100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  3662 Change
. 3147 Change
, 3108 Change
. 1762 Ignore
 .  1522 Change
 : “  : “  : “  1478 Change
 :  1289 Change
... ...  ...  1095 Change
 (  ( 891 Change
hoá hóa hóa 863 Change
 (   (  ( 792 Change
(  (  ( 737 Ignore
là người nhà người nhà người 731 Ignore All
hoà hòa hòa 657 Change
.   648 Change
chính là trính nhà trính nhà 618 Ignore All
.   549 Change
,   523 Change
Formosa Formosa 515 Ignore All
là người nhà người nhà người 514 Ignore
 ?  505 Change
Danlambao Danlambao 496 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 419 Change
cuả của của 418 Change
chính là trính nhà trính nhà 410 Ignore
409 Change
Uỷ Ủy Ủy 377 Change
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 360 Change
(  (  ( 357 Ignore All
lần nữa lần lữa lần lữa 328 Ignore All
 ,  302 Change All
v v 301 Ignore
khoá khóa khóa 289 Change
là cái nhà cái nhà cái 289 Ignore All
 !  288 Change
xẩy ra xảy ra xảy ra 275 Change
c c 255 Change
là con nhà con nhà con 255 Ignore All
quản lí quản lý quản lý 237 Change
c c 231 Ignore
b b 230 Ignore
. 230 Change All
toà tòa tòa 218 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 213 Ignore
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 211 Ignore All
, 209 Change All
v v 206 Ignore All
com còm còm 206 Ignore
hàng hoá hàng hóa hàng hóa 205 Change
Blogger Blogger 203 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 202 Change
b b 195 Change
v v 195 Change
 )  187 Change
công nhân công năng công năng 187 Ignore All
và cả già cả già cả 186 Ignore All
ra từ gia từ gia từ 182 Ignore All
, 181 Ignore
hoá hóa hóa 181 Change All
http http 180 Ignore
hoà hòa hòa 173 Change All
. 172 Ignore All
Obama Obama 172 Ignore All
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 167 Change
bất kì bất kỳ bất kỳ 167 Change
 ...  ...  ...  161 Change
xử lí xử lý xử lý 157 Change
 (  ( 155 Change All
Internet Internet 155 Ignore All
tập chung tập trung tập trung 153 Change
ăn mặt ăn mặc ăn mặc 151 Change
cùa của của 150 Change
: 150 Change
c c 147 Ignore All
giử giữ giữ 147 Change
lên trên lênh chênh lênh chênh 146 Ignore All
[  [  [ 146 Ignore
vn vn 145 Ignore
kĩ năng kỹ năng kỹ năng 144 Change
of of 144 Ignore All
 (   (  ( 143 Change All
game game 140 Change
thấy không thái không thái không 140 Ignore All
thảm hoạ thảm họa thảm họa 134 Change
Trump Trump 133 Ignore All
internet internet 131 Change
 :  130 Ignore
kỹ kỹ 130 Change
dân oan văn quan văn quan 129 Ignore All
 .  128 Change All
lần nữa lần lữa lần lữa 128 Ignore
m m 128 Change
đ đ 128 Change
hoà bình hòa bình hòa bình 128 Change
những nhà những là những là 127 Ignore All
là con nhà con nhà con 127 Ignore
 %  125 Change
 : “ : “ : “ 125 Change
lí do lý do lý do 125 Change
 ;  122 Change