100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 5528 Change
 ,  5501 Change
. 5083 Change
. 2788 Ignore
... ...  ...  2318 Change
 .  2205 Change
 : “  : “  : “  1991 Change
 :  1856 Change
 (  ( 1799 Change
là người nhà người nhà người 1646 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1619 Ignore All
 (   (  ( 1440 Change
hoá hóa hóa 1408 Change
(  (  ( 1186 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 1143 Ignore All
.   1044 Change
hoà hòa hòa 1041 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1031 Ignore All
là người nhà người nhà người 1028 Ignore
.   1014 Change
là cái nhà cái nhà cái 996 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 955 Ignore
,   854 Change
834 Change
là con nhà con nhà con 797 Ignore All
c c 750 Change
văn hoá văn hóa văn hóa 739 Change
ra từ gia từ gia từ 731 Ignore All
thấy không thái không thái không 723 Ignore All
Ừm Ừm 675 Ignore All
 ?  668 Change
Uỷ Ủy Ủy 646 Change
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 643 Ignore All
Suýt Sít Sít 642 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 637 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 617 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 596 Ignore All
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
lên người nên người nên người 579 Ignore All
 ,  555 Change All
Formosa Formosa 543 Ignore All
(  (  ( 534 Ignore All
cuả của của 531 Change
hai chữ hay chữ hay chữ 530 Ignore All
người là người nhà người nhà 528 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 525 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 522 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 489 Change
duỗi dủi dủi 482 Ignore All
. 472 Change All
bệch bệt bệt 472 Ignore All
c c 472 Ignore
(*)  (*)  (*) 468 Ignore All
v v 465 Ignore
nhốt lốt lốt 464 Ignore All
rống róng róng 462 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 453 Change
b b 453 Ignore
khoá khóa khóa 452 Change
toà tòa tòa 448 Change
v v 448 Change
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 434 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 432 Change
quản lí quản lý quản lý 431 Change
cho hai cho hay cho hay 428 Ignore All
 !  427 Change
chậc chặc chặc 426 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 425 Ignore All
, 425 Change All
b b 423 Change
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 423 Ignore All
ra trong da trong da trong 416 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 413 Change
cưỡi cưới cưới 404 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 398 Ignore All
là mấy nhà máy nhà máy 397 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 375 Ignore
: 374 Change
kỹ kỹ 369 Change
, 358 Ignore
lên vai lên dây lên dây 357 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 347 Ignore All
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 346 Ignore All
 ...  ...  ...  343 Change
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 339 Change
chặt tay trặc tay trặc tay 339 Ignore All
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 337 Ignore All
cong lên công lênh công lênh 335 Ignore All
thuỷ thủy thủy 332 Change
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 332 Ignore All
 )  331 Change
đến hai đến hay đến hay 330 Ignore All
giẫm dẫm dẫm 330 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 327 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 323 Ignore All
cúp cúp 320 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 320 Ignore All
khoát tay khoác tay khoác tay 316 Ignore All
chậu châu châu 316 Ignore All
và cả già cả già cả 315 Ignore All