100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 5116 Change
 ,  4927 Change
. 4499 Change
. 2467 Ignore
 : “  : “  : “  1979 Change
 .  1966 Change
... ...  ...  1928 Change
 :  1682 Change
là người nhà người nhà người 1485 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1447 Ignore All
 (  ( 1430 Change
hoá hóa hóa 1264 Change
 (   (  ( 1247 Change
(  (  ( 1018 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 990 Ignore All
hoà hòa hòa 938 Change
.   924 Change
là người nhà người nhà người 916 Ignore
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 876 Ignore All
là cái nhà cái nhà cái 863 Ignore All
.   830 Change
chính là trính nhà trính nhà 821 Ignore
,   808 Change
là con nhà con nhà con 692 Ignore All
 ?  628 Change
văn hoá văn hóa văn hóa 619 Change
c c 619 Change
ra từ gia từ gia từ 618 Ignore All
thấy không thái không thái không 599 Ignore All
595 Change
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
Formosa Formosa 543 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 535 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 534 Change
Ừm Ừm 532 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 527 Ignore All
Suýt Sít Sít 521 Ignore All
cuả của của 505 Change
(  (  ( 504 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 497 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 488 Ignore All
lên người nên người nên người 465 Ignore All
 ,  446 Change All
người là người nhà người nhà 444 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 443 Change
vài lần dài nhằng dài nhằng 438 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 435 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 429 Ignore All
toà tòa tòa 410 Change
khoá khóa khóa 405 Change
quản lí quản lý quản lý 393 Change
rống róng róng 390 Ignore All
bệch bệt bệt 386 Ignore All
v v 386 Ignore
. 380 Change All
duỗi dủi dủi 378 Ignore All
nhốt lốt lốt 377 Ignore All
 !  371 Change
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 370 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 367 Change
cực kì cực kỳ cực kỳ 364 Change
c c 363 Ignore
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 363 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 359 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 359 Ignore All
(*)  (*)  (*) 358 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 357 Ignore
ra trong da trong da trong 348 Ignore All
b b 342 Ignore
, 340 Change All
chậc chặc chặc 340 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 340 Ignore All
cưỡi cưới cưới 329 Ignore All
là mấy nhà máy nhà máy 323 Ignore All
: 316 Change
, 312 Ignore
v v 306 Ignore All
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 302 Change
 )  302 Change
xẩy ra xảy ra xảy ra 299 Change
v v 290 Change
bất kì bất kỳ bất kỳ 290 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 289 Ignore All
b b 287 Change
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 283 Ignore All
giử giữ giữ 281 Change
và cả già cả già cả 280 Ignore All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 276 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 275 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 274 Ignore All
lên vai lên dây lên dây 273 Ignore All
cong lên công lênh công lênh 272 Ignore All
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 270 Ignore All
kỹ kỹ 270 Change
hàng hoá hàng hóa hàng hóa 269 Change
chặt tay trặc tay trặc tay 268 Ignore All
[  [  [ 267 Ignore
chậu châu châu 267 Ignore All
thuỷ thủy thủy 264 Change
công nhân công năng công năng 263 Ignore All