100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 5396 Change
 ,  5257 Change
. 4985 Change
. 2715 Ignore
... ...  ...  2206 Change
 .  2121 Change
 : “  : “  : “  1991 Change
 :  1802 Change
 (  ( 1646 Change
là người nhà người nhà người 1618 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1584 Ignore All
hoá hóa hóa 1387 Change
 (   (  ( 1349 Change
(  (  ( 1170 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 1117 Ignore All
hoà hòa hòa 1032 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1006 Ignore All
là người nhà người nhà người 1001 Ignore
.   997 Change
là cái nhà cái nhà cái 974 Ignore All
.   970 Change
chính là trính nhà trính nhà 927 Ignore
,   848 Change
790 Change
là con nhà con nhà con 775 Ignore All
c c 735 Change
văn hoá văn hóa văn hóa 717 Change
ra từ gia từ gia từ 712 Ignore All
thấy không thái không thái không 697 Ignore All
 ?  666 Change
Ừm Ừm 657 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 625 Ignore All
Suýt Sít Sít 623 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 619 Change
lên trên lênh chênh lênh chênh 614 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 601 Ignore All
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 578 Ignore All
lên người nên người nên người 556 Ignore All
 ,  544 Change All
Formosa Formosa 543 Ignore All
(  (  ( 532 Ignore All
cuả của của 523 Change
người là người nhà người nhà 514 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 512 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 510 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 503 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 478 Change
duỗi dủi dủi 466 Ignore All
bệch bệt bệt 459 Ignore All
c c 459 Ignore
nhốt lốt lốt 452 Ignore All
rống róng róng 452 Ignore All
. 451 Change All
(*)  (*)  (*) 449 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 448 Change
toà tòa tòa 443 Change
khoá khóa khóa 434 Change
b b 430 Ignore
cực kì cực kỳ cực kỳ 428 Change
 !  426 Change
v v 426 Ignore
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 421 Ignore All
quản lí quản lý quản lý 418 Change
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 417 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 416 Ignore All
chậc chặc chặc 414 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 413 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 409 Change
, 408 Change All
ra trong da trong da trong 406 Ignore All
b b 402 Change
là ta nhà ta nhà ta 392 Ignore All
cưỡi cưới cưới 391 Ignore All
là mấy nhà máy nhà máy 385 Ignore All
: 370 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 370 Ignore
v v 368 Change
kỹ kỹ 358 Change
, 346 Ignore
lên vai lên dây lên dây 342 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 336 Ignore All
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 335 Ignore All
 ...  ...  ...  331 Change
thuỷ thủy thủy 330 Change
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 330 Change
cong lên công lênh công lênh 327 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 326 Ignore All
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 323 Ignore All
 )  322 Change
giẫm dẫm dẫm 320 Ignore All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 319 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 317 Ignore All
v v 314 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 313 Ignore All
xẩy ra xảy ra xảy ra 312 Change
và cả già cả già cả 312 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 309 Ignore All
chậu châu châu 308 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 307 Ignore All