100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 5345 Change
 ,  5181 Change
. 4933 Change
. 2674 Ignore
... ...  ...  2128 Change
 .  2100 Change
 : “  : “  : “  1987 Change
 :  1787 Change
 (  ( 1596 Change
là người nhà người nhà người 1571 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1537 Ignore All
hoá hóa hóa 1373 Change
 (   (  ( 1322 Change
(  (  ( 1121 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 1072 Ignore All
hoà hòa hòa 1015 Change
là người nhà người nhà người 979 Ignore
.   967 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 960 Ignore All
.   954 Change
là cái nhà cái nhà cái 933 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 913 Ignore
,   843 Change
là con nhà con nhà con 744 Ignore All
c c 718 Change
716 Change
văn hoá văn hóa văn hóa 710 Change
ra từ gia từ gia từ 680 Ignore All
thấy không thái không thái không 666 Ignore All
 ?  661 Change
Ừm Ừm 617 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 607 Change
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 590 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 587 Ignore All
Suýt Sít Sít 585 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 559 Ignore All
Formosa Formosa 543 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 541 Ignore All
 ,  535 Change All
lên người nên người nên người 528 Ignore All
cuả của của 520 Change
(  (  ( 520 Ignore All
người là người nhà người nhà 489 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 480 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 478 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 471 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 471 Change
bất kì bất kỳ bất kỳ 442 Change
c c 441 Ignore
. 437 Change All
duỗi dủi dủi 436 Ignore All
rống róng róng 436 Ignore All
khoá khóa khóa 431 Change
toà tòa tòa 430 Change
bệch bệt bệt 429 Ignore All
nhốt lốt lốt 425 Ignore All
 !  423 Change
b b 416 Ignore
quản lí quản lý quản lý 415 Change
v v 412 Ignore
cực kì cực kỳ cực kỳ 409 Change
(*)  (*)  (*) 409 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 408 Change
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 405 Ignore All
, 403 Change All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 395 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 394 Ignore All
b b 392 Change
chậc chặc chặc 388 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 387 Ignore All
ra trong da trong da trong 384 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 381 Ignore All
cưỡi cưới cưới 375 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 368 Ignore
v v 357 Change
là mấy nhà máy nhà máy 356 Ignore All
kỹ kỹ 346 Change
, 342 Ignore
: 335 Change
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 324 Change
lên vai lên dây lên dây 323 Ignore All
 ...  ...  ...  319 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 318 Ignore All
 )  313 Change
thuỷ thủy thủy 312 Change
v v 311 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 311 Ignore All
xẩy ra xảy ra xảy ra 310 Change
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 309 Ignore All
cong lên công lênh công lênh 306 Ignore All
và cả già cả già cả 304 Ignore All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 302 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 302 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 301 Ignore All
giẫm dẫm dẫm 300 Ignore All
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 295 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 295 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 292 Ignore All
chậu châu châu 292 Ignore All