100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 5286 Change
 ,  5161 Change
. 4819 Change
. 2648 Ignore
 .  2087 Change
... ...  ...  2055 Change
 : “  : “  : “  1984 Change
 :  1767 Change
 (  ( 1581 Change
là người nhà người nhà người 1511 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1478 Ignore All
hoá hóa hóa 1363 Change
 (   (  ( 1314 Change
(  (  ( 1113 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 1015 Ignore All
hoà hòa hòa 1001 Change
là người nhà người nhà người 965 Ignore
.   949 Change
.   947 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 905 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 887 Ignore
là cái nhà cái nhà cái 883 Ignore All
,   840 Change
c c 716 Change
là con nhà con nhà con 708 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 704 Change
681 Change
 ?  658 Change
ra từ gia từ gia từ 632 Ignore All
thấy không thái không thái không 617 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 602 Change
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 549 Ignore All
Ừm Ừm 546 Ignore All
Formosa Formosa 543 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 543 Ignore All
Suýt Sít Sít 529 Ignore All
 ,  523 Change All
cuả của của 520 Change
(  (  ( 513 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 510 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 509 Ignore All
lên người nên người nên người 479 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 463 Change
người là người nhà người nhà 456 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 450 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 445 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 440 Ignore All
c c 438 Ignore
khoá khóa khóa 428 Change
. 427 Change All
toà tòa tòa 424 Change
 !  418 Change
b b 416 Ignore
quản lí quản lý quản lý 411 Change
v v 410 Ignore
hi vọng hy vọng hy vọng 408 Change
rống róng róng 404 Ignore All
, 397 Change All
bệch bệt bệt 395 Ignore All
duỗi dủi dủi 391 Ignore All
b b 390 Change
cực kì cực kỳ cực kỳ 387 Change
nhốt lốt lốt 387 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 385 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 369 Ignore All
(*)  (*)  (*) 368 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 367 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 366 Ignore
là ta nhà ta nhà ta 363 Ignore All
ra trong da trong da trong 360 Ignore All
v v 355 Change
giật giật vật vật vật vật 353 Ignore All
chậc chặc chặc 352 Ignore All
, 341 Ignore
cưỡi cưới cưới 340 Ignore All
là mấy nhà máy nhà máy 333 Ignore All
: 333 Change
 ...  ...  ...  317 Change
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 316 Change
 )  313 Change
v v 311 Ignore All
thuỷ thủy thủy 310 Change
xẩy ra xảy ra xảy ra 310 Change
bất kì bất kỳ bất kỳ 307 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 297 Ignore All
giử giữ giữ 287 Change
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 286 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 285 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 284 Ignore All
hàng hoá hàng hóa hàng hóa 283 Change
và cả già cả già cả 282 Ignore All
lên vai lên dây lên dây 282 Ignore All
kỹ kỹ 280 Change
cong lên công lênh công lênh 280 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 279 Ignore All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 279 Ignore All
 (  ( 278 Change All
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 277 Ignore All
[  [  [ 277 Ignore