, cyiokin, d, đ, d5lc9g8j'));select pg_sleep(3); -- , dã, Đà, đã, Đ̣à, đã kít, da mất, đà nạt, đã phá, dạ sắt, da vì, đắc, đặc, Ðặc, dài, dải, đâi, đại, dài dài, dài và, đại viện, dam, Đãm, dẫn, đàn, đấn, đẫn, Ðàn, dan hàng, dân oan, dân rất, dằn vặt, dàng, dạng, đáng, Đảng, Ðang, dạng liên, dang tay, đánh, Ðánh, danhầ, Danlambao, dáo, đào, đạo, đảoXin, đạp, dapoxetine, Darras, dat, dất, đất, Đạt, Ðạt, đặt biệt, đất đỏ, đắt khách, date, dẫu, dạu, đầu, đầu đọc, đầu , David, dãy, dạy, dậy, đáy, đẩy, Ðây, đầy các, dây cáp, dạy thì, đaya, đayca, dâydssss, đâykkjhgfds, đâynucnao, đâyTrông, dBA, đc, ddeed, dDU7OTw3'));select pg_sleep(3); -- , dễ, dể, đè, Đề, đề, đễ, để, đệ, đề suất, để tiến, Dega, đêh, Dehli, delayed, Delhi, đẻm, dền, đên, đến, đến hai, đen nhánh, denchumdep, đênh, dentrangtridep, Ðèo, dép, đep, đẹp, Deshbandu, đếu, đều, Devi, Dhamma, di sản, địa lí, diamond, diang, dịch, đích, điéch, diếm, Diệm, điếm, điềm tĩnh, diễn, diễn ga, diển tiến, Điêp, Diesel, diết, Dietary, điều, điẺu, Ðiều, điều hoà, điều lí, diệu ngọt, đings, định, Ðịnh, disorder, DJhpVYAd');select pg_sleep(6); -- , dLnG71L2');select pg_sleep(6); -- , dò, đó, đổ, độ, đỡ, đở, Ḍo, đỗ bễ, dở chứng, đổ thừa, Ðoàn, đòan thể, Doang, dóc, đọc, độc, đợc, đọc bản, đọc dữ, đọc trước, đốcJCông, dỏi, dơi, đói, đối, đổi, Đời, đợi, Ðổi, dời rạc, dồm, đơm, dớn, đón, dộn dàng, Donald, dồng, dộng, đồng, Đồng, động, Ðồng, đồng loã, đòng thời, độnh, doojdngj, dớp, dopamine, dớt, đợt sống, Drone, Ds, đt, dự, dư ăn, du hí, dũa, dứa, Duẩn, dục, đúc, Đức, dụcvới, đùi, duïng, dùm, dúng, dùng, dụng, Đứng, đứng, đượ, đươc, được, được, đ­ược, được tiến, duỗi, dưới, đuổi, đưới, dướng, dưỡng, dưởng, đường, đưỡng, đưps, Duterte, Dwarikadesh, Dwarikadesk, ẽ, ệ, early, East, Edison, eEol6dTz')); waitfor delay '0:0:6' -- , Eli, Elise, Elizabeth, Elma, Email, Emanuel, ến, endophins, endorphin, Energy, Engine, English, Enhanced, ép, epinephrine, Escherichia, Essopiclone, Estrogen, ết, Ethanol, ều, European, Everest, Everett, Express, express, Expresss, Eye, f, Fabbvier, Fabvier, facebook, faith, Falcon™, fan, Fatimah, Fatty, Fax, Federik, Festival, Fiber, fibrinogen, File, flagship, focus, Fofmula, for, forecast, Formosa, Formsa, forum, Frankel, Frederick, Front, Full, function, Für, g, g1PrdGkl'); waitfor delay '0:0:3' -- , gacjh, gái, gam, game, găn, gần, gản, gần gủi, ganh tỵ, Gap, găp, gấp, gập, gặp, gập gềnh, Garden, gạt, Gate, gày, gây mất, Gaza, gề, gen, gène, General, ggiác, Ghandi, ghẻ tiền, ghét, ghét mướt, gì, gì gì, giá, già, gỉa, già cả, già dặn, giã từ, giá với, giác, giấc, giắc ngủ, giai, giải, giải bày, giai đọan, giảm, giận, gỉan, Giắng, Giảng, giăng đầy, Giáo, giào, giáo dụ, giất, giau, giầu, giấu tích, giãy dụa, giày và, giè giặt, giễu, giio, gìm, gìn giử, Gio, giờ, giở chứng, Gioi, giõi, giới, gĩp, GISTs, giử, giử, giừa, giửa, giúp, giúp đở, Giữ–Thở, giữu, Glasser, Glastonbury, Glucozage, glymphatic, gmail, gò, gô, gỏ, gốc, gói, gối, gội, Golan, Golf, Goliath, gón, gồn, gọn lỏn, good, google, gột, gov, gr, gram, Greater, Green, GreenViet, grown, gTOu1C4W'); waitfor delay '0:0:9' -- , gữi, guide, gười, gút mắc, Gwen, gym, h, h55sNMPJ'));select pg_sleep(9); -- , Hạ», haf, hại, hai chữ, hai là, Half, hậm, hăn, hằn, hạn, hàng, h­­­­­­àng, hàng da, hàng hoá, hàng ra, hàng sách, hành, Hạnh, hạnh, Hànộimới, háp, hấp, Harchapiri, hát, hàt, hầu, hậu, Hawkins, hãy, hay nhà, hay thân, hãy tin, hệ, Healthy, Hehehe, hẽm, hèn nhát, Here, hết, heuristic, hhoạt, hi sinh, Hie, hien, hiền, hiện, hiệp, hiều, hiểu, hiệu, hihi, Hillary, Himalaya, Hindu, hình, Histaff, histamin, hít, Hít–, hk0jofA8';select pg_sleep(9); -- , hn, hNếu, hồ, họ, hoá, Hoà, hòa, hỏa, hóa da, hoá đơn, hoá học, họa vô đươn chí, hoăc, hoặc, hoặc nhà, họach, hoàn, hoàn thiên, hoành, hoạt, họat động, hoc, học, ḥoc, học dã, hõi, hỗi, hội, Holdings, Holocen, hồng, hồng quang, Hỡnh, hỡnh, Hồô, hooi, hơp, hợp, hợptốt, hormon, hormone, Hotline, House, http, huh, Hừm, hưởn, hướng, hưởng, hướng dẩn, hựp, Huperzia, hửu, hửu nghị, huỷ, Huyệt, Huyng, Hydro, hydroclorid, ỉ lại, I1ofCZ95, ỉàm, Ib, Idiopathic, iệc, iện, iếng, if(now()=sysdate(),sleep(3),0), if(now()=sysdate(),sleep(3),0), ìm, Immanuel, inbox, inches, Independent, Indian, Indonesia, Info, Infographics, inox, Insight, insomnia, insulin, Intel®, Interactive, Internet, iOS, Ipad, Iphone, Iron, is, isoflavones, It, ít, iue, Jagaro, jan, Jean, Jie, John, Jose, Josef, Jude, jxSRHEdD'; waitfor delay '0:0:6' -- , JyI=, JyI=, k, K18fBXfA'); waitfor delay '0:0:9' -- , Kacip, kali, Kamma, Kanjimall, Kant, karuna, Kasich, kava, Kāyagatāsati, Kế, kẻ, Kedenmath, Kedernath, kém, kến, kéo, kết, kg, khả, khác, khắc, Khaccop, khach, khách, khai khoáng, khám bệnh, kháng, khẳng, Khanhs, khát, Khí, khí, khiếm, khiến, khio, khmer, khó, khổ, khó dậy, khó khăng, khoá, khoảng, khoát tay, khóc, khoẻ, khóe, khỏe, khoẻ mạnh, khoen, khoibf, khong, không giận, khốp, khuẩn, khuyếch, khuyết, kĩ, Kỉ, kì diệu, kĩ năng, kỉ niệm, kích, kịch, kie, kiế, kiễm tra, kiến, kiện, kiếp, kiết, kiễu, kiểu, kind, kính, Kishan, Kitô, kiv, kkông, KktaFJqg');select pg_sleep(9); -- , km, know, ko, Kon, kơnia, kỳ, Kỹ, kỷ lưỡng, kỹ niệm, kỳ sang, l, là, Là, –là, là báo, là buông, là cái, là con, là hoang, là khách, lạ kì, là người, là nhà, là nước, là sách, là sát, là sư, là ta, là tiêu, là tôi, là trường, là xe, lạc, Lactide, Laden, Lady, Lahay, lại, lại lửa, lại mặc, Lăk, Lala, Lall, làm, làm làm, làm nòng, làm quay, làm vài, làm việt, làmbh, lần, lẩn lộn, lần nữa, lần nửa, làn nước, lẫn tâm, Làng, lẵng, lẳng, lặng, lăng không, lãng mạng, làng nhạc, lành, lảnh, lạnh, lão nhân, lão trúng, lâp, lập, Lasch, lắt lay, lất phất, Law, lế, League, Led, Leenin, leg, lên người, lên trên, lên vai, Lênin, lếp, Lexus, lí do, lí trí, lí tưởng, Lich, Lích, lick, lien, Liên, lĩÊn, liên hoan, liệt sỹ, liệu, Life, life, Light, lile, linh, link, linon, lm, lMRF3UZ1');select pg_sleep(3); -- , lổ hổng, lơ lững, loài, loại, loạn, loanh, Lobata, logic, logo, lôĩ, lối, lổi, lời, lợi, lỗi lòng, lỗm, Lôn, lớn, lớn, lóng, lòng, lỏng, lởng, lòng ngực, lóng tay, lookbook, Lotus, luậm, lúc, lực, lục dục, Luca, Lugdi, lựm, lun, Lunesta, lước, lười biến, lượng, lựơng, lượng rác, lướt qua, luu, luyên, luyện, lý, ly với, lymph, m, m2, mà, ma tuý, Mac, Maca, mạch, Made, madhuragga, magie, magnesium, mắh, Mahāsatipatthana, Mahasi, mái, mại, mai mắn, mái móc, Maiken, mail, Majestic, Malaysia, Maltodextrin, Maltrodextrin, măn, mắn, mẩn, mạng, mãng cầu, mang di, mạng\, mạnh, mạnh dạng, mảnh liệt, mạnh mẻ, mặp, Marble, Maria, Maric, Marketing, Massachusetts, massage, Massage, mat, mát, mất, mắt, mặt, mặt sinh, mặt thuận, Mathura, matter, máu, mặU, mày, mậy, may sau, McDonald, mề, Meditation, Melatonin, melatonin, mếm, mềm, menu, Merriam, Messenger, mết, mệt, metta, Mexico, MFi, mg, Mĩ, mĩ tục, miền, miễn cưỡng, miển phí, miệng, Milanda, mĩm, mĩm cười, mình, minh hoạ, mini, Mixfruit, Mixfruits, mJ9xuXYT';select pg_sleep(3); -- , mm, mở, mô phổng, mộc, mộc tóc, model, Modflow, module, mỗi, mỏi, mổi, mọi, mới, mời, Ṃôi, mới mẽ, Montessori, Montreal, Morenza, morning, morphine, mot, môt, một, Movement, Mùa, mục, mũi, mung, muốn, muộn, muông, muốt, mụt tiêu, my, Mỹ, Myanmar, Myspace, n, Nabanita, Nagasana, Nāgasena, nail, nằm, Namdưới, nằmsâu, nan y, nắng, Nẵng, năng lẫn, năng lục, năng sinh, nâng niêu, nãnh, nạnh nùng, nào, não, não và, nạp, Napoleon, Narair, nation, nấu, navigation, này, nay lại, này này, nầy nhỉ, này sinh, này xin, ne, Necker, Nedergaard, nên chân, nên cơn, nên nước, nẽo đường, neo trèo, net, network, Nếu, nếu, nẹũ, New, ng, ngã nghiêng, ngân, ngào, ngày, ngầy, nge, ngh, nghành, NghệAn, nghen, nghệp, nghĩ, nghỉ, nghỉa, nghiệm, Nghiên, Nghiêp, nghiệp, Nghiệp, nghiệp, nghiệt, ngi, ngiệm, ngộ, ngoài, Ngoài, ngòai, Ngoãnh, ngòi, ngồi, ngón, ngõn, ngọt, ngủ, ngữ, ngứa, ngửa, ngực, người, Người, người, ngưới, người lái, người nấy, nguôn, nguồn, Nguơn, nguồn góc, nguyệch, nguyên, Nguyên, Nguyển, nguyn, nh, nhà, nhậ, nhà cầu, nhà nhà, nhả nước, nhà sách, nhà sàn, nhà tôi, nhà trồng, nhắc nhỡ, nhái có, nhằm, nhầm lẫn, nhận, nhận lời, nhãn lồng, nhàng, nhào vào, Nhập, nhât, nhất, nhất những, nhẩy, nhẹ, nhẹ nhàng, nhẹ tay, nhh, nhỉ, nhiềi, nhiễm, nhiệm, nhiệmVụ, nhiên, nhiện, nhĩÊn, nhiệt, nhiều, nhiều lĩnh, nhĩm, nhịn, nhìn nhỏ, nhip, Nhíu, nhỏ, nhỏ lẻ, nhọa, nhời, nhóm, nhộn nhạo, nhõng nhẽo, nhốt, như giận, như nhà, nhức, nhưn, Nhứn, những, nhửng, những nhà, nhủng nhiểu, nhưng những, nhuưng, nía, nic, Nicotin, nicotin, niệm, night, nilon, Nin, nít, Nitrat, Nitrit, nitrogen, nkìn, NnGyN48P'); waitfor delay '0:0:6' -- , nó, nở, nọ là, nổ lực, no nghĩ, Nobel, node, Noel, nói, nổi, nội, nợi, nổi bật, nỗi tiếng, nớn, nõng, Now, nử trang, nữa, nức, núi, nuốc, nước, Ṇước, nước giải, nước là, nước mắc, nuơng, nuông chiều, nuốt, nướu, nứt nẻ, nvđ, Nỵ, nylon, ộ, ở, o0o, oan gia, Obama, obby, ợc, Ocean, Oehler, of, oh, ọi, ok, ổlẵ`, ồm, on, ồn, Ổn, ờn, ống, ơng, ờng, ợng, ống tuyết, Online, onpage, oo, Optimization, Osama, Otto, out, Oxford, ôxi, Oxy, oxy, ôxy, oxygen, p, Pa, pà, Paace, pagio, Pakistan, Pāli, Pandit, PanNature, paralysis, Pari, Paris, Parkinson, Peaaca, peaca, Pennsylvania, Penthouse, Peru, Peruvian, Peter, Petrolimex, PetroVietnam, PetroVN, pH, phâ, phaỉ, phái, phãi, phải, phạm, phấn, Phần, phần, Phạn, phân hoá, phân tán, pháp, phase, phát, Phật, phát hoang, phát triễn, phế, phép, phía, phiền, phiển, phiên toà, Philippines, Phillipines, phố, phổ, Phốc, phối, phổi, phổi, phom, Phomai, phon, Phõn, phóng, phòng, Phopharus, photo, Pht, phù, phù văn, phúc, phưcmg, Phươ, phưong, phượt, phut, phút, piano, piB5zQkb')); waitfor delay '0:0:3' -- , pic, ping, Ping, Platform, Please, Pleistocen, Plum, Popp, Porcelain, position, Post, Postasium, potassium, Press, price, proanthocyanidin, Progesterone, protein, Psychiatry, psychophysiological, PVcomBank, Qeada, qh, qh1, qh2, qN8DWrJl'; waitfor delay '0:0:6' -- , qoang, qp, Qu, quá, quả, qúa, qua cái, qua mặt, quả pháo, Quậ1, quậc, quán, quản, quản lí, Quận1, Quảng, qủang, quang mang, quas, qúi, quích, Quốc, Quới, Quvết, quý, Qúy, Qũy, quyển, quyện, quyền chức, quyết, quytrình, ra lăn, ra sự, ra thế, ra trong, ra từ, Radio, Rainbow, rakhooir, ràm, Ramelteon, Ramster, rạn nức, rạn vỡ, rằng, rằng và, rảnh, rành giật, Rapid, Raspberry, Rassel, rất, ray rức, ray rứt, rẻ, rệc, rèn, resort, Revolutionary, rhythm, riên, riển, Rilixetin, ring, rỏ rệt, Rochester, Rodrigo, rôi, rối, Rối, rồi, rời chỗ, roll, rọn rẹp, rống, rộng, Rosel, Rotavirus, Rozerem, rủ, rũ bụi, rửa, rực rở, rùi, rừng, rừng lại, ruột già, ruột và, rượu, rựu, s, sa súc, sắc, sạc, sắc son, sách, sạch sẽ, Saigon, sắm, sảm, Samkhiya, Samsung, sản, sẳn sàng, sáng, sẵng, sáng lạn, sáng mai, sang tây, Sankara, sao nhãng, sào sạc, Sapindaceae, sarcomas, sắt bén, sát định, sâu sấc, sảy ra, Sayadaw, scan, scandal, Scanned, Schlebusch, Sciens, sẽ, sẻ, sẹ, se duyên, SeABank, Sean, Search, Seiza, Selenium, sem, sẽn, sếp, sếp, , serotonin, Shanti, Shantideva, share, She, Shitz, shop, show, showroom, Shuba, Silica, Simplicity, Singapore, sỉnh, sinh mạng, SixDegrees, Size, Sky, slẻ, sleep, Sleep, smartphone, sñ, snoring, số, sỡ dĩ, sỡ hữu, số nhà, sơ suất, sơ xuất, Sốc, social, Solar, Somerset, Sonata, sống, Sound, South, Soy, Spa, Sputnik, SSRIs, St, Stalin, Stamina, standee, Stanford, Stanima, state, Stonycreek, stress, studyinjapan, sử, sự, su hướng, sử lý, su thế, sữa chữa, sửa chửa, sữa đổi, suất, suất hiện, Subha, sức, sức khoẻ, Sunfat, sứng đáng, sững sờ, sửng sờ, Sunrise, suờn, suống, Super, Sushil, sutta, suýt, sỹ, Sydney, Syria, t, tả, taân, tác, tắc thở, Tách, tái, Tài, tại, tài chín, tai co, tái lập, tâm, tắm, tâm lí, tán, tấn, tận, tan sự, tạng, tăng khoảng, tăng năng, tăng thời, Tạo, tạo, tạp, tập, tập chung, tạp khí, tập quá, Tất, tất, tật, Tàu, tẩu, taxi, Tây, tay vị, tế, tea, téc, Tecco, Ted, Tej, Telex, Tenis, tennis, tệp, Terols, terrestris, terror, Tesa, test, Testosterone, textylen, th, thâ, thả, Thả, thạc sỹ, Thaco, thái, thải, thầm, thắm, thẩm, thẩm mĩ, thẫm mỹ, thần, thận, thần kin, thần quá, thẫn thờ, thẳng, thánh, thành, thanh tỉnh, thành』, Thanksgiving, Thảo, thão luận, thất, thật, thất lưng, thầu, thấy, Thầy, thẩy, thày bói, thây đổi, thấy không, thế, Thể, thể chắt, them, thêo, they, thí, Thì, thị, thi nâng, thich, Thích, ThíchTrí, thiên, Thiên, Thiền, thiện, thiết, Thiếu, ThịnhLT, thl, thọ, Thỡ, Thở, thở, thoả mãn, thoả thuận, thoải, thóai hóa, thoăn, thoát, thời, thời kì, Thomas, thòng, thống, thong qua, thù, thủ, thụ, Thứ, thú dị, thửa, thuan, thuần, thuật, thuật, Thuật›, thuc, thúc, Thưc, thức, thực, thực tiễn, thứctừ, thum, thụm, thuôc, thuốc, thuộc, thước, thuog, thuờng, thưòng, thường, thường thấy, thuỷ, thuỷ sản, thuỷ sảng, thýờng, tích, tiến, Tiền, tiển biệt, tiền xử, tiếng, tiếp, tiết, Tile, Tiles, tím, tìm, tin chắc, tin dịch, tin mật, tin thần, tính, Tình, Tĩnh, tỉnh, tịnh, tỉnh chưởng, tính đồ, tỉnh tâm, tình trạng, típ, tivi, Tk, TNTchuyên, tố, tổ, tổ trức, toà, toạ, tọa, toạ lạc, toạ thiền, toán, toàn, tóc, tớch, Today, Toggle, tối, tồn, tổn, tổng, Tongkat, top, toplist, tot, tôt, tốt, tour, Township, tp, tr, Trách, trách, Trade, trãi, trầm, Trấn, trán lệ, trân thật, tranchl, trắng, trạng, trang viện, tránh, tránh điện, Trát, trau dồi, trâue, tre, trể, trẻ gây, Treaties, Treaty, trì, trị, trịa, Trias, Tribulus, triểm, triên, triển, triêt, trieu, triệu, trim, trình, trính nhà, trò, trở, trợ, trở lên, trở nên, trò truyện, trôi dạt, trôi trải, trời và, trống, trổng, trọng, trờng, trống chải, trông nom, trống rõng, tròngg, trrong, trụ, trừ, truck, Trump, trưng bài, trunng, trước, trược, truong, truởng, trường, trường, tr­ường, trưởng, trừơng, trương trình, trượt, truững, truửng, trưững, trùy, truyÊn, truyền, tù, Từ, tử, tự, tuabin, tuần, tuần lể, tục, tức, tức khoảng, túi, tuổi, tuơng, tưởng, tượng, tuỳ, tuyên chuyền, tuyết, Typ, typo, ü, ự, ữa, uận, Úc, Ucraina, uiì, ưình, ultimately, ưm, ũng, ừng, ững, Unify, United, uốc, uốn nước, uống, ưỡng, Úp, ừực, uỷ, uyện, v, và, vấ, ṿà, và cả, và cất, và đời, vacxin, vàdđ, vài lần, vài vòng, valerian, Valley, vam, vấn, vẫn, vận, vẫn chứng, văn hoá, văn hóa, vẫn rất, văn thái, văng vẳng, vành, vào, vạo, vật, vật, vặt dụng, vất rất, Vatican, vậy, vay trò, vậycười, VbYrJfFN';select pg_sleep(9); -- , VDxC9Gag');select pg_sleep(6); -- , về, vể, vệ, về già, Velvet, Venezuela, vềphương, vest, vẻy, vì, vị, vi rút, vi tinh, Viaga, video, Vidūdabha, viêc, việc, việc nam, việc nhận, việc xử, viên mang, Vienna, Viet, viêt, viẹt, Việt, Việtnam, view, Vinaphone, Vinpearl, VinService, violin, Vipassana, Viresh, Virginia, virus, visamula, Visual, vitamin, Vitamins, vn, võ, vỡ lẻ, vô vàng, với, Với chũi, với điều, với hạt, với nội, vón, vọng, vọt, voucher, VSpell, vư, vừ, vự, vực, vững, vung vãi, Vườn, vướn bận, vươn ra, vươn vấn, vuốt, vựt, vv, walking, Warburg, Washington, web, website, Webster, Wetertoo, World, Worldwide, Worthington, www, x, xâ, xã, xạ, xa mạc, xà nách, xác, xấp xỉ, xâu rộng, xấy, xay sát, xay xát, xẽ, xe mình, xém, xếp, xích nô, xịn, xin lổi, xin việc, xinn, xnWcxwQF'));select pg_sleep(3); -- , xong là, xót, xTRƯỜNG, xứ, xử lí, xử oan, xúa, xuat, xuát, xuất, xúc, xúi giục, xui xẻo, xùm, xuong, xuống, xửu, xuyen, xWB3izY0'); waitfor delay '0:0:9' -- , xx, ý, y15, Yamaha, yes, yêt, Yeu, yõ, Yoga, York, You, yy, z, Zaleplon, zem, Zika, Zin, zkWQTiQg';select pg_sleep(9); -- , zLQeetmH';select pg_sleep(6); -- , ZOHchs8A')); waitfor delay '0:0:9' -- , Zombies, zz

To be removed

, , (, [, {., ….. , ! , ! , !!!, , �'�", �''�"", % , (, ) , ) . , ), , , , ,.... , . , . , . " , . (, .. , ... , ...)., ....... , ............, ..….…………………………………………………….., ./., : , :    / , : ........................ , :............... , :………….; , ; , ? , ?? , ??!! , ??? , @@fOups, @@K5OeC, @@snQ7N, @@txhzJ, \, }., }., ….. , ……. , 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR"Z, 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z, 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR"Z, 0jsSyi42')); waitfor delay '0:0:9' -- , 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR'Z, 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR'Z, 1, 1, 1, -1' OR 2+12-12-1=0+0+0+1 or 'XuOL83FJ'=', -1 OR 2+195-195-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+240-240-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+252-252-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+268-268-1=0+0+0+1 or 'B9UAcGQU'=', -1 OR 2+300-300-1=0+0+0+1, -1' OR 2+414-414-1=0+0+0+1 -- , -1' OR 2+549-549-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+641-641-1=0+0+0+1, -1 OR 2+667-667-1=0+0+0+1, -1 OR 2+790-790-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+815-815-1=0+0+0+1 -- , -1 OR 2+856-856-1=0+0+0+1, -1' OR 2+862-862-1=0+0+0+1 or 'XumRsrQB'=', -1' OR 2+906-906-1=0+0+0+1 or 'E8dEiAur'=', -1' OR 2+995-995-1=0+0+0+1 -- , 1 waitfor delay '0:0:6' -- , 1 waitfor delay '0:0:9' -- , 1'", -1" OR 2+205-205-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+371-371-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+48-48-1=0+0+0+1 -- , -1" OR 2+845-845-1=0+0+0+1 -- , 1����%2527%2522, -1)); waitfor delay '0:0:3' -- , -1)); waitfor delay '0:0:9' -- , -1));select pg_sleep(3); -- , -1));select pg_sleep(6); -- , -1));select pg_sleep(9); -- , -1); waitfor delay '0:0:3' -- , -1); waitfor delay '0:0:6' -- , -1);select pg_sleep(3); -- , -1);select pg_sleep(6); -- , -1);select pg_sleep(9); -- , -1; waitfor delay '0:0:3' -- , -1; waitfor delay '0:0:6' -- , -1; waitfor delay '0:0:9' -- , -1;select pg_sleep(3); -- , -1;select pg_sleep(6); -- , 119', 255', 432VIwZ3'; waitfor delay '0:0:3' -- , 6CX6Fi45, 7o3gwX8n'));select pg_sleep(9); -- , à, acrylonitril, adsense, ai, alkoxy, am, âm, amoni, an nhàn, ăn riêng, ăn tiệc, áp giải, Asean, Asia, ắt, Australia, axit, b, baby, Balance, bạn, bần dân, bạn già, bán lẻ, bàng quan, bảntr, bao, báo giới, báo giới, báo giới, bao lăm, bảo vệ, bất, bày đặt, bầy nhầy, bền bỉ, bên trong, bệt, biên bản, biết, biểu, bịp, bla, bởi, Brest, bsF1QqLv'); waitfor delay '0:0:3' -- , bữa nay, buffet, bước, bưởi, buồm, buôn, business, bứt rứt, BxFwQqHd');select pg_sleep(6); -- , cả, các, cắc, cặc, calories, cần chánh, căn cơ, cắn rứt, cát kỳ, cát tuyến, categories, cation, cau, cáu bẳn, center, chà là, chà và, chà và, chà và, chà và, chận đứng, chân thành, chẳng, chanh, chanh, chặt chẽ, chất lượng, châu, che, chỉ dụ, chia sẻ, chiến lược, chiểu, chiều chuộng, chín chữ, chính tả, chõ, cho hay, cho là, chốc lác, chông chà, chông chà, chong chong, chống lại, chu kỳ, chủng loại, co, có, có hạng, cóc, coccoc, con sẻ, cong cong, công giới, cộng giới, công năng, copolyme, cót, cu, của, của, Cụi, Cụi, Cultures, cũng như, cước, cuồng, cương, cương giới, đa, đã đảo, đà lạt, dạ sắc, da trong, đắc, đặc tính, dãi, đại, Đảm, dân công, dân công, dần dà, dân số, dằn vật, dạng bản, danh, danh, Dào, đập, dập dềnh, dắt, dày công, dễ, dễ dãi, dễ dàng, để tiếng, để tiếng, Deluxe, đến, dép, đều, đi, di sảng, dịch, diên hàng, diễn ra, điện thoại, diệp nhục, dịu dàng, do, đõ, đổ bể, độc hại, độc nhất, đội ngũ, dòm, dồn, dông, dừ, du hý, đủ mặc, dự toán, dủi, dụng, dựng, đước, được, được, dứt, duyệt nhận, dwois, e, e, e, e, epoxycyclohexyl, ẹt, ete, êu, Europe, Experiences, fsd, Fx6uP83t');select pg_sleep(6); -- , g, game, gần, ganh tị, ganh tị, ganh tị, gây gỗ, ghề, ghen, gi, gỉ, Gia, già cả, già đời, già gan, già giang, gia nhập, gia sự, gia từ, giấc hoa, giai đoạn, giáo, Giẫu, giày dép, giây giây, giây phút, giọng, giọng, giũa, giụa, gõ, gọi, Golden, google, Gopatel, Gora, GyAvCrwG';select pg_sleep(3); -- , gym, hâm, hàng hóa, hàng xóm, Harvard, hay là, hẹp, hiên, hiện, hiếp, hình, HKbQOY8K'; waitfor delay '0:0:6' -- , hóa, hòa, hoặc, hoạc giới, hoạt, hoạt động, hóc, hóc, hóc, hóc, hóc, học kỳ, học tập, hồng đan, Hotel, Hotline, http, Hụi, hướng, hướng dẫn, i, i, i, i, ĩ, iáo, if(now()=sysdate(),sleep(3),0), if(now()=sysdate(),sleep(9),0), inh, iodo, Jasna, JbXmcz6m';select pg_sleep(9); -- , JyI=, karaoke, kết, kêu, khắc phục, khách, khám bện, khàn khàn, khẩn trương, kheo, khiếu nại, khóa, không, khớp, khư, khuyên, kiểm tra, kính dân, kinh dị, kmmZM41d'));select pg_sleep(6); -- , kỳ hạn, kỳ hạn, kỷ luật, kỹ lưỡng, kỹ năng, kỷ niệm, kỷ niệm, kỹ sư, KzJmPPZu');select pg_sleep(6); -- , l\, là, là là, lăm lăm, lầm lẫn, lâm ly, làm vậy, làm việc, làm việc, lần lữa, lần lữa, lắng xuống, lang y, lãnh, lạnh lùng, lạnh ngắc, lão già, lấp lánh, laze, LBZiG2lJ')); waitfor delay '0:0:6' -- , lẹ làng, lẹ làng, lè nhè, lễ phục, lém lĩnh, lên dây, lên  đồng, lênh chênh, litô, ḷng, Lỗi, lời, lợi, lớn, lựa chọn, lúc, lưng lửng, Luuhoaithuong0801, lzaNdONb'; waitfor delay '0:0:3' -- , Mác, mặc kệ, mật sinh, mẫu, mẩu chuyện, mẩu chuyện, MD3zvrHD'));select pg_sleep(3); -- , mềm, metacrylamid, metacrylat, metyl, miễn cưởng, minibar, mmJZperC')); waitfor delay '0:0:9' -- , mỗi, mọi, mới, mốt, mức, mực, mừng, muộn màng, nai lưng, nài xin, nãn, nặng lời, nặng tay, nếp, nét, nét, ng, ngài, ngắn, ngẩn, nghề, nghểnh cổ, nghỉ ngơi, nghiệp, ngoại, ngu xuẩn, ngươi, người, người nhà, nguồn, nguyễn, nhà  khách, nhà cái, nhà chồng, nhà chồng, nhà chồng, nhà chồng, nhà con, nhà đá, nhà khách, nhà người, nhà nước, nhà nước, nhà nước, nhà sách, nhà ta, nhà trường, nhải, nhàm chán, nhân sĩ, nhân số, nhật, nhiên, nhiều, nhíp, nho học, nhỏng nhẻo, nhưng, những, những là, Ninh, nỗ lực, Nobel, nổi bật, non nước, nồng nàn, Noxus, nữ giới, nữ trang, nuông chìu, nứt rạn, ổ, Oa, offpage, offset, ơi, onpage, óp, org, oZBkUmif';select pg_sleep(6); -- , Palace, Patent, patent, phái, phân táng, phát, phát quan, phát triển, phenolic, phép, phở, phồm, phồng da, ping, poly, polyme, polystyren, PRV50E6W'); waitfor delay '0:0:9' -- , quá, quá trình, quản lý, ra mặt, rầy rà, rề rà, ren, resort, rét mướt, rLxiKapc, rô, rợ, rõ ràng, rõ rệt, roi, rỏm, rởm, rợn, rộn rã, rộn ràng, rộng rãi, Royal, rù rì, ruột rà, ruột rà, sắc bén, săm soi, sẵn, sản phẩm, sẵn sàng, sắp, sập, sầu, Sêp, sheet, sĩ, sĩ, Sỉ, Sỉ, Simplicity, sinh, sít, số là, sóc, sóc, spa, Stivenson, styren, sử, sửa chữa, sửa đổi, sức khỏe, sum suê, sùng sục, sứt mẻ, suy nghĩ, suyễn, tái lạp, tái lạp, tâm lý, tâm lý, táp, tấp, tập, tạp số, tập trung, tất cả, tắt mắt, Táu, tàu, tệ, té ngã, thái không, thẩm, thất lạc, thay đổi, thế giới, thèm, thích, thỏa thuận, Thor, thuấn, thuẫn, thực, thúc đẩy, thum, thuờn, thường thái, thủy lợi, thuyết gia, tia, tiếng, tình, toàn, toàn, trà trộn, trặc gân, trách nhiệm, Trải, trạm, trăn trở, trân trọng, trạng, trăng già, trang trải, tranh thủ, trật, trau giồi, Travelling, trầy, tre, trẻ con, trình, trính nhà, trính nhà, trính nhà, trở, trở nên, trời lạnh, trộm, trừ diệt, truân, Trũi, trước, trượt, Truyền, tù, từ hàn, Từ23h, Tủng, tùy, tuyên truyền, Tyr, Unsual, ướt dề, uretan, út, ủy, ủy thác, và, vác, văn hóa, vắng mặt, vãng sự, văng vẳng, vật nài, vắt vẻo, vd7Zenrh'));select pg_sleep(3); -- , vì thế, vi vút, vi vút, việc, việc làm, Viết, VImPVi3M');select pg_sleep(3); -- , VmXcNAns'); waitfor delay '0:0:3' -- , với, vớt, voucher, vương gia, WAeQDfUe')); waitfor delay '0:0:6' -- , website, wifi, wiki, wikipedia, xà lách, xác định, xác định, xác thực, xát, xảy ra, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, Xếp, xi, xích lô, xỉn, xin lỗi, xoài, XSxn4Fqn';select pg_sleep(9); -- , xu hướng, xử lý, xử sự, xuất, xuất gia, xuất sắc, xước, Xuyên, YhllTd0Q'; waitfor delay '0:0:6' -- , YXrNctLo'); waitfor delay '0:0:9' --